מדיניות קורונה – חובה לקרוא

מידע על הסיפון2022-05-09T09:16:47+03:00

מתכננים להפליג איתנו בקרוב? לחץ כאן למידע נוסף על אמצעי הבריאות והבטיחות המשופרים שלנו ועל החוויה החדשה והבטוחה עוד יותר שלנו על הסיפון.

הגדרות2022-02-28T18:18:35+02:00

בתנאים והגבלות אלה של הזמנה לביטויים הבאים יהיו המשמעויות המוגדרות להלן:

"סוֹכֵן" פירושו האדם או סוכנות הנסיעות שמוכר או מציע למכירה את חבילות הנופש עבורך בשמה כמנהל וכמארגן; או מעמידה את שירותי הנסיעות וחבילות הנופש לזמינות כסוכן של MSC Cruises והחברה בהתאמה (כאשר החברה פועלת בתפקיד המתואר בתנאים והגבלות אלה של הזמנה).

"הזמנה" פירושה הצעדים שננקטים על ידי הנוסע לרכישת חבילת נופש, שלפיהם הנוסע יתקשר בחוזה עם MSC Cruises לאספקת שירותי הנסיעות המרכיבים את חבילת הנופש.

"חברה" פירושה msccruises.co.il

"תנאי הובלה" פירושם התנאים וההגבלות שלפיהם המוביל מספק הובלה באוויר, בכביש או בים. תנאי ההובלה עשויים להתייחס להוראות החוק של מדינת המוביל ו/או אמנות בינלאומיות אשר עשויות להגביל או לשלול את אחריותו של המוביל. עותקים של תנאי ההובלה של כל מוביל זמינים לנוסעים לפי בקשה.

"חוזה" פירושו החוזה שנכרת בין החברה לנוסע המתייחס לשירותי הנסיעות הרלוונטיים המרכיבים את חבילת הנופש ואשר מעיד על הנפקת חשבונית האישור שנשלחה עד msccruises.co.il או הסוכן לנוסע.


"לְשַׁיֵט"
פירושו ההובלה בים והשהות על סיפונה של כלי שיט של MSC Cruises (כמתואר בחוברת של החברה הרלוונטית, באתר הרשמי או בתיעוד אחר שהופק עבור החברה או מטעמה), אשר – אם לא נרכש לפני או לאחר השייט שירותים – יכולים להיחשב בפני עצמם כחבילת נופש."נוסע נכה" או "נוסע עם מוגבלות בניידות"; פירושו כל נוסע שניידותו בעת שימוש בהובלות מופחתת כתוצאה ממגבלה פיזית כלשהי (חושית או תנועתית, קבועה או זמנית), מוגבלות או ליקוי אינטלקטואלי או פסיכו-סוציאלי, או מכל סיבה אחרת לנכות או ליקוי או כתוצאה מגיל, וכן שמצבו מצריך תשומת לב מתאימה והתאמה לצרכיו המיוחדים עבור השירותים העומדים לרשות כל הנוסעים.

"כוח עליון"
פירושו כל אירוע בלתי צפוי ובלתי צפוי מחוץ לשליטת המוביל, MSC Cruises או החברה, לרבות מעשי אלוהים (כגון שיטפון, רעידת אדמה, סערה, הוריקן או אסונות טבע אחרים), מלחמה, פלישה, מעשה של אויבים זרים, פעולות איבה ( לא משנה אם הוכרזה מלחמה), מלחמת אזרחים, מרד, מהפכה, התקוממות, כוח צבאי או גזול או החרמה, פעילויות טרור, מהומות, הפרות סדר אזרחיות, סכסוכים תעשייתיים, אסונות טבע וגרעיניים, שריפות, מגיפות, סיכונים בריאותיים, הלאמה, ממשל סנקציה, חסימה, אמברגו, סכסוך עבודה, שביתה, נעילה או הפרעה או כשל בשירות החשמל או הטלפוני ו/או כל בעיה טכנית בלתי צפויה בהובלה, לרבות שינויים עקב שינוי מועד או ביטול או שינוי של טיסות, שדות תעופה או נמלים סגורים או עמוסים.
"סיור משולב" פירושו שילוב של שתי הפלגות או יותר ומוצעות למכירה כחבילת נופש אחת. לכל מטרה רלוונטית, הסיור המשולב ייחשב תמיד כחבילת נופש יחידה ובלתי ניתנת לחלוקה. כל התנאים וההתייחסויות לחבילת שייט או נופש יכללו ויחולו באותה מידה על סיור משולב, אלא אם צוין אחרת. הפניות למחיר הן התייחסות למחיר הכולל ששולם עבור הסיור המשולב"חבילת חג" פירושה השייט בין אם בשילוב עם טיסות ו/או כל הסדר לפני ו/או אחרי השייט ללינה. הוא אינו כולל טיולי חוף או שירותי הסעות שאינם מהווים חלק ממחיר חבילת החג הכוללת.

"MSC Cruises" פירושו MSC Cruises SA, שכתובתה הרשומה היא AvenueEugene-Pittard 40, Geneva, Switzerland 1288.

 

"אתר רשמי" פירושו קבוצת דפי האינטרנט, המסמכים וקישורי ההיפרטקסט הקשורים המוגשים מדומיין האינטרנט www.msccruises.co.il
"נוסע" פירושו כל אדם ואדם, לרבות קטינים, המופיעים באישור ההזמנה או בחשבונית או בכרטיס שהונפק על ידי MSC Cruises.

 

"טיול חוף" פירושו כל טיול, טיול או פעילות בחוף שאינם כלולים כחלק מהמחיר הכל כלול של חבילת הנופש ומוצעים למכירה על ידי MSC Cruises על סיפון כלי השיט שלה.

 

"שירותי נסיעות" פירושם השייט באתר הרשמי (למעט טיולי חוף או שירותי הסעות).

 

1.ביצוע הזמנה ותשלום2022-02-28T15:35:41+02:00

 1.1  על מנת להמשיך בהזמנה, על הנוסע לבצע הזמנה באינטרנט או ליצור קשר עם אחד מהסוכנים או הנציגים המורשים.

1.2  בהזמנת שייט, מבצע ההזמנה מאשר ומסכים כי כל האנשים הנזכרים בבקשת ההזמנה הסכימו להיות מחויבים לתנאי ההזמנה וכי יש לו סמכות לקבל תנאים והגבלות אלה להזמנה בשם כל האנשים הכלולים הזמנה.

1.3    במועד ביצוע ההזמנה תשולם מלוא התמורה עבור ההפלגה.

2. תשלום2022-02-28T15:39:27+02:00

2.1   הזמנת שייט כפופה לזמינות התאים בעת ביצוע ההזמנה. לא תאושר הזמנה,  עד לתשלום מלא עלות ההפלגה. (בהתאם לתנאי ההזמנה הנוכחיים) והפקת אישור תשלום ואישור הזמנה הניתנים לנוסע.

3. מחירים והתחייבות למחיר2022-02-28T17:49:01+02:00

 3.1  מרגע ביצוע ההזמנה וקבלת התשלום המלא לא יבוצע שינוי במחיר ההזמנה שלך
עד למועד השייט  למעט

3.2  ב) עלייה חריגה במחירי הדלק העולמים  להנעת כלי השיט;
ג) שינוי מיסי נמל או אגרות בעת ירידה מהאניה  על ידי הרשויות בנמלים השונים.
ד) שינוי בשערי חליפין צולבים של מט"ח .

3.3  עליית מחיר בגין רכיבים אלו אם תעלה על  יותר מ-8% ממחיר השייט המקורי הכולל בעת ביצוע ההזמנה, תקנה לנוסעים זכות ביטול לשייט והחזר מלא של מחיר השייט כפוף לסכום ששולם בפועל על ידי הנוסע בעת הביטול. זכות החזר כזו אינה כוללת פרמיות ביטוח ששולמו, אשר בשום מקרה אינן ניתנות להחזר.

3.4 למימוש הזכות לביטול הנוסע יש להודיע לחברה בכתב תוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה על עליית המחיר.

4. ביטוח2022-02-28T17:48:34+02:00

4.1 חובת ביטוח נסיעות כולל הרחבת קורונה:

 במהלך השייט נוסעים עלולים להיחשף לסיכונים הקשורים לנגיף COVID-19 ו/או לנגיף עצמו, אשר בדרך כלל אינם  מכוסים על ידי פוליסות ביטוח הנסיעות הבסיסיות לחו"ל.

לכן, על כל נוסע בMSC Cruisesחלה חובה לדאוג לביטוח נסיעות לחו"ל הכולל הרחבת כיסויים למקרה הדבקות בקורונה. הרחבה זו כוללת כיסוי ב­­­­­גין ביטול או קיצור נסיעה במקרה של מגיפה, לרבות כיסוי בגין בידוד, הוצאות רפואיות, הוצאות אשפוז והוצאות נלוות (כולל הוצאות חזרה למדינת המוצא). יש לוודא כי הפוליסה מכסה את הנוסע מרגע ביצוע ההזמנה ועד חזרתו למדינת המוצא.

MSC ISRAEL ממליצה על פוליסה במחיר מיוחד ללקוחותיה מזמיני השייט, אשר נבדקה ואושרה על ידי החברה. קישור להזמנה ותשלום עבור פוליסה זו יישלח ללקוח בעת ההזמנה. לחילופין, יהיה ניתן להזמין פוליסה עם הכיסויים הנדרשים הנ"ל דרך כל חברת ביטוח אחרת. קישור כאמור מופיע להלן,

כל הנוסעים יידרשו להציג בעת העלייה לאונייה פוליסת ביטוח רפואי מתאימה בתוקף הכוללת פירוט *באנגלית! של הכיסויים הנדרשים. על הפוליסה לכלול, בין היתר, את פרטי המבוטח, סכום הכיסוי לכל מקרה ביטוח ובמיוחד את פרטי וסכומי הכיסוי במקרה של הידבקות בקורונה. אסמכתא זו חייבת להיות באחת *מהשפות: אנגלית, איטלקית, גרמנית, צרפתית או ספרדית.

נוסע שלא יציג את המסמך הנ"ל לא יורשה לעלות לאונייה ולא יפוצה על כך.

5. דרכון, אשרות וייעוץ נסיעות2022-02-28T17:47:59+02:00

5.1 על הנוסעים להחזיק בדרכונים תקפים במלואם לכל אורך שיט ותאריך התפוגה חייב להיות לפחות 6 חודשים מתאריך החזרה. מדינות מסוימות מתעקשות על דרכונים דיגיטלים, במיוחד רוסיה וארה"ב.

5.2  MSC Cruises  אינה ולא תהיה אחראית להשגת או בדיקת אשרות כניסה (ויזה) עבור כל נוסע, זוהי אחריותו הבלעדית של הנוסע.
חובתו של הנוסע לוודא שדרכונו, אשרות הכניסה למדינות השונות או מסמכים אחרים לנסיעה הם אלו הדרושים במדינות שבהן מתבצע השייט. מומלץ מאוד לנוסעים לבדוק את כל הדרישות החוקיות לנסיעה לחו"ל ובנמלים השונים כדי לעמוד בדרישת אשרות הכניסה לתיירים, הגירה ובריאות.

5.3  ל-MSC Cruises לא תהיה כל אחריות גם אם הנוסע הציג בפני נציגיה את מסמכי הנסיעה שלו  בכל שלב שהוא.

5.4  MSC Cruises מודעת לקיומן של אזהרות מסע בטחוניות ואחרות. הנוסעים צריכים להיות מודעים לאזהרות אלו. למידע עדכני על על אזהרות מסע אנא עיינו באתר משרד החוץ ו\או המטה לביטחון לאומי ומשרד הבריאות בהם ניתן מידע מפורט.

6. הגבלות נסיעה בהריון ומטעמי בריאות2022-02-28T17:47:38+02:00

6.1  בטיחותם של כל הנוסעים היא בעלת חשיבות עליונה ל-MSC Cruises, ומכאן שכל הנוסעים מתחייבים כי הם כשירים לנסיעה בים (ואם ישים בדרך האוויר) וכי התנהגותם או מצבם אין בהם בכדי  לשבש את בטיחות או נוחות השייט של שאר הנוסעים, הנוסעים מתחייבים בנוסף כי הם עומדים ניתן בדרישות הבטיחות שנקבעו על ידי החוק  הבינלאומי או המקומי.

6.2  כל נוסע עם מצב שעלול להשפיע על כשירות הנסיעה בהתחשב במסלול הנסיעה של כלי השיט חייב ליידע את החברה בעת ביצוע ההזמנה ולהגיש אישור רופא לפני ההזמנה.

6.3 בכל מקרה, ל-MSC Cruises    הזכות לבקש, לפי שיקול דעתם, מהנוסע להמציא אישורים רפואיים התומכים בכושר הנסיעה.

6.4  נשים בהריון מתבקשות לפנות לייעוץ רפואי לפני הנסיעה; בכל שלב של הריונם עליהם לקבל אישור רפואי מרופא המאשר את כשירותם לנסוע על סיפון כלי השיט תוך התחשבות במסלול הטיול הספציפי.

6.5  ל-MSC Cruises  אין על סיפון אף אחת מכלי השייט מתקנים רפואיים או ציוד מתאים ללידה.  MSC Cruises  אינה יכולה לקבל הזמנה לכל נוסעת  משבוע 24 להריון ואילך.

6.6   MSC Cruises  שמורת לעצמה את הזכות לסרב זכויות עלייה  לכל נוסעת שנראת במצב מתקדם כלשהו של הריון או שאין ברשותה  מספק את האישור הרפואי על פי סעיף 6.4 לעיל ו-MSC Cruises,  לא תשא בכל אחריות בגין סירוב כזה.

6.7  כזה נודע למצבה. ההחזר לא יכלול דמי ביטוח ששולמו אשר בשום מקרה לא ניתנים להחזר.

6.8  כאשר נוסע נמצא כלא כשיר לנסוע, אין ל Msc cruises  אחריות כלשהי כלפי הנוסע.

7. נוסעים נכים ונוסעים עם מוגבלות בניידות ובטיחות במכרז2022-02-28T17:47:18+02:00

7.1העדיפות של MSC Cruises והיא תמיד הנוחות והבטיחות של הנוסעים שלה ועל מנת להשיג זאת הנוסע מתבקש בעת ביצוע ההזמנה לספק פרטים רבים ככל האפשר על העניינים המפורטים להלן, כך ש- MSC Cruises   תוכל להערך לאירוח הנוסע בצורה בטוחה מבחינה תפעולית.

7.2  הנוסע מתבקש לספק פרטים מלאים בעת ביצוע ההזמנה אם הנוסע:

א) חולה, נכה או מוגבל בניידות;

ב) אם הנוסע זקוק לתא נכים מיוחד, מאחר וקיים מספר מוגבל של אלה זמינים ומאחר ו-MSC Cruises  תשאף  לארח את הנוסע באופן שיהיה נוח ובטוח לכל משך ההפלגה;

ג) אם לנוסע יש דרישות ישיבה מיוחדות כלשהן;

ד) אם הנוסע צריך להביא ציוד רפואי כלשהו על הסיפון;

7.3 בחלק מהמקרים  MSC Cruises ועל מנת להבטיח את בטיחות ונוחות הנוסע  יתבקש הנוסע לצרף אילו מלווה לההפלגה, במקרים בהם נוסע נכה או נוסע עם מוגבלות בניידות זקוק להיות מלווה באדם אחר אשר מסוגל לספק את הסיוע הנדרש על ידי הנוסע הנכה או הנוסע עם מוגבלות בניידות. דרישה זו תתבסס כולה על הערכת MSC Cruises את הצורך של הנוסע מטעמי בטיחות ועשויה להשתנות מכלי שיט לכלי שיט ו/או ממסלול למסלול. נוסעים המרותקים לכיסא גלגלים מתבקשים להצטייד בכסא גלגלים מתקפל בגודל סטנדרטי משלהם במהלך כל השייט.

7.4  אם לנוסע ישנה מוגבלות או מוגבלות בניידות הדורשים טיפול או השגחה אישיים, טיפול או השגחה אישיים כאלה חייבים להיות מאורגנים על ידי הנוסע ועל חשבון הנוסע. כלי השיט אינו מסוגל לספק סיוע אישי צמוד, טיפול או השגחה אישי אחד על אחד או כל צורה אחרת של טיפול במצבים פיזיים או פסיכיאטריים או אחרים.

7.5 אם לאחר הערכה מדוקדקת של הצרכים והדרישות הספציפיות של הנוסע תגיע למסקנה שלא ניתן לארח את הנוסע בבטחה ובהתאם לדרישות הבטיחות החלות עליה,MSC Cruises  יכולה לסרב לקבל הזמנה של נוסע נכה או נוסע עם מוגבלות בניידות מטעמי בטיחות.

7.6  MSC Cruises  שומרת לעצמה את הזכות לסרב להסיע כל נוסע שלא הודיע לה כראוי על מוגבלות או צורך בסיוע על מנת שתבצע הערכה מושכלת האם ניתן  לשאת את הנוסע בביטוחת או באופן ריאלי מבחינה תפעולית. הנוסע יכול לערער על החלטת  זו אם אינו מסכים להגבלות עלפי  לפי סעיפים 7.5 עד 7.6, על ידי פניה בכתב עם כל הראיות התומכות ל-MSC Cruises.

7.7  MSC Cruises שומרת לעצמה את הזכות לסרב להסיע כל נוסע שלדעת MSC Cruises אינו כשיר לנסיעה או שמצבו עלול להוות סכנה לעצמו או לאחרים בהפלגה מטעמי בטיחות.

7.8 נוסעים נכים או נוסעים עם מוגבלות בניידות עשויים שלא להיות מסוגלים לרדת לחוף בנמלים שבהם כלי שייט אינם עוגנים ברציף. רשימה של יציאות אלו זמינה לפי בקשה בכתב.

7.9   בחלק מהנמלים יש צורך לעגון בים ולא לאורך רציף. כאשר זה המקרה, המוביל ישתמש בכלי שייט כדי להעלות נוסעים לחוף. כלי שייט זה (tender)  הוא כלי קטן וייתכן שלא יתאים לאנשים עם מוגבלויות או מוגבלות בניידות או בעיות שיווי משקל. בעת שימוש בלי שייט לירידה לחוף, הבטיחות היא בראש סדר העדיפויות. חשוב שהנוסעים יוכלו להשתמש בכלי השייט הקטן בבטחה. ייתכן שהנוסעים יידרשו לרדת למשטח ואו במדרגות לכלי השייט. בהתאם לתנאי מזג האוויר, הגאות והים, עשויה להיות תנועה מסוימת, שעלולה להשתנות במהלך היום. על הנוסעים להיות בכושר וניידים מספיק כדי לגשת ולרדת מכלי השייט. אם לנוסעים יש מגבלה בניידות, או משתמשים בעזרי ניידות כגון מקל, עליהם לשקול היטב את יכולתם לצאת לכלי השייט בבטחה. כיסאות גלגלים וקטנועים ניידים לא יישאו על ידי הצוות לכלי השייט הקטן. כל הנוסעים חייבים להיות ניידים באופן עצמאי מספיק כדי להשתמש בכלי השייט המובילים לחוף. בסופו של דבר, ההחלטה אם לאשר הובלה לחוף בכלי השייט הנה של הקברניט או כל אחד מהקצינים ואנשי הצוות שלו באם יש ספק באשר לבטיחותו של נוסע כלשהו.

8. שאלון בריאות הציבור2022-02-28T17:46:51+02:00

8.1  MSC Cruises  ו או רשויות הבריאות בכל נמל יהיו רשאים לבצע שאלון בריאות הציבור בעצמם. הנוסע יספק מידע מדויק לגבי תסמינים של כל מחלה   סירוב של נוסע למלא את השאלון עלול לגרום  לסירוב העלאתו לשייט.

8.2  כאשר נוסעים חולים במהלך ההפלגה במחלה ויראלית או חיידקית, רופא הספינה רשאי לבקש מהם להישאר בתא שלהם מטעמי בטיחות. על הנוסעים לעקוב אחר ההוראות  וסירוב לעשות זאת עלול לגרום לירידה מהשייט ללא כל אחריות לנזקים או החזר כספי על ידי-MSC Cruises .

9. אלרגיות למזון2022-02-28T17:46:27+02:00

9.1  מזכירים לנוסעים שחלק מהמזונות עלולים לגרום לתגובה אלרגית אצל אנשים מסוימים עקב אי סבילות למרכיבים מסוימים. אם לנוסע יש אלרגיות ידועות כלשהן, או שהוא רגיש למזון כלשהו, הוא/היא נדרשים ליידע את החברה בעת ביצוע ההזמנה (על ידי מילוי כראוי של טופס ספציפי) ובהמשך לדווח לאחראי מזון ומשקאות מייד לאחר העלייה לאונייה.

9.2 באחריות הנוסע לוודא שהוא/היא נמנע באופן אקטיבי מכל מזון שהוא אלרגי אליו. MSC Cruises תנקוט בכל זהירות סבירה אם יודעה מראש ובכתב על כל מזון או מרכיב ספציפי שלנוסע יש תגובה אלרגית אליו ותסייע לנוסע להימנע ממזונות עם מרכיבים כאלה ובתנאי שדווח מראש כאמור בסעיף 9.1 לעיל; בהיעדר מידע כאמור, MSC Cruises,  לא תהיה אחראית להכנת ארוחות מיוחדות לנוסע או כל ארוחה מוכנה אחרת הנצרכת על ידי הנוסע. במקרה של אלרגיות/רגישויות מרובות, ייתכן ש-MSC Cruises לא תוכל להקפיד במהלך הכנת המזון שמרכיב מסויים כלשהו לא יכלל בו ועל כן MSC Cruises, לא יישאו באחריות במקרה כזה.

10. סיוע רפואי2022-02-28T17:50:04+02:00

10.1  חובה על לנוסעים להחזיק בביטוח בריאות מקיף לנסיעות המכסה עלויות והוצאות טיפול רפואי והחזר כולל הרחבה למקרה מגיפה (קורונה) כאמור בסעיף 4 לעיל.

10.2  באניה יש רופא מוסמך על הסיפון ומרכז רפואי המצויד לעזרה ראשונה ולתנאים קלים בלבד. הנוסע מאשר ומקבל בזאת בעת ביצוע ההזמנה כי המרכז הרפואי אינו מצויד כבית חולים יבשתי והרופא אינו מומחה . MSC  Cruises,    והרופא לא יהיו אחראים כלפי הנוסע כתוצאה מכל חוסר יכולת לטפל במצב רפואי כלשהו כתוצאה מכך.

10.3  הנוסע מאשר כי בעוד שיש רופא מוסמך על סיפונה, זוהי חובתו ואחריותו של הנוסע לפנות לסיוע רפואי במידת הצורך במהלך ההפלגה, והוא יהיה אחראי לשלם עבור השירותים הרפואיים על הסיפון.

10.4  במקרה של מחלה או תאונה, ייתכן שיהיה צורך להוריד את הנוסעים לחוף לטיפול רפואי. MSC      Cruises  אינה אחראית באופך כלשהו בנוגע לאיכות המתקנים הרפואיים או הטיפולים הזמינים בכל נמל הגעה או במקום בו הנוסע יורד מהאניה.

10.5  חוות דעתו המקצועית של הרופא בדבר כשירותו של הנוסע לעלות על כלי השיט או להמשיך בשייט הינה סופית ומחייבת את הנוסע.

10.6  מומלץ להתיעץ עם רופא לפני  ביצוע הזמנה לתיקות מתחת לגיל שנה. למען הסר ספק, הוראות סעיף 6 ודרישת הכשירות לנסיעה חלות על כל הנוסעים לרבות תינוקות.

11. ציוד רפואי2022-02-28T17:51:45+02:00

11.1 על נוסעים הנזקקים לציוד רפואי לוודא שכל ציוד רפואי שהם מתכוונים להעלות על הסיפון בטוח לשימוש. באחריות הנוסעים לארגן מסירה לרציפים לפני היציאה של כל הציוד הרפואי ולהודיע ל  MSC Cruises לפני ביצוע ההזמנה אם הם צריכים ציוד רפואי על הסיפון כדי ש  MSC Cruises  תוכל להבטיח שניתן לשאת את שהציוד הרפואי בבטחה.

11.2  באחריות הנוסעים לוודא שכל הציוד הרפואי תקין ולארגן מספיק ציוד ואספקה שיספיקו לכל אורך ההפלגה. הספינה אינה נושאת כל תחליף והגישה לטיפול וציוד בצד החוף עשויה להיות קשה ויקרה.

12. שינויים בהזמנה המתבקשים על ידי הנוסע2022-02-28T17:52:30+02:00

12.1  שינוי שם: ניתן לשנות פעם אחת בלבד בעלות של 50 $ לנוסע בכל סוגי החדרים. וזאת רק בהודעה מראש בכתב לחברה לא יאוחר מ-14 ימים עסקים לפני מועד ההפלגה. בנוסף תחלו עלות כרטוס מחדש לאחר שינוי שם  בסך של 50$ לחדר. על הנוסע החליפי  לעמוד בכל התנאים הרלוונטים להזמנת השייט הרלוונטי והוא נכנס בנעליו של הנוסע המקורי בכל הקשור לעמידה בתנאי השייט שהוזמן ; הנוסע והנוסע החליפי יהיו אחראים במשותף לתשלום עלות השייט  לרבות כל עלות נוספת שעלולה להתעורר כתוצאה מהשינוי בנוסעים

12.2הנוסע זכאי לשנות פעם אחת בלבד, את מועד השייט בכפוף לתנאים הבאים:

– תאריך היציאה של השייט החדש מאוחר יותר מזה של השייט המקורי.

-ישנה זמינות של מקומות על השייט החדש

–  יעד מסלול השייט החדש זהה ליעד מסלול השייט המקורי מסלול השייט המקורי

–  מועד היציאה הצפוי השייט החדש חל בתוך שנה ממועד היציאה הצפוי של השייט המקורית.

– אם מתקיימים התנאים האמורים לעיל בסעיף זה, החלפת השייט המקורי בשייט החדש תהיה בכל מקרה

כפופה לדמי השינוי הבאים לנוסע:

קטגורית השייט שינויי שמות* דחיית מועד הפלגה** מועד ביצוע השינוי\דחייה
בלה 50 $ לנוסע שינוי  + 50 $ לחדר כרטוס מחדש $50 לנוסע עד 63 ימים לפני היציאה
נחשב לביטול (25-100)% 62  עד 14 ימים לפני היציאה
נחשב לביטול (80-100)% נחשב לביטול (80-100)% < 14 ימים לפני היציאה
עד 7 ימי עבודה לפני היציאה
פנטסטיקה
אוראה

יאכט קלאב

50 $ לנוסע שינוי  + 50 $ לחדר כרטוס מחדש  ללא דמי לשינוי עד 30 ימים לפני היציאה
נחשב לביטול (40-100)% 30 עד 14 יום לפני היציאה

 

*רק שינוי אחד יתאפשר (שינוי שם או דחייה שייט) חשוב! בנוסף לדמי השינוי הנלווים לדחיית שייט אם מחיר השייט החדש גבוה מזה של השייט המקורי, ההפרש במחיר יתווסף לדמי השינוי. אם המחיר ירד לא יינתן החזר כלשהו. תנאי דמי הביטול עבור שייט שנדחה יחולו לפי תאריכי השייט המקורי.

12.3  במקרה שהשינויים המבוקשים על ידי הנוסעים כרוכים בהפקת כרטיסי שייט חדשים, יחויב סכום של 50 דולר ארה"ב (USD) לתא לכיסוי העלויות הנוספות.

13. ביטול על ידי הנוסע2022-02-28T17:53:40+02:00

13.1   יש לבקש את ביטול ההזמנה בכתב (דוא"ל) לחברה או באמצעות סוכן הנוסע. יש להחזיר את כל הכרטיסים שהונפקו ואת חשבונית האישור יחד עם הודעת הביטול. יש לשלוח את הודעת הביטול לחברה לפחות יום עבודה אחד לפני היציאה בשעה 16:00 GMT.

קיימות מספר אפשרויות להעברת הודעה על ביטול עסקה:

באמצעות מכתב בדואר רשום לכתובת:

אבא הילל 12 רמת גן-  5250606

באמצעות הודעת דוא"ל לכתובת:

IL898-reservations.cruises@msc.com

באמצעות טלפון : 033726040

שימו לב – במסגרת בקשה לביטול עסקה, עליכם לצרף את מלוא הפרטים הנדרשים: שם מלא, מספר תעודת זהות, מספר ההזמנה ותאריך היציאה.

לאחר קבלת הפרטים שלעיל, תבוטל את ההזמנה, ויישלח אישור בדבר ביטול ההזמנה.

ביטולים שבוצעו לאחר המועד האחרון או בתאריך העזיבה יטופלו כ"אי הופעה" עם דמי ביטול של 100%.

13.2 תנאי ביטול:

לגבי כל תנאי הביטול בסעיף זה ספירת הימים כוללת ימי עסקים בלבד

אי הופעה או קיצור השייט שקולים ל- 100% דמי ביטול

 

קרוז האורך פחות מ- 15 לילות קרוז האורך יותר מ- 15 לילות
60 יום או יותר $50 לאדם 90 יום או יותר $50 לאדם
59 – 30 יום 25% לאדם 89 – 60 יום 25% לאדם
29 – 22 יום 40% לאדם 59 – 52 יום 40% לאדם
21 – 15 יום 60% לאדם 51 – 35 יום 60% לאדם
14 – 6 יום 80% לאדם 34 – 15 יום 80%  לאדם
5 – 0 יום 100% לאדם 14 – 0 יום 100% לאדם

 

שייט עולמי (world cruise)

 • 60 יום או יותר לפני היציאה – 15% מעלות השייט
 • 59 עד 10 ימים לפני היציאה – 75% מעלות השייט
 • 9 עד 0**ימים לפני היציאה – 100% מעלות השייט

יאכט קלאב MSC
•  63 ימים או יותר – סך הפקדון ששלום
•    62  עד  42 ימים לפני היציאה – 25% מעלות השייט
•  41  עד  29  ימים לפני היציאה – 40% מעלות השייט
•  28  עד 15 ימים לפני היציאה – 60% מעלות השייט
•  14  עד 6 ימים לפני היציאה – 80% מעלות השייט
•  5  עד 0** ימים לפני היציאה – 100% מעלות השייט

 

13.3  במידה ולאחר ביטול נוסע, תא זוגי הופך לתא לנוסע בודד יתומחר התא כתא זוגי לשימוש נוסע יחיד ותוספת העלות תחול על הנוסע הבודד, במקרה של הביטול בנסיבות סעיף זה יחולו דמי הביטול של ההזמנה המקורית .

13.4  ייתכן שהנוסע יוכל לתבוע דמי ביטול אלה מספק ביטוח הנסיעות שלו, בכפוף לכל ההשתתפות העצמית הרלוונטית. באחריות הנוסע להגיש תביעה כזו על פי תנאי פוליסת הביטוח שלו

13.5  הנוסע לא יהיה חייב לשלם את התשלומים על פי סעיף 13.2 לעיל באם הביטול נובע מנסיבות כוח עליון המתרחשות במקום היעד או בסביבתו הקרובה ומשפיעות באופן משמעותי על קיום השייט, או המשפיעות באופן משמעותי על הובלת הנוסעים ליעד.

דמי הביטול בסעיף זה הנם בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 סע' 14ג',

לגבי רכישת שירותי תיירות שאינם ניתנים במלואם מחוץ לישראל, בין היתר, כמפורט להלן:

חוק הגנת הצרכן מגדיר עסקת מכר מרחוק ושיווק מרחוק באופן הבא:

 "עסקת מכר מרחוק" – התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה;

"שיווק מרחוק" – פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים.

סעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן קובע כי בעסקת מכר מרחוק של שירותי הארחה נופש ובילוי רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה,  ובלבד שביטול כאמור לא ייעשה בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

בנוסף, סע' 14ג'1.(ג) לחוק הגנת הצרכן קובע כי בעסקת מכר מרחוק של שירותי הארחה נופש ובילוי שבוצעה ע"י אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך בדבר כל פרטי ההזמנה, ובלבד שביטול כאמור לא ייעשה בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, ובכפוף לכך שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. 

 לגבי עמידה בתנאים של "אדם עם מוגבלות", או "אזרח ותיק" או "עולה חדש" מובהר בזה כי כדי לזכות בזכות הביטול הנ"ל, על הלקוח להוכיח כי הוא נכלל בהגדרות הנ"ל במועד ביצוע העסקה.

כמו כן, על מנת להוכיח כי הוא נכלל בהגדרה מן ההגדרות הנ"ל על הלקוח להציג אחת מן התעודות שלהלן:

 

(1) תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק.

(2) תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה.

(3) תעודה המעידה על כך שהצרכן הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור.

(4) תעודה המנויה בתוספת החמישית לחוק הגנת הצרכן, כאשר שר התעשייה המסחר והתיירות רשאי, בצו, לשנות את התוספת החמישית.

  

עוד קובע הסעיף את תוצאות ביטול העסקה ולפיו העוסק יחזיר לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את אותו חלק ממחיר העיסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהוא, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר כל פריט בהזמנה לאדם, או 100 שקלים על כל פריט בהזמנה לאדם, (חבילת נופש או טיול מאורגן יחשבו לפריט אחד), לפי הנמוך מביניהם.

 למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן.

14. שינויים בהזמנה שבוצעו על ידי החברה2022-02-28T17:55:45+02:00

14.1  סידורי ההפלגה נעשים חודשים רבים מראש על ידי MSC Cruises. לעתים  ייתכן שיהיה צורך לשנות אותם; לכן MSC Cruises שומרת לעצמה במפורש את הזכות לשנות את ההסדרים עבור ההפלגה, אם שינויים אלו יהיו נחוצים או מומלצים מסיבות תפעוליות, מסחריות או בטיחותיות.

14.2  רוב השינויים הם מינוריים אך לעיתים  MSC Cruises  חייבת לבצע שינוי משמעותי. להלן דוגמאות לשינוי משמעותי לפני מועד השייט: שינוי בזמן שבו הנוסעים אמורים לעזוב את נמל המוצא  כדי לצאת לשייט או לזמן שבו הנוסעים אמורים לחזור לנמל היעד לאחר ההפלגה של יותר מ-12 שעות. שינוי של נמל המוצא ו\או נמל היעד  (אלא אם ניתן פתרון תחבורתי על ידי החברה) . שינוי קטגוריית התא שהוזמן לקטגוריה נמוכה יותר, שינוי משמעותי במסלול. כלומר, כאשר מסלול השייט שונה ביותר מ-50% . (כל השינויים שאינם משמעותיים מטופלים כשינויים קלים ולכן אין זכות לבטל או לתבוע פיצויים). במקרה של שינוי משמעותי כאמור,  MSC Cruises  תודיע לנוסע או לסוכן שלו על שינוי כזה בכתב בהקדם האפשרי, היה ושינוי כאמור תוקשר ללקוח לפני תאריך היציאה , אנו נציע לכם לבחור בין האפשרויות הבאות:

א) קבלת השינוי

ב) שינוי לשייט חליפי מהמגוון הקיים בלוח ההפלגות הרשמי של החברה הדומה או ברמה גבוהה יותר בכפוף לזמינות השייט

ג) הזמנת שייט מהמגוון הקיים בלוח ההפלגות הרשמי ברמה\מחיר  נמוך יותר מהשייט המקורי בכפוף לזמינות במקרה זה יוחזר ללקוח ההפרש במחיר

ד) ביטול וקבלת החזר מלא של כל הכספים ששולמו.

14.3  על הנוסעים להודיע לחברה על החלטתם בכתב או באמצעות הסוכן שלהם תוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה על שינוי כאמור. אי-ביטול בתוך תקופה זו משמעותו אישור השינוי על ידי הלקוח, עבור בקשה לשינוי או ביטול לאחר תקופה זו יחולו דמי ביטול בהתאם לסעיף דמי ביטול  13.2  .

14.4  במקרים בהם מבוצע שינוי או ביטול או קיצור שייט עקב כוח עליון ו\או סיבות שהן מעבר לשליטת  MSC Cruises   ועקב כך תדרש MSC Cruises לבצע שינוי משמעותי או לבטל השייט לפני היציאה יקבלו הנוסעים הודעה כאמור, והאפשרויות על פי סעיף 14.2 הן אלו שיעמדו לרשות הנוסע ללא כל פיצוי נוסף.

14.5  לא ישולם פיצוי בגין שינויים קלים (שינויים שאינם משמעותיים כאמור בסעיף 14.2) ו Cruises MSC  לא תהיה אחראית להוצאות כלשהן העלולות להיגרם לנוסעים בגין שינוי או ביטול סידורים כלשהם שבוצעו לפני ההודעה בדבר  השינוי כאמור.

14.8 בנסיבות מסוימות בהם בוטל או קוצתר או שונה מסלול ההפלגה, עשויים הנוסעים להיות זכאים להפרש המחיר בין ההפלגה שהוזמנה לבין זו שבוצעה בפועל. עבור טיולי חוף שלא יבוצעו בנסיבות אלו ישולם החזר לנוסע.

15. ביטול על ידי החברה2022-02-28T17:56:25+02:00

15.1  החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל שייט בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב לנוסע אך לא תישא באחריות לפיצוי נוסף, אם:

 1. הביטול נובע מאירוע של כוח עליון ו/או כל נסיבות חריגות/או בלתי צפויות שאינן בשליטת החברה, אשר תוצאותיהן לא יכלו להימנע על ידי החברה על אף שהיא נקטה בכל זהירות הראויה;
 2. מספר הנרשמים לשיט קטן מ-50% מנפח הנוסעים של הספינה הרלוונטית.

בשני המקרים לעיל, החברה תציע לנוסע את הבחירה בין:

א) קבלת החזר מלא של כל הכסף ששולם; אוֹ

ב) הזמנת חבילת שייט חלופי  המופיע באתר הרשמי,  ברמה שווה או גבוהה  יותר ללא עלות נוספת, בכפוף לזמינות ; אוֹ

ג) הזמנת חבילת נופש נוספת מעלון החברה ו/או מהאתר הרשמי ברמה\מחיר נמוכים יותר, בכפוף לזמינות, עם החזר על הפרש המחיר.

16. מדיניות אחריות MSC Cruises2022-02-28T17:57:50+02:00

16.1  בכפוף לסעיף 16.3 עד 16.8 MSC Cruises תישא באחריות למוות, פציעה או מחלה שנגרמו כתוצאה ממעשים ו/או ממחדלים רשלניים שלהן ושל כל מי שמספק שירותים המהווים חלק מחבילת החופשה . האחריות של  MSC הפלגות והחברה מוגבלת, ככל שהדבר חל, על ידי האמנות המוזכרות ב-16.4 עד 16.14 כולל.

האחריות של  MSC הפלגות והחברה כלפי הנוסע כפופה גם לאמנות הבינלאומיות המוזכרות להלן (ראו סעיפים 16.4 עד 16.14) הקובעים מגבלות אחריות של המוביל הימי.

MSC Cruises   אינה אחראית לכל ביצוע לקוי או אי ביצוע, שהוא: א) ניתן לייחוס  כולו לאשמת הנוסע; ב) מעשה או מחדל בלתי צפוי או בלתי נמנע של צד שלישי שאינו קשור לאספקת שירות כלשהו שיינתן במסגרת החוזה; ג) נסיבות חריגות או בלתי צפויות שאינן בשליטת  MSC Cruises ו/או כל מי שמספק שירותים המהווים חלק מחבילת השייט, שהשלכותיהן לא יכלו להימנע גם אם ננקטה כל הזהירות הראויה, לרבות (אך לא רק) אירוע של כוח עליון; אוֹ ד) אירוע MSC Cruises כל מי שמספק שירותים המהווים חלק מחבילת החופשה, לא יכלו לצפות מראש או למנוע אותו אפילו בכל הזהירות הראויה.

16.2  בגין תביעות שאינן בשל  נזק גוף,  מוות או מחלה או שאינן כפופות לאמנות המוזכרות בסעיף 16.4 עד 16.14 כולל, אחריות  MSC הפלגות והחברה  לביצוע לקוי של חבילת החופשה תוגבל לכל היותר למכפלת המחיר שהנוסע שנפגע שילם עבור ה חבילת החופשה ב-3 (לא כולל פרמיית ביטוח ותשלומים נלווים).

16.3  כל הובלה (ביבשה, באוויר ובים) כפופה לתנאי ההובלה של המוביל הימי בפועל. אלה עשויים להגביל או לשלול אחריות. הם משולבים באופן מפורש  בתנאי ההזמנה ונחשבים כמוסכמים במפורש על ידי הנוסע בעת ההזמנה. עותקים של תנאים אלה זמינים לפי בקשה מהחברה.

16.4 הובלת נוסעים ומטען שלהם בדרך האוויר כפופה לאמנות בינלאומיות שונות ("אמנות האוויר הבינלאומיות"), כולל אמנת ורשה 1929 (כפי שתוקנה על ידי פרוטוקול האג 1955 או פרוטוקול מונטריאול 1999 או אחר) או אמנת מונטריאול 1999. ככל שMSC הפלגות והחברה עשויות להיות אחראיות כמובילה אווירית לא מבצעת של נוסעים בגין הובלה דרך האוויר, תנאי אמנות האוויר הבינלאומיות (לרבות כל תיקונים עתידיים וכל אמנה חדשה שעשויה לחול על חוזה להפלגה בין החברה לנוסע) משולבים במפורש בתנאי הזמנה אלה ובתנאי ההובלה. אמנות האוויר הבינלאומיות קובעות מגבלות אחריות של המוביל למוות ולנזק גוף, אובדן ונזק למטען ועיכוב. כל אחריות של    MSC הפלגות או החברה כלפי הנוסע הנובעת מהובלה אווירית כפופה להגבלת האחריות הקבועה באמנות הנ"ל . עותקים של אמנות אלה זמינים על פי בקשה.

16.5  ככל שMSC הפלגות ו/או החברה עשויות להיות אחראיות לנוסע בגין תביעות הנובעות מהטסה באוויר, ביבשה או בים,  MSC הפלגות והחברה תהינה זכאיות לכל הזכויות, ההגנות, החסינויות והמגבלות הקיימות, בהתאמה,  למוביל בפועל (לרבות תנאי ההובלה שלו) ועל פי כל התקנות ו/או האמנות הרלוונטיות, כגון אמנת אתונה, אמנת מונטריאול ושום דבר בתנאי הזמנה אלה ולא בתנאי ההובלה ייחשבו כוויתור על כך. אם תנאי,  סעיף או הוראה כלשהם יהפכו לבלתי תקפים או ייקבעו כך בפסק דין, יתר התנאים, הסעיפים וההוראות ייחשבו  כנפרדים ויישארו בתוקף.

16.6  החבות (אם בכלל) של  MSC הפלגות, של החברה ושל המוביל בגין נזקים שנגרמו כתוצאה ממוות או מנזקי גוף לנוסע, או אובדן או נזק למטען תיקבע בהתאם לאמור להלן:

16.7  בקשר להובלה ימית, תקנת האיחוד האירופי 392/2009 בדבר זכויות הנוסעים בעת נסיעה דרך הים במקרה של תאונות (תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי), תחול על הובלה בינלאומית דרך הים כאשר נמל העלייה או הירידה נמצא באיחוד האירופי או כאשר לאונייה יש דגל האיחוד האירופי או כאשר חוזה ההובלה נעשה באיחוד האירופי.
עותק של תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי זמין לפי בקשה וניתן להוריד אותו מהאינטרנטבכתובת https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/2724/annex-b-reg- ec-392-2009.pdf .
תקציר של תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי ניתן למצוא בכתובת http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/doc/rights-in-case-of-accident.pdf

כאשר כלי השיט משמש כמקום מגורים צף, אז ההוראות של אמנת אתונה 1974 וההגבלות בה, יחולו, ומשולבות בזאת במפורש בתנאי הזמנה אלה, לרבות כל תביעה בגין אובדן או נזק למטען ו/או מוות ו/או נזק גוף.

16.8רמת הנזקים ש   ,MSC Cruisesאו מי מטעמה עשויים להיות אחראים לשלם בקשר למוות ו/או לנזקי גוף או אובדן או נזק למטען מוגבלת ובשום פנים ואופן לא תעלה על הגבלות החבות שנקבעו בתקנה 392/2009 של האיחוד האירופי, או, במקרה שזו חלה,  אמנת אתונה 1974.

16.9  החבות של MSC Cruises למוות, נזקי גוף או מחלה לנוסע, לא תעלה על 46.666 זכויות משיכה מיוחדות ("SDR")  כפי שנקבע והוגדר באמנת אתונה 1974 או, במקרה שזו חלה, הסכום המקסימלי של 400,000 זכויות משיכה מיוחדות (SDR) בהתאם לתקנה 392/2009 של האיחוד האירופי או לאמנת אתונה 2002 וכאשר יש אחריות למלחמה וטרור על פי תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי או אמנת אתונה 2002, 250.000 זכויות משיכה מיוחדות ("SDR").

חבות של MSC Cruises בגין אובדן או נזק למטען הנוסע או לרכוש אחר לא תעלה על 833 SDR לנוסע על פי אמנת אתונה 1974 או 2,250 SDR כאשר חלה תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי או אמנת אתונה 2002.
מוסכם כי חבות כזו של MSC Cruises תהיה כפופה להשתתפות העצמית הרלוונטית לנוסע, אשר סכומו ינוכה מההפסד או הנזק למטען או לרכוש אחר.
הנוסע מבין ששער ההמרה של SDR משתנה מדי יום וניתן לקבלו מבנק או באינטרנט. ניתן לחשב את הערך של SDR על-ידי ביקור ב: http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx.

16.10 ההנחה היא כי על פי אמנת אתונה 1974 והיכן שהדבר רלוונטי, אמנת אתונה 2002 או תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי כי המוביל מסר את המטען לנוסע, אלא אם כן, הודעה בכתב נמסרה על ידי הנוסע בתוך התקופות הבאות:

א. במקרה של נזק גלוי לעין, לפני או בזמן הירידה או המסירה מחדש.

ב. במקרה של נזק שאינו גלוי לעין או אובדן מטען, בתוך חמישה עשר ימים מהירידה או מהמסירה או מהתאריך שבו מסירה כזו הייתה צריכה להתבצע.

16.11   אם ההובלה הניתנת להלן איננה "תובלה בינלאומית" כהגדרתה בסעיף 2 לתקנה 392/2009 של האיחוד האירופי או כלי השיט משמש כמלון צף ו/או הובלה מקומית דרך הים, בתוך הממלכה המאוחדת (UK), הוראות אמנת אתונה 1974 יחולו על חוזה זה וייחשבו להיות משולבות כאן בהתאמה (מוטנדיס מוטנדיס).

MSC Cruises 16.12 לא תהיה אחראית לאובדן או נזק לחפצי ערך כגון כספים, ניירות ערך סחירים, פריטי מתכת יקרים, תכשיטים, אמנות, מצלמות, מחשבים, ציוד אלקטרוני או כל חפצי ערך אחרים, אלא אם כן הם מופקדים בידיה לשמירה בטוחה, והגבלה גבוהה יותר מוסכמת באופן מפורש ובכתב בעת ההפקדה, ותשלום נוסף משולם על ידי הנוסע עבור הגנת ערך מוצהרת. השימוש בכספת האונייה אינו הפקדה באונייה. כאשר קיימת אחריות לאובדן או נזק לחפצי ערך שהופקדו באונייה, אחריות כזו מוגבלת ל-1,200 SDR לפי אמנת אתונה 1974 או ל-3,375SDR  כאשר תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי, או אמנת אתונה 2002, חלה.

16.13  MSC Cruises  תהיה בעלת זכות הנאה מלאה על פי כל דין המעניק הגבלה ו/או פטור מאחריות (לרבות, ללא הגבלה, חוק ו\או חוקי מדינת הדגל של כלי השיט בקשר להגבלת אחריות על נזקים שניתן לתבוע מהמוביל). אין בכוונת שום דבר האמור בתנאי הזמנה זו, בכדי להגביל או לשלול מ- MSC Cruises איזושהי הגבלה או פטור מאחריות הקבועים בדין כלשהו או אחרת. המשרתים את  ו/או הסוכן של MSC Cruises, יהיו זכאים ליהנות מכל ההוראות בקשר להגבלת האחריות.

16.14  מבלי לפגוע בהוראות סעיפים 16.7 עד 16.13 לעיל, אם תוגש תביעה כלשהי נגד MSC Cruises בכל תחום שיפוט בו  הפטורים וההגבלות הכלולים בתנאי הזמנה זו יקבעו כבלתי ניתנים לאכיפה אזי   MSC Cruises לא תהיה אחראית למוות, פציעה, מחלה, נזק, עיכוב או הפסד אחר או נזק אחר לכל אדם או רכוש הנובעים מכל סיבה שהיא, שלא הוכח כי נגרמו על ידי רשלנות או אשמה של MSC Cruises

16.15  למרות כל דבר אחר האמור בתנאי הזמנה זו, מובהר בזה כי ,    MSC Cruises  לא תהיה אחראית, בשום נסיבות שהן, לכל הפסד או אובדן צפוי של רווחים, אובדן הכנסות, אובדן שימוש, אובדן חוזים או הזדמנויות אחרות, ואף לא לנזקים עקיפים או ישירים, מסוג דומה כלשהו.

16.16  MSC Cruises לא תהיה אחראית לתביעות כלשהן הנובעות מאובדן או נזק שנגרמו, במישרין או בעקיפין, בנסיבות בהן יכולת הביצוע של כל הוראה בחוזה נמנעת כתוצאה ממלחמה, או איום במלחמה, מהומות, שביתה אזרחית, סכסוך תעשייתי בין אם על ידי עובדי MSC Cruises  או עובדי החברה או אחרים, פעילות טרור או איום בפעילות טרור, כשל באספקת חשמל, סיכונים בריאותיים או מגיפות, אסון טבעי או גרעיני, שריפה או תנאי מזג אוויר קשים או מצב הים, התאבדות נוסע או ניסיון התאבדות או חשיפה מכוונת של נוסע לסכנה מיותרת (למעט בניסיון להציל חיי אדם), או ההשלכות של השתתפות בפעילות חריגה ומסוכנת וכל נסיבות אחרות מכל סוג שהוא שאינן בשליטת MSC Cruises  .

16.17  כאשר ל-  MSC Cruises יש אחריות משפטית כלשהי לאובדן או נזק לרכוש אחרת מאשר בהתאם לאמנות אתונה ו/או מונטריאול, חבותה לא תעלה בכל עת על 500,000 יורו (במצטבר) ו  MSC Cruises  לא תהיה אחראית בזמן כלשהו לכסף או לחפצי ערך. אסור לנוסעים לארוז כסף או חפצי ערך אחרים במטען שלהם.

16.18  החבות MSC Cruises לא תעלה בכל עת על זו של כל מוביל בתנאי ההובלה שלהם ו/או  באמנות המוסכמות שהוחלו. כל נזק שישולם על ידי  MSC הפלגות או החברה יופחת ביחס לכל רשלנות תורמת של הנוסע.

מגילת זכויות2022-01-19T00:54:07+02:00

הזכות לפרסם את מגילת זכויות הנוסעים בתעשיית השייט באתר האינטרנט של כל קו.

עזרה רפואית2022-01-17T11:06:15+02:00

הזכות לקבל טיפול רפואי חירום מקצועי זמין על סיפון ספינות הפועלות מעבר לנהרות או מימי החוף במשרה מלאה, לפי הצורך עד לקבלת טיפול רפואי בצד החוף.

איחוד האמירויות הערביות (דובאי/אבו דאבי)2022-01-17T11:06:16+02:00
 • הכוונה להפלגות בתוך איחוד האמירויות הערביות, מוצא/יעד ומעבר לעומאן, בחריין, קטאר.

  כל הדרכונים חייבים להיות בתוקף לפחות 6 חודשים בתאריך היציאה מאיחוד האמירויות ולשהיות של עד שלושה חודשים. (נא לעיין בהליכי המדינה הפרטית למידע נוסף) נוסעים המחזיקים בדרכונים של המדינות הבאות אינם צריכים ויזה לפני ההגעה לאיחוד האמירויות.

  אירופה : צרפת, איטליה, גרמניה, הולנד, בלגיה, לוקסמבורג, שוויץ, אוסטריה, שבדיה, נורבגיה, דנמרק, פורטוגל, אירלנד, יוון, פינלנד, ספרד, מונקו, קריית הוותיקן, איסלנד, אנדורה, סן מרינו, ליכטנשטיין, בריטניה , סלובניה, צ'כיה, הונגריה, אסטוניה, קפריסין, רומניה, פולין, סלובקיה, ליטא, לטביה, מלטה, קרואטיה, בולגריה.

  צפון אמריקה : ארה"ב וקנדה

  חוף האוקיינוס השקט/אסיה: אוסטרליה, ניו זילנד, יפן, ברוניי, סין (הונג קונג), סינגפור, מלזיה, דרום קוריאה, סין (יבשת), מאוריציוס, איי סיישל, צ'ילה, איי שלמה.

  אנא שימו לב כי נוסעים המחזיקים בדרכונים של לאומים אחרים מאלו שהוזכרו לעיל, צריכים ויזה מונפקת מראש לאיחוד האמירויות.

מספר ליצירת קשר ללא תשלום2022-01-17T11:06:16+02:00

הזכות לכלול באתר האינטרנט של כל קו שייט קו טלפון חינם שניתן להשתמש בו לשאלות או מידע הנוגע לכל היבט של פעילות הספינה.**

** היכן שזמין ואפשרי עבור כל המדינות באזור עם גישה לאתר.

עדכוני מסלול2022-01-17T11:06:16+02:00

הזכות לעדכוני מידע בזמן לגבי כל התאמות במסלול הספינה במקרה של תקלה מכנית או חירום, וכן עדכונים בזמן של מצב המאמצים לטפל בתקלות מכניות.

טורקיה2022-01-17T11:06:17+02:00
 • אם תאריך תוקף הדרכון (או תעודת הזהות) הוא פחות מ-65 ימים, המחזיקים לא יורשו להיכנס לטורקיה.
 • כמו כן, מומלץ מאוד להחזיק בתוקף של דרכון (או כל מסמך מותר אחר) למינימום 180 יום עבור כל אזרחי המדינה, גם כאשר מגישים בקשה לויזה אלקטרונית רק דרך https://www.evisa.gov.tr/ . זאת כדי לאפשר למערכת להעניק את הויזה.
 • במקרה של אי ציות לאמור לעיל, דמי קנס בסך 353,10 TL (כ-160,00 דולר ארה"ב / יורו; 140,00 יורו) יחולו ישירות על בעל המסמך.

כלל זה תקף גם עבור כל הנוסעים במעבר בכל נמל טורקי; למרות שלא כפוף לשום הליך ויזה.

ירידה מהמטוס2022-01-17T11:06:17+02:00

הזכות לרדת מספינה עגונה אם לא ניתן לספק באופן הולם ציוד חיוני כגון מזון, מים, מתקני שירותים וגישה לטיפול רפואי על הסיפון, בכפוף רק לדאגתו של המפקד לבטיחות ובטחון הנוסעים ולדרישות המכס וההגירה של הנמל.

דרום אפריקה2022-01-17T11:06:18+02:00

על הנוסעים להחזיק בדרכון תקף עם תוקף של 6 חודשים. אנא בדוק עם כל שגרירות/קונסוליה של דרום אפריקה אם יש צורך בויזה לפני ההגעה בהתאם ללאום שלך

אם אתם נוסעים מ/אל דרום אפריקה עם ילדים מתחת לגיל 18, שימו לב כי לאחרונה הוכנסו תקנות חדשות. לפרטים, אנא עיין באתר הבא: South Africa Home Affairs

עבור כל ילד, ההורים חייבים לשאת תעודת לידה לא מקוצרת (אנגלית/דו לשונית) שהונפקה על ידי משרד או סוכנות מורשית.
אנא צור קשר עם שגרירות דרום אפריקה או הקונסוליה הקרובה ביותר שלך כדי לאמת את האישורים שלך לנסיעות.
אנא שימו לב כי תקנות אלו חלות על מטיילים מכל הלאומים, כולל בעלי דרכון דרום אפריקאי.

הוֹבָלָה2022-01-17T11:06:18+02:00

הזכות להסעה לנמל הירידה המתוכנן של האונייה או לעיר הולדתו של הנוסע במקרה שהפלגה תופסק מוקדם עקב כשלים מכניים.

לִינָה2022-01-17T11:06:17+02:00

הזכות ללינה אם ירידה מהמטוס ולינת לילה בנמל לא מתוכנן נדרשות כאשר הפלגה מופסקת מוקדם עקב כשלים מכניים.

החזרים2022-01-17T11:06:18+02:00

הזכות להחזר מלא בגין נסיעה שבוטלה עקב תקלות מכניות, או החזר חלקי בגין הפלגות שנפסקות מוקדם עקב תקלות אלו.

רוּסִיָה2022-01-17T11:06:18+02:00

סנט פטרסבורג, סוצ'י: נוסעים במעבר יכולים להשתתף בסיורים מאורגנים של MSC ולקבל אישור כניסה מבלי להגיש בקשה לויזה רוסית.

החל מה -1 באוקטובר 2019 , חלק מנוסעי הפלגות המבקרים בסנט פטרסבורג (רוסיה) יכולים לעשות זאת באמצעות ויזה אלקטרונית, הזמינה עבור לאומים מסוימים בלבד, שתתקבל לפני ההפלגה. אנא עיין באתר של משרד החוץ של הפדרציה הרוסית עבור כל המידע כולל לאומים זכאים, תזמונים ונהלים לקבלת הויזה האלקטרונית. לחלופין, הנוהל הנוכחי נשאר במקום: כל אורחי MSC המבקרים בסנט פטרסבורג עם טיול MSC אינם זקוקים לויזה, ונהנים מהיתרונות הרגילים של כל טיולי MSC (סיוע ישיר בזמן טיול, ביטוח, ירידה מועדפת, וכו'). משרדינו זמינים לענות על כל ספק שיש לך או לספק מידע נוסף במידת הצורך.

נוהלי חירום2022-01-19T02:57:58+02:00

הזכות לצוות ספינה שעבר הכשרה מתאימה בהליכי חירום ופינוי.

מידע כללי2022-01-17T11:06:19+02:00

המסלול העונתי החדש שלנו בערב הסעודית והים האדום מבטיח להיות הדרך הטובה ביותר לגלות את החלק המרתק הזה של המזרח התיכון. האורחים ימצאו בידור ברמה עולמית של MSC Cruises, אוכל בינלאומי משובח, תוכניות משפחתיות עטורות פרסים והיצע עשיר של טיולים כדי לגלות את היופי האותנטי של אזור זה. הוא גם יועשר בתכונות נוספות כדי לקבל את פני האורחים המקומיים ולהכיל אורחים מקומיים בכבוד לתרבות ולערכים המקומיים.

מוזמביק2022-01-17T11:06:19+02:00

כל הנוסעים הנוסעים למוזמביק חייבים להחזיק בדרכון בתוקף מלא, שתאריך התפוגה שלו צריך להיות לפחות 6 חודשים מתאריך החזרה.

בנוסף, כל הנוסעים, למעט בעלי דרכונים של SADC (קהילת הפיתוח של דרום אפריקה) הפטורים יכולים לבקר במוזמביק עם ויזה שהונפקה מראש (שניתן לבקש לכל שגרירות/קונסוליה של מוזמביק; נא לצפות ל-5 ימי עבודה לפחות כדי לקבל) או על ידי רכישת ויזה למוזמביק על סיפון הספינה, מקציני ההגירה של מוזמביק.

העלות של ויזה כזו היא 50.00 דולר לאדם (מבוגרים וילדים). הספינה תאסוף את העלות ישירות מהנוסעים, ותשלח את כל הניירת הדרושה ישירות לרשויות ההגירה המקומיות.

מה זה אשראי נוסף על הסיפון? כיצד ניתן להשתמש בו?2022-01-17T11:06:23+02:00

האשראי על הסיפון הוא הטבה ש-MSC Cruises מעניקה כהטבה נוספת לאורחיה עבור ההפלגה שבוטלה. ניתן להשתמש בו רק ברגע שמתחילים את ההפלגה החדשה, אך לא ניתן להשתמש בו לרכישת פריטים בתשלום מראש לפני ההפלגה החדשה. אם לא הוצא במלואו, זיכוי זה על הסיפון יוחזר בסוף ההפלגה החדשה. למידע נוסף על חבילות הפיצויים שלנו.

למה אני יכול לצפות מהטיולי החוף הקלים והנגישים שלי?2022-01-17T11:06:23+02:00

טיולי חוף נגישים הם חוויות אותנטיות, שנועדו להגביל את כמות ההליכה, מבלי להתפשר על החוויה. אם אתם שואלים את עצמכם: "האם אצליח לצאת מהאוטובוס?", התשובה היא "כן!".
בעוד שסיורים אחרים המסומנים כ"נגישים" מאפשרים לך לראות את היעד רק דרך חלון אוטובוס, MSC Cruises שיתפה פעולה עם Accessible Travel Solutions כדי להציע טיולי חוף נגישים לכיסא גלגלים הכוללים ביקורים פנימיים בטירות, כנסיות, מוזיאונים, ארמונות וחורבות היסטוריות .

קרואטיה ומונטנגרו2022-01-17T11:06:23+02:00

נוסעים אירופאים יכולים לעבור עם תעודת זהות.

 

נוסעים שאינם אירופים שאינם כפופים לכללי אשרת שנגן יכולים לעבור רק עם דרכון משלהם. כל שאר הנוסעים שאינם אירופאים עם אשרת שנגן בתוקף מתקבלים במדינות הנוגעות בדבר גם ללא ויזה מקומית ספציפית.

האם אתה חייב להיות בכושר כדי להשתתף בסיורים האלה?2022-01-17T11:06:23+02:00

אנו מציעים גם סיורים קלים בעיר וגם הרפתקאות פעילות הדורשות קצת יותר מאמץ. בדרך כלל רוב האורחים יכולים להשתתף אם נוח להם על אופניים ויש להם תחושה בריאה של הרפתקה.

יפן2022-01-17T11:06:23+02:00

החל מה-7 בינואר 2019, ממשלת יפן הציגה מס תיירות בינלאומי בסך 1,000 JPY שיחול על כל הנוסעים היוצאים מהמדינה דרך הים או האוויר ופונים למדינה אחרת. הסכום של 1000 JPY ייאסף על סיפון הספינות שלנו הפונות לנמלים יפניים ויומר בדולר אמריקאי לפי שער החליפין של תאריך היציאה. חשבונית תונפק על הסיפון במהלך ההפלגה שלך. המידע ייכלל גם באישור ההזמנה ובכרטיס האלקטרוני.

פטורים : חברי צוות, ילדים מתחת לגיל שנתיים, אורחים שחוזרים ליפן עקב תנאי מזג אוויר קשים או מסיבות של כוח עליון.

אמצעים הגנה הנדרשים על הסיפון2022-06-22T14:42:19+03:00
איזה אמצעים הגנה הנדרשים על הסיפון ?
עיצבנו מחדש את הפעילויות, התאמנו את השירותים שלנו והקטינו את קיבולת המקומות כדי להבטיח שהאורחים שלנו יוכלו לדבוק בקלות בהמלצות הקיימות להתרחקות חברתית, הן על הסיפון והן על החוף.
האורחים יזכרו בהנחיות להתרחקות חברתית בזמן ההזמנה ובמהלך ההפלגה שלהם באמצעות שילוט, הודעות פומביות, טלוויזיה בתא ומעורבות הצוות.

חבישת מסכות פנים מומלצת מאוד. בנסיבות מסוימות המלצה זו עשויה להיות עקב דרישה מחייבת בהתאם לתקנות רשויות הבריאות הרלוונטיות של מדינה או נמל שבהם מבקרת האניה. בעת ירידה לחוף, האורחים חייבים לציית לכל התקנות המקומיות בנוגע לשימוש במסכות פנים. תקנות והנחיות אלו עלולות להשתנות מעת לעת.

כיצד יסייע לי המדריך לצרכי הניידות שלי?2022-01-17T11:06:24+02:00

למדריכי הטיולים המבצעים סיורים נגישים אלו ניסיון של מספר שנים בסיורים עם אורחים מוגבלים בניידות ובני משפחותיהם. הם סבלניים, מלאי חמלה ובעלי ידע רב. שימו לב כי מדריכים אינם מורשים לדחוף כיסאות גלגלים. אורחים בכיסאות גלגלים חייבים להיות מסוגלים להניע את עצמם או שמלווה ידחוף אותם.

בולגריה, רומניה2022-01-17T11:06:24+02:00

נוסעים אירופאים יכולים לנסוע עם דרכון משלו. אנא עיין במרכז הקשר שלנו במקרה של מידע נוסף או ספציפי.

נוסעים שאינם אירופים שאינם כפופים לכללי אשרת שנגן יכולים לעבור רק עם דרכון משלהם. כל שאר הנוסעים שאינם אירופאים עם אשרת שנגן בתוקף מתקבלים במדינות הנוגעות בדבר גם ללא ויזה מקומית ספציפית.

האם ילדים יכולים להשתתף בטיולי אופניים?2022-01-17T11:06:24+02:00

האורחים חייבים להיות בגובה 1.55 מ' כדי להשתתף בסיור זה. משתתפים מתחת לגיל 18 דורשים הצהרת הסכמה חתומה על ידי מבוגר בעל סמכות הורית שישתתף אף הוא בסיור.

יש לך אופניים חשמליים?2022-01-17T11:06:24+02:00

כן, אנו מציעים גם אופניים רגילים וגם אופניים חשמליים בסיורים שלנו. אופניים חשמליים משתמשים בכוח חשמלי כדי להגביר את הדיווש שלך, אתה תגלוש על גבעות, והדרך הארוכה פתאום מרגישה הרבה יותר קצרה.

גרינלנד2022-01-17T11:06:24+02:00

נסיעה לגרינלנד כפופה לדרישות ספציפיות של ויזה ודרכון. ודא שאתה מביא מסמכים מתאימים על הסיפון:
– דרכון עם תוקף שיורי של 3 חודשים לפחות נדרש על ידי רשויות ההגירה המקומיות כדי לעלות על הספינה.
– בהתאם למדינה שלך, אשרה תקפה לאפשר לרדת מהאונייה בנמלי גרינלנד.

לרשימת המדינות עם דרישת ויזה ומדינות ללא ויזה לחץ כאן .
שימו לב שכל מידע או תיעוד שחסרים עלולים לגרום לדחיית העלייה למטוס או, במקרה של חסר של ויזה בעת הצורך, לדחיית הירידה מהמטוס בגרינלנד. אנא שימו לב כי כל אשרה צריכה להיות מסודרת באופן אוטונומי לפני ההפלגה.

לכל מידע נוסף לגבי מסמכים וויזה, אנו ממליצים בחום להתייעץ עם הרשויות הרלוונטיות .

לחץ כאן למידע נוסף.

שירותים רפואיים על הסיפון2022-03-01T13:39:03+02:00
– מה קורה אם קיים חשד למקרה של קורונה על סיפון האונייה?

פרוטוקול הבריאות והבטיחות נועד בכדי לצמצם את הסיכון להעברת נגיף הקורונה על הסיפון. במקרה שאחד הנוסעים או אנשי הצוות יחלה, יש לנו על האונייה מרכז רפואי מאובזר עם צוות רפואי מיומן ביותר שעבר הכשרה מלאה לטיפול ב-COVID-19 ואשר נתמך על ידי צוות רפואי 24/7 בחוף.

במקרה של תסמינים דמויי שפעת, על האורחים להודיע מיד למרכז הרפואי וטיפול חינם יינתן. אם הצוות הרפואי יקבע כי יש חשד למקרה של COVID-19, יופעל נוהל בידוד וכן תתבצע תגובה בשיתוף פעולה הדוק עם רשויות הבריאות.

– האם סיכמתם עם נמלים ספציפיים קבלת אוניותיכם תוך סיוע רפואי בחוף, במצב של התגלות מקרים חיוביים?

כן. כחלק מפרוטוקול הבריאות והבטיחות המקיף והמשודרג של MSC קיימת תוכנית תגובה למקרי חירום תוך כדי שיתוף פעולה הדוק עם הרשויות והנמלים הרלוונטיים.

– האם יש לכם בדיקות קורונה מאושרות על סיפון האוניות?
יש לנו ציוד לבדיקת קורונה על הסיפון הכוללות בדיקות RT-PCR ואנטיגן.
איך אני יכול לקנות בגדים של MSC Bike Adventours?2022-01-17T11:06:25+02:00

הבגדים המקצועיים שלנו של MSC Bike Adventours זמינים רק על סיפון הספינות שלנו, אנא בקר בדלפק MSC Bike Adventours שלנו כדי לנסות ולקנות.

בחריין2022-01-17T11:06:25+02:00

כל נוסעי השייט במעבר יקבלו ויזה עם ההגעה לבחריין וכרטיס נחיתה לשהייה של לא יותר מ -24 שעות . כל נוסע המעוניין לרדת או להישאר יותר מ-24 שעות בבחריין צריך לפעול לפי נהלי קבלת הויזה החלים על מדינה זו.

לא תועלה אפליה במקרה של ויזה ישראלית או חותמת על כל דרכון לאום לביקורים קודמים. להדרכה שלך, בקר באתר הרשמי של ממשלת בחריין

איזה סוג של כלי רכב משמשים לטיולי החוף הקלים והנגישים?2022-01-17T11:06:25+02:00

טיולי חוף קלים ונגישים משתמשים בכלי רכב נגישים המצוידים ברמפה או מעלית לגישה נוחה לכסא גלגלים.

האם אוכל לבטל את הטיול החוף הקל והנגיש שהזמנתי?2022-01-17T11:06:25+02:00

אפשר לבטל את הסיורים הקלים והנגישים שהזמנתם עד 4 ימים לפני תאריך יציאת השייט.

ישראל2022-01-17T11:06:25+02:00

נוסעים במעבר יכולים לקבל ויזת כניסה עם ההגעה; עבור לאומים מסוימים מחויבים עלויות ויזה; הגבלות החלות על חלק מהלאומים שהכניסה אליהם כרוכה בתשלום. אנא עיין במרכז הקשר שלנו אם תזדקק למידע נוסף.

עלייה / ירידה2022-06-22T14:38:51+03:00
האם אפשרי להיבדק במהלך השייט כדי לעמוד בדרישות ובהנחיות בחזרתי הביתה?

עבור כל ההפלגות בחודשים הקרובים – כדי להבטיח את הסטנדרטים הגבוהים ביותר של בריאות ובטיחות ולאפשר חזרה בטוחה הביתה לאורחים שלנו בהתאם לתקנות הלאומיות –
MSC Cruises מאפשרת לאורחיה לרכוש ולבצע בדיקת RT-PCR (בעלות של 80 יורו לבדיקה) או בדיקת אנטיגן (בעלות של 25 יורו לבדיקה) במהלך השייט שלהם.

מה יקרה אם נוסע לא יורשה לעלות לאונייה מסיבות בריאותיות?

אורח המציג תסמינים של מחלה כגון חום גבוהה מ-37.5 מעלות צלזיוס או שיש חשש בנוגע לשאלון הבריאות שלו, הוא יבצע בדיקה משנית, כולל ראיון מעמיק, מדידת חום שנייה, בדיקה רפואית ובמידת הצורך בדיקת מעבדה.

אורח הנחשב כלא כשיר לעלות להפלגה בשל סיבות בריאותיות, יקבל סיוע בשלבי החזרה הביתה או יטופל במתקן רפואי מקומי כדי להבטיח תמיכה וטיפול אופטימליים. כל האורחים יהיו מכוסים באופן מלא על ידי ביטוח הנסיעות הנדרש מהם לרכוש עם ביצוע הזמנתם.

– אילו פרוטוקולי בטיחות  מיושמים בהעברות והסעות?

שיפרנו את פרוטוקולי הבריאות והבטיחות בהעברות שלנו. MSC מבצעת:

– ניקוי וחיטוי של כל כלי הרכב לפני קבלת קבוצת אורחים חדשה

–עמדות חיטוי ידיים / נעליים יהיו זמינות

– ציוד מגן אישי (PPE) מתאים לכל צוות הנהגים

– צמצמנו את תפוסת האורחים בכל הסעה ע"מ להבטיח שאנו עומדים בסטנדרטים הבריאותיים שהצבנו.

 

– איך אתם מנקים ומחטאים את חדרי האירוח?

אנו מאריכים את אמצעי הבריאות וההיגיינה המשופרים שלנו לכל העברות MSC, כולל:

– ניקוי וחיטוי של כל כלי הרכב לפני כל קבוצת אורחים חדשה

– זמינות עמדות חיטוי ידיים ומחצלות חיטוי להנעלה

– ציוד מגן אישי (PPE) מתאים לכל הנהגים

– מספר מופחת של אורחים – חלק מהמושבים נשארים ריקים כדי להבטיח ריחוק חברתי

– איך אתם מנקים ומחטאים את חדרי האירוח?

על פי פרוטוקולי הניקיון והתברואה המשודרגים שלנו, כל יחידת אירוח תנוקה ביסודיות על בסיס יומי, תוך דגש מיוחד ל-40 אזורים שונים, כגון ידיות דלתות, מתגי חשמל, לוחות בקרה, שלטים, שולחנות כתיבה ומשטחי אמבטיה.

כל חדר ינוקה ביסודיות בסוף כל הפלגה לפני הגעת האורחים הבאים לחופשה.

– באיזו תדירות אתם מחטאים שטחים ציבוריים?

כל השטחים הציבוריים ינוקו ויחוטו ביסודיות בכל לילה, וכן יתבצע חיטוי באופן קבוע לאורך כל שעות היום.

 

– אילו אמצעים אתם נוקטים בתהליך הירידה בתום הפלגה?
כדי להבטיח שכל האורחים ירדו בבטחה וביעילות, אנו מספקים מידע מפורט, צעד אחר צעד, האורחים ישובצו במשבצות זמן מוגדרות.
המזוודות יחוטו לפני היציאה והצוות הלבוש בציוד מגן מתאים יכוון את האורחים בכדי להימנע מעומס במעבר.
העלייה להפלגה הבאה תתבצע רק לאחר שכל האורחים ירדו.
– כיצד יתבצע תהליך הצ'ק אין?

לפני ההפלגה על כל נוסע לספק פרטי יצירת קשר במקרה של עדכונים חשובים. ביצוע הצ'ק-אין באינטרנט מאפשר לאורחים לקבל כרטיסי שייט, מידע ושאלון בריאות אותו הוא נדרש למלא. ביום העלייה לאונייה, האורחים צריכים להגיע בזמן המצוין בכרטיס השייט כדי לשמור על פרוטוקולי הבריאות והבטיחות. כל האורחים צריכים את המסמכים לנסיעה, תעודת חיסון, בדיקה שלילית על קורונה והשאלון.

על פי פרוטוקול הבריאות והבטיחות של MSC, כל האורחים מחוסנים וגם לא מחוסנים יצטרכו לעבור בדיקות בריאות ו-COVID-19, כולל בדיקת טמפרטורה ללא מגע ושאלון בריאות בטרמינל לפני העלייה לאוניה.

MSC Cruises מזמינה את כל האורחים להוריד בחינם את אפליקציית MSC for Me כדי להזמין שירותים נוספים, להבטיח מקום ולאפשר חוויה טובה יותר במהלך ההפלגה.

מה אני צריך להביא לסיור?2022-01-17T11:06:26+02:00

עליך להתלבש לנוחות ובטיחות בהתבסס על המסלול שלך. אנו מציעים בגדים חמים או שכבות באקלים קר. נעל תמיד נעליים סגורות. לחוויה משופרת תוכלו לרכוש רכיבת אופניים בלעדית של MSC Bike Adventours

מה קורה לפריטים שנרכשו לפני השייט בהפלגה שמבוטלת כעת (למשל טיולי חוף, ספא, חבילות שתייה וכו')?2022-01-17T11:06:26+02:00

אם הזמנתם את הפריטים ששולמו מראש ישירות דרך האתר או דרך מרכז הקשר שלנו, כל הסכום ששולם בכרטיס אשראי יוחזר בצורת התשלום המקורית. הסכום שהוחזר לא ייכלל בשובר לשייט לעתיד. לידיעתך, חריגים עשויים לחול לפי מדינה. אם ההזמנה שלך בוצעה דרך סוכנות נסיעות, אנא צור קשר עם סוכן הנסיעות שלך.

מתי עלי להזמין את טיול החוף הקל והנגיש שלי?2022-01-17T11:06:26+02:00

אנו ממליצים לך להזמין את טיול החוף הקל והנגיש שלך לפחות חודשיים לפני ההפלגה שלך כדי להבטיח את המקום שלך.

מצרים, מרוקו וגיברלטר2022-01-17T11:06:26+02:00

עבור קטינים הנוסעים למדינות אלו, אנא קחו בחשבון ש"תעודת לידה עם אימות נסיעות לחו"ל" ו"תעודת זהות לילדים" אינם נחשבים עוד תקפים. ילדים מתחת לגיל 15 חייבים אפוא: – להחזיק בדרכון משלהם, או – להחזיק בתעודת זהות תקפה אחרת לצורך נסיעה לחו"ל.

המידע הנמסר מעודכן בעת היציאה להדפסה; לקבלת המידע העדכני ביותר וכל שאר השאלות הנוגעות למסמכי נסיעה ואשרות, נא להתייעץ עם סוכן הנסיעות ו/או הרשויות הרלוונטיות (שגרירויות, קונסוליות או רשויות מקומיות אחרות).

– מצרים (תעלת סואץ)

תעלת סואץ היא רק מעבר, לא נדרשת ויזה ספציפית
דרום אמריקה2022-01-17T11:06:26+02:00

– ארגנטינה

MSC Cruceros SA
Marcelo T. de Alvear 624 – 1° Piso
C1058AAH בואנוס איירס – ארגנטינה
טלפון: +54-11-5 256 3700
פקס: +54-11-43132060
דוא"ל כללי info@msccruceros.com.ar

– ברזיל

MSC Cruzeiros do Brasil Ltda
אָב. Ibirapuera 2332 – קומה 6 – מגדל מס' 2
04028-003 SAO PAULO – SP -ברזיל
טלפון: +55-11- 50538500
דוקטורט מסחרי / מינהל טלפון: +55-11-50535300
פקס: +55-11- 50511865

ריו דה ז'נרו
Rua da Quitanda, 52 10º andar sala 1002
cep 20011.030 RIO DE JANEIRO RJ Brasil
טלפון /פקס: +55 (21) 2221.0785 • +55 (21)2221.1015 • +55 (21)2221.1128

סלבדור
אָב. פרופ' Magalhães Neto, 1752 – 7° andar – CJ.709/710
Cep 41810-012 – SALVADOR – BA – ברזיל
טל. + 55-71-3192-2200
פַקס. + 55-71-3192-2201

קוריטיבה
אָב. do Batel, 1230 – Torre B – 8º andar
Cep 80420-090 – CURITIBA – PR – ברזיל
טל. + 55-41-3244-1200
פַקס. + 55-41-3244-1200

סנטוס – משרד תפעולי
אָב. אנה קוסטה, 291 – קונצ'. 81 – 8º andar
Cep 11060-917 – SANTOS – SP – ברזיל
טל. + 55-11-5053-8500
פַקס. + 55-13-3202-3049

– מקסיקו

MSC Cruceros
בנג'מין פרנקלין 216 פיסו 2 – אל"מ אסקנדון
CP 11800 מקסיקו, DF
טלפון: +52 (55) 50.91.70.82 – 85
פקס: +52 (55) 50.91.75.04

במה שונים טיולי החוף הקלים והנגישים מטיולי חוף רגילים אחרים?2022-01-17T11:06:26+02:00

טיולים קלים ונגישים הם ייחודיים בכך שהם מציעים:

 • מסלולי סיור ללא מדרגות לחלוטין
 • רכבים נגישים לכיסא גלגלים
 • מרחקים קצרים יותר
 • קצב איטי יותר
 • שירותים נגישים עם דלתות רחבות לאורך המסלול
 • מדריכי טיולים מקצועיים וחמלים מנוסים בעבודה עם לקוחות בכירים ומוגבלים בניידות
מה אקבל בסיור?2022-01-17T11:06:27+02:00

תקבל תדרוך בטיחות וקסדה ובקבוק מים לרכיבה של MSC Bike Adventours, שלך לשמור!

עקב המצב התברואתי העולמי, האם יש תנאי נסיעה ספציפיים שעלי להיות מודע אליהם לפני אישור ההפלגה שלי?2022-01-17T11:06:27+02:00

בנוסף לתשומת הלב הקפדנית ממילא להיגיינה על סיפון הספינות שלנו, MSC Cruises נוקטת בצעדים נוספים כדי להגן על האורחים והצוות שלנו, כדי להבטיח שתוכלו לתכנן איתנו את החופשה הבאה שלכם ולטייל בביטחון לפני, במהלך ואחרי השייט שלך: אנא קרא את כל ההנחיות המודגשות בנו פרוטוקול בריאות ובטיחות .

איך אני מוודא שציוד הניידות שלי לא גדול מדי או כבד מדי עבור הטיול?2022-01-17T11:06:27+02:00

עבור כל סיור קל ונגיש, המשקל המשולב המרבי המותר (ציוד + משתמש נייד) וכן ממד הציוד המרבי המותר (גובה, אורך ורוחב) מסופקים בהערות תיאור הסיור שלהם. אנא הקפד לבדוק היטב ולוודא שהציוד שלך מכבד את המידות המותרות לפני הזמנת הסיור.

קובה2022-01-17T11:06:27+02:00

אנא, לחץ כאן כדי לדעת על הוויזה, ביטוח נסיעות ומידע חשוב הדרוש עבור מסלולי טיול בקובה.

צפון אמריקה2022-01-17T11:06:27+02:00

– ארה"ב

MSC Cruises USA INC.
6750 North Andrews Avenue, Suite 100
פורט לודרדייל, פלורידה FL 33309 ארה"ב
טלפון:+1-954-772-6262
פקס: +1-908-605-2600 / (954) 958-1077

מי יכול להזמין את טיולי החוף הקלים והנגישים?2022-01-17T11:06:27+02:00

הסיורים הקלים הללו זמינים לכל האורחים ונגישים לכיסא גלגלים. תוכנית זו נועדה לספק חוויות בלתי נשכחות ומהנות לאורחים מוגבלי ניידות, קשישים ולכל מי שנהנה מקצב איטי יותר, כמו גם למשפחותיהם.

אֵירוֹפָּה2022-01-17T11:06:29+02:00

– אוסטריה

MSC Kreuzfahrten אוסטריה
מריהילפר שטראסה 103/3/2
A-1060 Wien- אוסטריה
טלפון:+43-1-5459100
פקס:+43-1-545910088
דוא"ל כללי: kundenservice@msckreuzfahrten.at

– בלגיה

MSC Cruises בלגיה
Humaniteitslaan 65
1601 Ruisbroek- בלגיה
טלפון: +32 (0)2/401.89.30
הזמנה Dpt. עבור סוכני נסיעות:
טלפון +32 (0)2/401.89.20
פקס +32 (0)2/401.89.23

– בולגריה

שימוש בצבעים
בניין בולגריה 2000, 1 Yoan Pavel II Sq., Sofia
טלפון +359 2 903 9196

פרמייר טורס
43 Bregalnitsa Str
1606 סופיה – בולגריה
טלפון:+359 29201215

CONTITRANS M. Ltd
25B Yakubica Str Lozenec
1164 סופיה – בולגריה
טלפון:+359 29627518

נסיעות נופש בע"מ
Bulgaria, Burgas 8000 – 39 Lyuben Karavelov Str.
טלפון +359 (56) 824 814 – 824829

מקצוען סיור אירופה
רחוב רקובסקי 183
1142 סופיה – בולגריה
טלפון: + 359 888515113

סוכנות נסיעות Blue Seas Ltd
ורנה, בולגריה
רחוב דוברובניק 4, כניסה 1, משרד 1
טלפון: +359 52 300452

סוכנות נסיעות חדשה
בע"מ 92 שד' לבסקי
1504, סופיה בולגריה
טלפון: +359 24640400/1/2 – +359 24640405

שייט GURU
14 Tsar Osvoboditel Blvd., fl. 5, משרד 519
1000 סופיה, בולגריה
טלפון: +359886068888

קרואזיה

קרואזיה | בוסניה | סרביה | סלובניה
MSC Krstarenja doo

Sv Kriza 3
HR 20 000 דוברובניק
קרואטיה
טלפון: +385 20 313 173 ו-313 279
פקס: +385 20 313 174
דואר אלקטרוני: dubrovnik@msckrstarenja.com

Office Split
Gat sv. Duje 1 (טרמינל Trajektni)
HR 21000 ספליט – קרואטיה
טלפון: +385 21 322 252
פקס: +385 21 332 855

משרד זאגרב
Jurišićeva 19 (Rotonda centar III. kat)
HR 10000 זאגרב – קרואטיה
טלפון: + 385 1 481 36 62
פקס: +385 1 481 36 62

– סייפרו

Top Kinisis Travel (MSC Partners)
33B, Ayias Zonis Str
ת.ד 53081 3300 לימסול – קפריסין
טלפון:+ 357 25818681
פקס: + 357 25353900

– צרפת

MSC Croisières
5 rue Barbès
92120 Montrouge – צרפת
טלפון: +33-1-70 74 00 55 (הזמנות)
טלפון: +33-1-74 34 52 00
פקס: +33 -1-70 74 00 51 & +33 -1-74 34 52 06

– גרמניה

MSC Kreuzfahrten GmbH
Neumarkter Strasse 63
81673 מינכן – גרמניה
טלפון: +49-89-8563550
פקס: +49-89-85635539

– יוון

CRUISEWAY TRAVEL SA
193, Kifisias Avenue & 24, Iereos Dousi Str, Marousi,
151 24, אתונה, יוון
T: +30 210 32 59 900
F: +30 210 32 59 999
אינטרנט: www.cruiseway.gr
info@cruiseway.gr

NAVIHELLAS CRUISE CENTER (שותפי MSC)
83, Iroon Politechniou Ave.
GR 185 36 פיראוס, יוון
טלפון: + 30 210 4284391
dimitris@navihellas.gr

BlueSun נסיעות וייעוץ
A: 3, Stadiou St. – קומה 1
כיכר סינטגמה, אתונה, יוון 10562
T/F: +30-210-3254642
E: bluesun1954@gmail.com

MANESSIS TRAVEL (שותפי MSC)
4, רחוב פילילון
10557 אתונה – יוון
טלפון: +30 210 3211 777
פקס: +30 210 3211 527

VERSUS TRAVEL Ltd (שותפי MSC)
7, רחוב פילינון
10557 אתונה – יוון
טלפון: + 30 210 3232 800
פקס: + 30 210 3232 450

CRUISE EXPERTS (שותפי MSC)
6, Paleologou Benizelou str
10556, פלאקה, אתונה, יוון
טלפון: +30 210 3259900

– הונגריה

VISTA (MSC Partners)
אנדרסי אוט 1
H-1061 בודפשט – הונגריה
טלפון: +36 4299747
פקס: +36 42999750

MAHART TOURS (שותפי MSC)
Belgrád rakpart – Nemzetközi Hajóállomás
H-1056 בודפשט- הונגריה
טלפון: +36 14844012
פקס: +36 12664223

עבור שניים UTAZÁSI IRODA Kft. (שותפי MSC)

Nagyszombat U.1
H -1037 בודפשט – הונגריה
טלפון: +361 430 1778
פקס: +361 430 1778
דואר אלקטרוני: info@fortwo.hu

CHEMOL TRAVEL (Marshaller Kft) (MSC Partners)
Batthyány utca 49. fsz. 9.
H-1051 בודפשט – הונגריה
טלפון: +361 266 21 74

OTP Travel Ltd. (MSC Partners)
Nádor utca 2
H-1051 בודפשט, הונגריה
טלפון: + 36-1-354-7307
פקס: + 36-1-354-7330

נסיעות בריאות (MSC Partners)
פרנקל לאו או 13
H – 1027 בודפשט – הונגריה
טלפון: +361 451 0700
פקס: +361 239 5733

NUR NECKERMANN Kft (MSC Partners)
Dayka Gábor u. 5.
H-1118 בודפשט, הונגריה
טלפון: + 36 40 244 444
דואר אלקטרוני: msc@neckermann.hu

BOCI TOURS Kft
אוהידי קריסטינה
דוא"ל: info@bocitours.hu
טלפון נייד: 36704256351

– איטליה

MSC CROCIERE
דרך A. Depretis, 31
80133 נאפולי – איטליה
טלפון כללי: +39-081-7942111

MSC CROCIERE MILAN
ויה נאפו טוריאני, 31
20124 מילאנו
טלפון: +39-02-29014037
פקס: +39-02-654577

MSC CROCIERE ונציה
ויאלה אנקונה, 22
30170 מסטרה (VE)
טלפון: +39-041-5312268
פקס: +39-041-5312627

MSC CROCIERE GENOA
Via di Francia 28 פסנתר 14°
16149 ג'נובה
טלפון: +39-010-5468301
פקס: +39-010-6445879

MSC CROCIERE ROME
Via D.Chelini, 7 00197 Roma
טלפון: +39-06-80691386
פקס: +39-06-8073678

MSC CROCIERE BARI
Via Beatillo, 17
70121 בארי
טלפון: +39-080- 9641173
פקס: +39-080- 9641892

MSC CROCIERE PALERMO
Via E. Amari, 124, VI פסנתר
90139 פאלרמו
טלפון: +39-091- 8889142
פקס: +39-091- 8888500

– לטביה

Cruiselines Agency Ltd (MSC Partners)
Kalapaka Bulvaris 7-10,
LV1010 ריגה, לטביה
טלפון: +371 67331675
פקס: +371 67331674

Pegasus International (MSC Partners)

11 Kalku iela,
LV-1050 ריגה, לטביה
טלפון: +371 67357733

– ליטא

KELIONIU AKADEMIJA (שותפי MSC)
S. Zukausko 35-99
וילנה 09129, ליטא
טלפון: + 370 5 2430636
טלפון: + 370 607 92223
פקס: +370 5 2430661

סוכנות נסיעות "ווסט אקספרס" וילנה
טלפון: +370 52122500

– מלטה

Hamilton Travel Co. Ltd. (MSC Partners)
רחוב סנט פובליוס 4
Floriana FRN 1443- מלטה
טלפון: +356-21-241292/249543
פקס: +356-21-226430/223598

– הולנד

MSC Cruises the Netherlands BV
Kruisweg 825-A
2132 NG Hoofddorp
הולנד
טלפון: +31 23 71 11 510
טלפון חירום: +31-6 46 30 63 10

– פולין

VENITI TOUR SAFPOL Travel Sp. z oo (MSC Partners)
ul. פאנסקה 96 lok. 38
00-837 ורשה, פולין
טלפון: + 48 226306333
פקס: + 48 226306334

NIEBIESKAMILA (שותפי MSC)
Biuro Podrozy Niebieska Mila ul.Wschowska 9
60-164 פוזנן, פולין
טלפון: +48 061 861 42 00
פקס: +48 061 868 56 38

PT TOURS GRUPA ATLAS TOURS Sp. גַן חַיוֹת. (שותפי MSC)
Zory 44-240, ul. מוניושקו 15
44-200 ריבניק, ul. קורפנטגו 1, פולין
טלפון: +48 (32) 43 52 344 (שלוחה 116)
טלפון: +48 (32) 43 52 344

MARCO POLO TRAVEL Sp. גַן חַיוֹת. (שותפי MSC)
ul. וורוניצה 15
02-625 ורשה, פולין
טלפון: +48 22 492 77 90
פקס: + 48 22 567 31 01

Schmetterling Reisen (MSC Partners)
91286 Obertrubach, גרמניה
טלפון: +49 (0) 91 97 62 82 0
פקס: +49 (0) 91 97 .62 82 – 182

מגזין בסגנון איטלקי (MSC Partners)
Ul. Sw Mikolaja 59-60
50-127 ורוצלב, פולין
טלפון: +48 697250399

Rejsclub (MSC Partners)
ul. Podkomorzego 58a/1,
83-000 גדנסק פרושץ', פולין
טלפון: (+48) 058 713 82 00
פקס: +48 (58) 713 82 01

– פורטוגל

MSC Cruzeiros פורטוגל
Empreendimento Alcantara-Rio, Rua Fradesso de Silveira nº 4 – 1ºA
1300-609 ליסבון, פורטוגל
טלפון: +351 211.926.980
פקס: +351 211.926.981

סיור שמח (MSC Partners)
Metropolis Center str Grigore Alexandrescu 89-97 etaj 4
Aripa Vest sector 1 011033 בוקרשט, רומניה
טלפון:+4021 3070601
פקס:+4021 3070640

סיור מושלם (שותפי MSC)
רח' סבסטפול 26
010992 בוקרשט רומניה
טלפון:+40 314022458
פקס:+40 213119954

רכזת שייט
Str. Mantuleasa מס. 31, et.1, כת. 2
בוקורסטי, 023963
טלפון: +40 21 316 7306
פקס: ‎+40 21 316 7308

Croaziere.net קלוז'-נאפוקה (שותפי MSC)
Str. Portile de Fier nr. 15,
400459, קלוז' נאפוקה, רומניה
טלפון: +40 264 593 772
פקס: +40 364 819 706

Croaziere.net Bucuresti (MSC Partners)
Str. בנג'מין פרנקלין מס' 9, מגזר 1
010288, בוקורסטי, רומניה
טלפון: +40 314 259 795
פקס: +40 371 434 369

Croaziere.net Constanta (שותפי MSC)
שדרות טומיס מס. 65
900725, קונסטנטה, רומניה
טלפון: +40 241 660 116
פקס: +40 241 520 101

Croaziere.net Brasov (MSC Partners)
Str. Muresenilor מס. 3, ap. 4
500026, בראשוב, רומניה
טלפון: +40 368 005 364
פקס: +40 364 819 706

Aerotravel (MSC Partners)
Calea Victoriei 91-93,
מגזר 1, 010067 בוקרשט, רומניה
טלפון:+40 213167306
פקס:+40 213167303

קרפטור (MSC Partners)
Bld. 15 נוימברי, 1
בראשוב, רומניה
טלפון/פקס: +40 (268) 471 057

Ship Travel International (MSC Partners)
Str N Titulescu מס' 6
810268 בריילה רומניה
טלפון:+40 0239689800
פקס:+40 0239692158

נסיעות של 4 U (MSC Partners)
16, Londra Street, AP 6
011763, בוקרשט רומניה
טלפון/פקס: +40.72.334433

סיורי J'INFO –
רחוב ז'ול מישל, מס' 1 – מגזר 1,
010458 בוקרשט רומניה
טלפון +40 21 316 58 10
פקס+40 213163198

הפלגות שמחות
Str. ד"ר פליקס מס. 57, etaj 1, מגזר 1,
בוקורסטי, רומניה
טלפון +40 31 403 5073
פקס+40 31 403 5079

Pegas Holiday SC
Pegas Holiday SRL –
כריסטיאן 76 סיורים
Calea Dorobantilor, מס' 54
מגזר 1, 010574 בוקרשט

סיור AGOS –
Str Vasile Loichita מס' 1-3
Bl. C, SAD 8 טימישוארה – טימיס רומניה
טלפון: +40 0356 100 538

– רוסיה

ארמניה, אזרבייג'ן, בלארוס

קבוצת PAC
LUBYANSKY proezd 21-5
101000 Basmannyi, מוסקבה, רוסיה
טלפון: +7 4959330950
פקס: +7 4959330952

– סקנדינביה

– ספרד

MSC CRUCEROS, SAU
C/AREQUIPA, 1 – 4ª
28043 מדריד – אספנה
טלפון: +34 – 91-382 1660
טלפון להזמנה: +34-91-382 1661
פקס: +34-91-114 7743

– שוויץ

MSC Kreuzfahrten AG
וייס גאסה 6
CH-4001 באזל – שוויץ
טלפון:+41-61-260 01 01
פקס: +41-61-260 01 99

– טורקיה

MSC Cruises טורקיה
Altunizade Mahallesi
Kısıklı Cad. מספר:42
34662 אוסקודר איסטנבול
טלפון: +90.216.444.67.20
טלפקס: + 90.216.4745698

– אוקראינה

Center Cruises of Ukraine Ltd (MSC Partners)
Sadovaya st 3, מחוץ ל-203
65023 אודסה – אוקראינה
טלפון: +38048 7847272
פקס: +38048 7847274

PAC GROUP (שותפי MSC)
L.Ukrainki bul. 34, משרד 510
01133 קייב, אוקראינה
טלפון: +38044 2062080
פקס: +38044 2062080

– בריטניה ואירלנד

MSC Cruises Ltd
5 Roundwood Avenue
פארק סטולי
אוקסברידג'
UB11 1AF – בריטניה

טלפון: +44 20 7092 2888
הזמנות טלפון: +44 20 3426 3010
פקס: +44 20 7831 1927

27. הודעת תביעות2022-01-17T11:06:29+02:00

א. המוביל לא יישא באחריות כלשהי ביחס לכל תביעה הנובעת מתאונה שלא דווחה על ידי הנוסע למפקד בזמן על סיפון כלי השיט.

ב. הודעות על תביעה בגין מוות, מחלה, מתח רגשי או פציעה אישית, עם הפרטים המלאים בכתב, יימסרו למוביל ולספינת התענוגות בתוך שישה (6) חודשים (185 ימים) ממועד התרחשות המוות, הפציעה או המחלה. .

ג. הודעות על תביעה בגין אובדן או נזק למטען או לרכוש אחר יימסרו למוביל בכתב לפני או בזמן הירידה, או אם לא ברור, תוך חמישה עשר (15) ימים מתאריך הירידה מהמטוס.

ד. תלונות במסגרת האיחוד האירופי Reg. 1177/2010 בדבר נגישות, ביטול או עיכובים יש להעביר למוביל תוך חודשיים (2) ממועד ביצוע השירות. הספק יגיב תוך חודש כדי להודיע אם התלונה מבוססת, נדחתה או עדיין בבחינה. תשובה סופית תינתן תוך חודשיים (2) חודשים. הנוסע יספק מידע נוסף ככל שיידרש על ידי המוביל לטיפול בתלונה. אם הנוסע אינו מרוצה מהתגובה, הוא רשאי להתלונן בפני גוף האכיפה הרלוונטי במדינת העלייה למטוס.

17. קבלנים עצמאיים אחרים2022-01-17T11:06:29+02:00

ספינת השייט נושאת על סיפונה ספקי שירות הפועלים כקבלנים עצמאיים. השירותים והמוצרים שלהם מחויבים כתוספות. הספק אינו אחראי לביצועים או למוצרים שלהם. קבלנים אלה עשויים לכלול מספרה, מניקוריסטית, מעסה, צלם, בדרן, מדריכי כושר, חנוונים ואחרים המספקים שירותים. המגבלות האמורות בסעיפים 22 ו-23 יחולו על כל הקבלנים העצמאיים.

היכן נמצאות המפות המציגות את המסלול לסירות ההצלה הקרובות וכו'?2022-02-27T14:10:06+02:00

מלבד בחדרים  הפרטיים, מפות המראות את מיקום תחנות הכינוס השונות מוצגות בכל השטחים הציבוריים וגרמי המדרגות. כל השטחים הציבוריים כוללים גם חיצים המראים את הדרך לתחנות הכינוס ומציינים את גרמי המדרגות להגיע אליהם.

כמו כן, סרטון בטיחות (באיטלקית ובאנגלית) משודר 24/7 במערכת הטלוויזיה בחדר בערוץ 1.

15. שירותים רפואיים על ידי קבלנים עצמאיים2022-01-17T11:06:30+02:00

– 15.1
Medical services are available on board the Cruise Ship as a convenience to the Passenger. The Cruise Ship's doctor and medical personnel are independent contractors and are entitled to charge Passengers for hospitalisation, any medical services and medicines provided. The Cruise Ship's doctor and medical personnel are not under the Master's control for treating Passengers, and the Carrier shall not be liable in any way for medical services or medicines provided or not provided.

– 15.2
Medical facilities onboard and in the various ports of call may be limited. The Carrier shall not be liable in any way for referring guests ashore for medical services or for the actual medical services rendered ashore. In the event that medical attendance of any kind or ambulance assistance, whether on shore, at sea or by air is required and is provided or ordered by the Carrier or the Master or the doctor, the Passenger concerned shall be liable for the full charge or cost thereof and shall indemnify the Carrier upon first demand of any costs incurred by the Carrier, its servants or agents.

26. סמכות שיפוט2022-01-17T11:06:30+02:00

אלא אם נקבע אחרת בכל חוק החל, עבור כל התביעות נגד המוביל יובאו ותהיינה כפופות לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט של נאפולי, איטליה.

אחריות משתמש2022-02-28T17:02:38+02:00

המשתמש מתחייב לפטור את MSC Cruises וסוכניה ועובדיה מכל אחריות או נזק לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש לא ראוי באתר זה.

חשוב
אתר MSC Cruises זמין באנגלית, ערבית, איטלקית, סינית, קרואטית, דנית, הולנדית, פלמית, צרפתית, גרמנית, יפנית, נורווגית, פורטוגזית, ספרדית, שוודית.

האם יש מפות או הוראות אחרות?2022-02-27T14:05:26+02:00

הוראות בטיחות כיצד להגיע לתחנת הכינוס הרלוונטית והיכן למצוא את חליפות ההצלה המתאימות זמינות בכל החדרים, ב-6 שפות (ITA, ENG, GER, FRA, SPA, PORT, RUS) ובחוברת המידע לחדר. דלת החדר(ב-6 שפות), בה מוצגות גם הוראות אש ומפה, המציגה מידע "אתה כאן" ואת דרכי המילוט הראשוניים והמשניים לתחנות הכינוס.

14. קטינים2022-01-17T11:06:31+02:00

– 14.1
All the provisions of clause 10 and the requirement of fitness to travel is applicable to all passengers including Minors.

– 14.2
The Carrier does not accept unaccompanied Minors. Minors will not be allowed to embark unless they are accompanied by a parent or guardian or any other authorized person. Adult Passengers travelling with a Minor shall be fully responsible for that Minor’s conduct and behaviour. Minors may not order or consume alcoholic beverages or participate in gambling. When the itinerary includes a port located in the U.S.A. the same conditions will apply for any Passengers under the age of 21.

– 14.3
Minors onboard must be supervised by a parent or guardian at all times and are welcome at the activities onboard or at shore excursions, provided that a parent or guardian is present. Children cannot remain onboard if their parents or guardians go ashore, unless expressly authorized by the on board staff.

– 14.4
The adult passengers shall be liable to the Carrier and shall reimburse it for loss, damage or delay sustained by the Carrier because of any act or omission of the Passenger or Minor Passenger in the care of the adult.

– 14.5
Minor Passengers are subject to all the terms contained in the Conditions of Carriage.

24. טיולי חוף2022-01-17T11:06:31+02:00

תנאי ההובלה, לרבות הגבלת אחריות, חלים על טיולי החוף שנרכשו, בין אם בצורת קופון כרטיס או שובר, בין אם לפני העלייה למטוס ובין אם מהמוביל לאחר העלייה למטוס.

מגבלות אחריות2022-02-28T17:03:41+02:00

השימוש באתר זה, שהוא בחינם, הוא אך ורק למטרות אינפורמטיביות/מסחריות.

MSC Cruises אינה יכולה לשאת באחריות לכל בעיה ו/או תקלה הנובעת מהמחשב, מהמערכת המקוונת, מהשרת או מספק הגישה לאינטרנט.

MSC Cruises שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה וללא כל התחייבות לספק הודעה מוקדמת או כל אחריות מצידה לשנות, לנטרל את הגישה, או להשעות זמנית או סופית את האתר, חלק ממנו או כל מידע הנמצא בו.

מתי ואיפה מתקיימים התרגילים?2022-02-27T14:03:50+02:00

עם העלייה לאונייה בנמלים הראשיים, כל האורחים מתבקשים להשתתף בתרגיל בטיחות בן שעה אחת הנערך ב-6 שפות שונות.

תרגילי הבטיחות מערבים את כל הצוות ומדמים את הליך הפינוי, כאשר האורחים מתבקשים לקחת את חליפות ההצלה שלהם מחדריהם וללכת לתחנת הכינוס הייעודי, שם הם מקבלים הנחיות בטיחות נוספות. בנמלים משניים, לפני יציאת האונייה, מתקיים גם תדרוך בטיחות מפורט לכל האורחים החדשים שעלו.

תדרוך הבטיחות מתקיים בדרך כלל באזור ייעודי (בדרך כלל תיאטרון או תחנת כינוס), מועבר על ידי צוות האונייה המסייעים לאורחים להכיר את ציוד הבטיחות והנהלים.

תדריכי הבטיחות והתרגילים עומדים כולם בדרישות המחמירות של SOLAS.

באיזו תדירות מתבצעת בדיקה שבה מורידים את סירות ההצלה?2022-02-27T13:48:24+02:00

מדי שבוע עורך הצוות תרגיל חירום כללי עם הדמיית אש ופינוי, כולל תרגיל נטישת אונייה עם סירות הצלה.

זכויות קניין רוחני2022-01-17T11:06:32+02:00

הסימן המסחרי של MSC Cruises, הלוגו וכל שאר הסמלים הייחודיים של MSC Cruises רשומים ולפיכך הקניין הבלעדי של MSC Cruises. כל שימוש לא מורשה אסור. כל התוכן של אתר זה, לרבות התוכניות, הקודים הבינאריים, הפריסה, הטקסט, התיעוד, התמונות והרפרודוקציות הצילומים הם רכושה של MSC Cruises ולכן מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים בינלאומיים.

19. מזוודות ורכוש אישי של הנוסע2022-01-17T11:06:32+02:00

– 19.1
Guests are encouraged to limit their checked luggage to two suitcases and two pieces of hand luggage per person.
During the positioning cruises, the above guidelines represent the maximum limit allowed per person, provided that, in any case, the maximum amount of luggage in each cabin does not exceed 100 kg and/or 8 pieces among all passengers in the same cabin.
Prams and wheelchairs are always allowed.
All luggage is to be kept in the cabin, keeping all exits free of any obstacles.

– 19.2
Passenger's luggage and property shall include only personal belongings, and any commercial property shall be subject to an additional charge.

– 19.3
The Carrier shall not be responsible for any fragile or perishable property carried by the Passenger.

– 19.4
No animals or birds are permitted on board, except for recognised assistance dogs licensed to Disabled Passengers or PRM, according to clause 12.3. The Passenger shall have full responsibility for such dogs.

– 19.5
Passengers with their own wheelchairs must check that suitable accommodations are available at the time of booking, and a written addendum is signed by the Passenger and Company and is added to the Ticket and Contract. If medical- mobility- or other equipment is required this must be notified at the time of booking or within a reasonable time prior to the Cruise to enable the Carrier to assess whether such equipment can be carried safely. It is the passenger’s responsibility to ensure that such equipment is in good working order and that the passenger can operate such equipment.

– 19.6
All luggage must be securely packed and distinctly labelled. The Carrier shall not be liable for loss, damage or delay in delivery of any luggage, if luggage is not sufficiently labelled.

– 19.7
The Carrier shall not be liable for loss or damage to Passenger's luggage or property while in the custody or control of stevedores or other independent shore side contractors.

– 19.8
All luggage must be claimed upon arrival of the Cruise Ship at final port or it will be stored at Passenger risk and expense.

– 19.9
The Passenger shall not be liable to pay or receive any general average contribution in respect of baggage or personal effects or property.

– 19.10
The Carrier shall have a lien upon and the right to sell by auction or otherwise, without notice to the Passenger, any luggage or other property belonging to any Passenger in satisfaction of unpaid monies or of any other monies which may in any way have become due by the Passenger to the Carrier or to its servants, agents or representatives.

כיצד מנוהלת הבטיחות על הסיפון?2022-02-27T13:50:35+02:00

כל אוניות MSC מתוכננות ומופעלות בהתאם לדרישות המחמירות של הארגון הימי הבינלאומי, סוכנות האו"ם המחייבת תקנים גלובליים לבטיחות ותפעול אוניות קרוזים באמצעות אימוץ אמנות, תקנות והחלטות, המתוקנות ב-Safety of Life בכתובת אמנת הים (SOLAS).

התקנות והדרישות הקשורות לבטיחות הן קפדניות – ולעתים קרובות אוניות עולות באופן מהותי מעל לנדרש, למשל נושאות ציוד מכאני, ניווט ובטיחות גיבוי.

צוותי האוניות מבצעים הכשרה מקיפה, הסמכה, תרגילים ותרחישים למצבי חירום, לרבות פינוי האונייה.

בכל אונייהה יש סירות הצלה, רפסודות הצלה ומשמרי הצלה לכל אדם על הסיפון.

איך צוות האונייה מאומן לתפעל את סירות ההצלה?2022-02-27T13:59:12+02:00

הצוות מקבל הכשרה מלאה בחוף, לפני העליה על הסיפון. ההדרכה המקיפה על הסיפון המתואמת על ידי קצין הבטיחות של האונייה מורכבת מ-4 קורסים בני שעתיים:

א. ראשוני
ב. הוראות חירום
ג. כיבוי אש
ד.הצלת חיים

חלק נכבד מסעיף ד' מוקדש לניהול סירות ההצלה. כל אנשי הצוות האחראים ישירות על סירות ההצלה מקבלים הכשרה נוספת וספציפית כיצד להכין, להוריד, להשיט ולתחזק את סירות ההצלה.

28. מגבלות זמן להגשת תביעה2022-01-17T11:06:33+02:00

כל התביעות נגד המוביל או ספינת התענוגות בגין מוות, מחלה, מתח נפשי או פציעה אישית של נוסע או בגין אובדן או נזק למטען או לרכוש אחר יתיישנו לאחר שנתיים (2) מתאריך הירידה מהמטוס כפי שנקבע על ידי סעיף 16 של אמנת אתונה ו/או היכן שרלוונטי תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי.

18. חבילות נסיעות וטיולי חוף2022-01-17T11:06:33+02:00

לינה במלון וכל התחבורה (מלבד ספינת השייט של המוביל) הכלולה בחבילות או טיולי חוף, מופעלים על ידי קבלנים עצמאיים גם אם נמכרים על ידי סוכנים או מארגנים על סיפון ספינת השייט. "חבילה" תהיה זהה למשמעות הכלולה בהוראת האיחוד האירופי והמועצה מ-13 ביוני 1990 על חבילות חופשות וסיורים חבילות (90/314/EEC). המוביל לא יהיה אחראי בשום אופן להתנהלות, למוצרים או לשירותים הניתנים על ידי קבלנים עצמאיים כאמור.

בטיחות אבטחה וקוד התנהגות2022-02-27T13:48:06+02:00

במהלך יום היציאה, יתקיים תרגיל חירום חובה (או תדרוך, אם אתה עולה לנמל משני)
בהתאם לאמנה הבינלאומית לבטיחות החיים בים (SOLAS), כל האורחים נדרשים לקחת חלק בתרגיל החירום, שבו ילמדו את הדרך הנכונה ללבוש את חגורת ההצלה ואת הנהלים שיש לנקוט בעת אירוע של מצב חירום.

ילדים 0-12 שנים:
אם אתם מטיילים עם תינוקות או ילדים מתחת לגיל 12, עם העלייה לאונייה יסופקו להם צמיד מזהה אותו יש לענוד במשך כל משך ההפלגה. במקרה הבלתי סביר של מקרה חירום בזמן שילדיך נמצאים בפעילויות של מועדון הילדים, הצוות שלנו ילווה אותם לאזור איסוף הילדים שם ימתין להגעתך וימשיך איתם לתחנת הכינוס שלך.

הגנת אבטחה:
האורחים מוגנים על ידי מערכת אבטחה מקיפה, כמו מערכת בקרת הגישה והסינון של MSC Cruises, הדורשת הוכחת זהות כדי לגשת עם כרטיסים וברשימה מאושרת מראש. כמו כן, כל המזוודות חייבות לעבור בנקודות בידוק קפדניות, החדרים מוגנים במנעולים ומצוידים בנפרד בכספות, אזורים ציבוריים מנוטרים על ידי מצלמות, וקציני אבטחת האוניות המקצועיים מפטרלים באופן רציף באונייה ומוכנים למקרה חירום 24/7.

קוד התנהגות:
אנו רוצים שלכל אורח תהיה חווית שייט מהנה באמת. לכן, MSC Cruises אינה סובלת כל התנהגות המשפיעה על הנוחות, הבריאות, הבטיחות והביטחון של אורחים אחרים או הצוות שלנו. אנא עיין בתנאי החוזה לפרטים נוספים על מדיניות חשובה זו.

איך אני יכול לרשום את הילדים שלי למועדוני הילדים?2022-02-28T09:56:37+02:00

ניתן לרשום את ילדיכם למועדוני הילדים במהלך שהותכם על האונייה או למלא את הטופס לפני העלייה לאונייה. ברגע שתעלו לאונייה פשוט הביאו לנו את הטופס המודפס, יחד עם כרטיס השייט שלכם ושל ילדיכם.

מדוע חיבור האינטרנט שלי מנותק לאחר xx דקות?2022-02-27T15:32:39+02:00

כאשר משתמש מחובר, עדכונים ואפליקציות הפועלות ברקע יכולים להגביר את הזרמת הנתונים גם כאשר הוא/היא לא משתמשים באינטרנט באופן פעיל. על מנת להפחית את העומס ולהאיץ את הגישה לאינטרנט עבור משתמשים פעילים, המערכת תנתק כל משתמש אוטומטית לאחר XX דקות.

כדי להימנע מניתוק, ניתן לחזור לדף הראשי לפני שחלפו XX הדקות ולאפס את הספירה לאחור.
אם אתה מנותק אוטומטית על ידי המערכת, תוכל להפעיל מחדש את החיבור שלך על ידי לחיצה על התחל.

מה לגבי היגיינה ובטיחות בבריכות שחייה?2022-02-28T09:57:23+02:00
יש לנו כללי בטיחות ברורים במתחם הבריכה. אסור להכניס תינוקות בחיתולים למים וילדים מתחת לגיל 16 חייבים בליווי מבוגר. כובעי ים הם אופציונליים, אך יש ללבוש כפכפים סביב הבריכה (ואפשר לרכוש אותם בחנויות שעל סיפון האונייה).
האם הפעילויות לילדים ניתנות בעלות נוספת?2022-02-28T09:57:39+02:00

לא, הפעילויות בחינם.

קטאר2022-01-17T11:06:35+02:00

כל נוסעי השייט במעבר יקבלו ויזה עם ההגעה (VOA) לקטאר לשהייה של לא יותר מ-24 שעות. כל נוסע המעוניין לרדת או להישאר יותר מ-24 שעות בקטאר, עליו לפעול לפי נהלי קבלת הויזה החלים במדינה זו.
לא תועלה אפליה במקרה של ויזה ישראלית או חותמת על כל דרכון לאום לביקורים קודמים. להדרכה שלך, בקר באתר הרשמי של ממשלת קטאר

מדוע גישה לאינטרנט לוויינית יקרה יותר מחיבור רגיל ביבשה?2022-02-27T15:33:07+02:00

אספקת גישה לאינטרנט על הסיפון באמצעות קישוריות הלוויין של האונייה כרוכה בהשקעה משמעותית בטכנולוגיה מתקדמת. העמלות הנגבות מהמשתמשים בשירות גישה לאינטרנט לווייני עוזרות לכסות את העלויות הניכרות של מתן השירות

האם ניתן להשאיר ילדים על האונייה בזמן שההורים יורדים לטיול?2022-02-28T09:55:22+02:00

כן, בתנאי שצוות המיניקלאב (מועדון הילדים) מקבל הודעה יום אחד לפני הטיול.

איזה סוג של בידור על האונייה זמין לאורחים הצעירים?2022-02-28T09:55:06+02:00

ישנן תוכניות ופעילויות המיועדות לכל קבוצת גיל: תחרויות ספורט, חידונים, שעשועונים, הופעות ומשחקים בבריכת השחייה. חדר משחקים מאובזר זמין עם מבחר עצום של צעצועים ומשחקים שנבחרו בהתאם לצרכים של כל קבוצת גיל-  החל ממשחקי לוח, שחמט, אביזרי אמנות, חימר, צביעה, משחקי תפקידים ועוד ועוד.

באילו הופעות אני יכול לצפות על האונייה?2022-02-27T14:37:59+02:00

מגוון של מופעים מתוכנן לכל ערב: מחזות זמר בינלאומיים, הופעות מוזיקה קלאסיות ומודרניות, ריקוד, פנטומימה, קוסמים ולהטוטנים. צוות הבידור יעשה את המקסימום כדי להפוך כל שייט למהנה. מופע הערב מוכרז בתוכנית היומית על הסיפון, המועברת לחדר הנוסעים.

המזרח התיכון ואסיה2022-01-17T11:06:36+02:00

– מצרים

חברת MSC מצרים
55, רחוב אל סולטן
ת.ד.: 670 אלכסנדריה – מצרים
טלפון: +20 1 65503807
פקס: +20 3 4855002

– ישראל

MSC ישראל בע"מ
בית אמות רחוב יפו 157
31339 חיפה – ישראל
טלפון: +972-4-8549046
פקס: +972-4-8510161

– לבנון

MSC Mediterranean Shipping Company (Lebanon) SARL
מגדל ימית, קומה 10
Gemaizeh, Sainte Famille רחוב
ביירות, לבנון
טלפון: + 961 1 583620
פקס: + 961 1 566919

– מרוקו

Sky Holidays (MSC Partners)
7, Rue George Sand Val Fleuri
ת.ד 60014 קזבלנקה – מרוקו
טלפון: +212- 522 99 10 99
פקס: +212- 522 98 23 04

Equinox 5 (MSC Partners)
5, שדרת אנאכיל
hay Riad, רבאט- מרוקו
טלפון: + 212 537563060

TUT Travel & Tourism – 16 Rue Tanta (Derriere Hotel Balima)
רבאט מרוק
tuttravel@menara.ma

– דרום אפריקה

MSC Cruises דרום אפריקה
1 Wessels Road, Rivonia
יוהנסבורג – דרום אפריקה
טלפון: +27-11-8075111
פקס: +27-11-8075085

– תוניסיה

D'Alessandro Travel (MSC Partners)
45, אב. חביב בורגיבה – לה קוליזה
טוניס, טוניסיה
טלפון: + 216 71 33 95 00
פקס: + 216 71 35 12 59

Orange Travel Group – Orange Cruises (Tunisie) SA (MSC Partners)
41, רחוב ד'אירן
1002 תוניס, תוניס
טלפון: + 216 71 831 141
פקס: + 216 71 831 132

סיורים והפלגות ג'וליה (MSC Partners)
130, אב. דה לה רפובליק
La Goulette 2060 – תוניס, תוניס

Decouvertes de Sotuvit (MSC Partners)
4 Avenue des Etats Unis, 1002 תוניס
טלפון: + 216 22301190
פקס: + 216 71905297

מסעות AMEL

81 Avenue Khereddine Pacha –
מרכז פאצ'ה -כניסה A – 5°
Etage Tunis 1073
טלפון+216 58309960

– איחוד האמירויות הערביות

Sharaf Travel (MSC Partners)
ליד מרכז בורג'ומן
רחוב חאליד בין וליד
ת.ד. 21593, Bur Dubai, דובאי איחוד האמירויות
טלפון: +971 (0)4 3966969
פקס: +971 (0)4 3975377

אירלנד ובריטניה2022-01-17T11:06:36+02:00

– אירלנד

נוסעים בקהילה האירופית יכולים להשתמש בדרכון משלהם או במסמך שווה ערך בתוקף. נא להתייעץ עם מרכז הקשר שלנו אם תזדקק למידע נוסף.

נוסעים ממדינות אחרות נדרשים לבדוק את זכאותם לגבי תוכנית ויתור על ויזה של אירלנד לשהייה קצרה: אנא עיין באתר האינטרנט www.inis.gov.ie

בהעדר ויזה לפני העלייה, ביקור במעבר או שהייה על סיפון הספינה במהלך נמל אירי מבלי לרדת לחוף אינו מורשה והאורחים צריכים לרדת מהנמל הקודם

– הממלכה המאוחדת

נוסעים בקהילה האירופית יכולים להשתמש בדרכון משלהם או במסמך שווה ערך בתוקף. תעודות זהות צרפתיות עם הארכה אוטומטית נחשבות תקפות רק בתוך האיחוד האירופי , במקרה של שייט שקורא לחוץ מנמלי האיחוד האירופי, נדרש דרכון או תעודת זהות חדשה. נא להתייעץ עם מרכז הקשר שלנו אם תזדקק למידע נוסף.

 

נוסעים ממדינות אחרות מתבקשים לאמת עם UKBA (סוכנות הגבולות של בריטניה) אם הם זכאים לנסוע במעבר במסגרת תוכנית ויתור ויזה או אם יש צורך לספק ויזה לבריטניה לפני העלייה למטוס. בהעדר ויזה לפני העלייה, ביקור במעבר או הישאר על סיפונה במהלך נמל יציאה לבריטניה מבלי לרדת לחוף אינו מורשה והאורחים צריכים לרדת מהנמל הקודם.

הזיכיון של ויזה עם ההגעה עבור הלאומים הנבחרים תקף רק במקרה של מעבר בתוך 24 שעות. במקרה של שני נמלים רצופים או יותר בבריטניה, יש צורך בוויזה לפני העלייה למטוס.

האם אתם מספקים ציוד כלשהו להורים עם ילדים קטנים?2022-02-28T09:50:34+02:00

אנו עושים כל שביכולתנו כדי להפוך את חווית השייט שלכם לנוחה ומהנה ככל האפשר. בשיתוף פעולה עם המותג הבינלאומי המוביל Chicco, אנו מספקים עפ"י בקשה (בהתאם לזמינות) מחממי בקבוקים מעוצבים , עגלות, וציוד נוסף על סיפון האונייה. בין החנויות שעל הסיפון תמצאו פינת Chicco עם מבחר מוצרים מעולים לתינוקות ופעוטות, כולל חיתולים.
כמו כן, מספר מצומצם של עריסות וכיסאות תינוק זמינים על הסיפון, אם כי זמינותם עשוייה להיות מוגבלת בהתאם לביקוש. אנא ודאו שסוכן הנסיעות שלכם מעביר את בקשה לקבלת עריסה בעת ההזמנה.

מה יכולים תינוקות וילדים קטנים לאכול על האונייה?2022-02-28T09:52:08+02:00

כל האוניות שלנו מאפשרות ליהנות ממנות טעימות ומזינות ומגוון עשיר של מאכלים פופולריים שילדים אוהבים, תוך שימת דגש על איכות חומרי הגלם ודרישות הלקוחות.

נמלי אזור שנגן2022-01-17T11:06:37+02:00

אנא עיין במסלול השייט שלך. עבור הפלגות לחלוטין בתוך אזור שנגן, נדרש דרכון תקף או תעודת זהות עבור נוסעי הקהילה האירופית. כל הלאומים האחרים של הנוסעים נדרשים בדרכון ו/או אשרת שנגן לכניסה יחידה.

עבור הפלגות הכוללות נמל אחד או יותר שאינו שנגן, נדרש דרכון ואשרת כניסה מרובה , אלא אם כן הרצף שונה. אנא עיין במרכז הקשר שלנו למידע נוסף

מדוע נדרש מספר מינימלי של משתתפים?2022-01-17T11:06:37+02:00

נדרש מספר המשתתפים המינימלי כדי להבטיח שהסיור יתקיים במחיר האישי המוצג באתר. במידה ומספר המשתתפים לא יעמוד, תינתן לאורחים הבחירה להזמין את הסיור בעלות נוספת, כסיור פרטי. לאחר מכן המחיר האישי ישתנה בהתאם למספר המשתתפים.

האם יש תשלום עבור קולנוע 4D על הסיפון?2022-02-27T14:25:17+02:00

כן, התשלום עבור קולנוע 4D על סיפון MSC Fantasia ו-MSC Splendida הוא 6 אירו לאדם. אנא שימו לב כי התעריפים עשויים להשתנות.

היכן זמינה גישה לאינטרנט על סיפון האונייה?2022-02-27T15:27:33+02:00
גישה לאינטרנט זמינה בכל האזורים הציבוריים של האונייה וברוב החדרים, כולל כל סוויטות היאכט קלאב. כל מה שאתה צריך הוא אחת מחבילות הגישה לאינטרנט שלנו ומכשיר נייד שיכול להתחבר לאינטרנט (סמארטפון, טאבלט, מחשב נייד וכו').
מה לגבי עזרה בחימום פורמולות חלב לתינוקות ומזון לתינוקות?2022-02-28T09:53:10+02:00

כל המסעדות ושירות החדרים שלנו זמינים 24 שעות ביממה מוכנים ושמחים לעזור, ומבטיחים שתוכלו לספק את צרכי ילדיכם באופן הטוב ביותר עפ"י דרישותכם.

האם יש צורך להזמין מקום לתיאטרון?2022-02-27T14:36:47+02:00

MSC Cruises בנתה אולמות תיאטרון גדולים ומפוארים על כל האוניות כדי להבטיח שלכל אורח יהיה מושב נוח ואיכותי. האורחים יכולים להשתתף באחת משתי תוכניות הישיבה בתיאטרון, בדומה לתוכניות הישיבה של שירות המסעדה. ההופעות חוזרות על עצמן פעמיים בערב, מה שאומר שיש מקום לכולם. על סיפון האוניות המחודשות MSC Armonia, MSC Sinfonia, MSC Opera ו-MSC Lirica, יכולים להיות עד שלוש מקומות ישיבה למופעי הערב. באוניות אלו ניתן להזמין את מקום הישיבה המועדף עליכם.

*שימו לב שבעקבות נגיף הקורונה ייתכן ותדרשו להזמין מראש מקום בכל ההופעות ללא יוצא מן הכלל, זאת ע"מ להבטיח שמירה על ריחוק חברתי מיטבי. לשאלות נוספות יש לבדוק על אנשי הצוות באונייה.

מה קורה במקרה של ים סוער או מזג אוויר גרוע?2022-02-27T14:24:27+02:00

במקרה של מזג אוויר גרוע כל פעילויות הבידור מתקיימות בטרקלינים הראשיים של האוניות.

עומאן2022-01-17T11:06:38+02:00

כל נוסעי השייט במעבר יקבלו ויזה עם ההגעה לעומאן וכרטיס נחיתה לתקופה של לא יותר מ-24 שעות. אם נוסע כלשהו שרוצה לרדת או להישאר יותר מ-24 שעות בעומאן, צריך לפעול לפי נהלי קבלת הויזה החלים על עומאן.

אנא שימו לב כי בעלי דרכון של ישראל ובנגלדש אינם מורשים להיכנס או להישאר על סיפונה במהלך השיחה העומנית. לא תועלה אפליה במקרה של ויזה ישראלית או חותמת על כל דרכון לאום לביקורים קודמים. להדרכה שלך, שים לב לאתר הרשמי של ממשלת עומאן

האם יש עלויות נוספות להופעות?2022-02-27T14:24:59+02:00

האורחים יכולים להשתתף בחינם בהופעות המתקיימות על סיפון האוניות של MSC.

יש לכם שירותי רפואה לילדים?2022-02-28T09:47:07+02:00

על סיפון כל אונייה בצי האוניות של MSC Cruises יש מרכז רפואי מודרני מצויד היטב. המרכז הרפואי מאויש על ידי צוות מוסמך, כולל רופא ילדים מומחה הזמין 24/7. ניתן לרכוש על הסיפון תרופות ללא מרשם.

באילו יעדים אוכל להזמין טיולי חוף קלים ונגישים?2022-01-17T11:06:38+02:00

נכון לעכשיו, תוכנית טיולי החוף הקלה והנגישה זמינה במספר נמלים בקריביים ובים התיכון. אתה יכול לראות רשימה מלאה של יעדים המציעים סיורים קלים ונגישים המפורטים למעלה.

מדוע גישה לאינטרנט לווייני איטית יותר מחיבור רגיל ביבשה?2022-02-27T15:26:15+02:00
נתוני האינטרנט שלך צריכים לעבור מרחקים עצומים בין האנטנות של האונייה לבין הלוויין הקרוב ביותר, והם צריכים קו ללא הפרעה ביניהם.
מספר דברים עלולים להפריע לזה, כמו סערות וחפצים גדולים שיכולים לחסום את האות, כמו הרים תלולים קרובים לאונייה או מבנים גבוהים בנמלים. הפרעה זו עלולה לגרום לזמני תגובה איטיים או אפילו לכך שהמערכת לא תגיב לזמן מה.
האם יש סוג של פעילות בשעות היום בימים בהם יורדים בנמל?2022-02-27T14:23:13+02:00

תכניות הבידור משתנות בין מסלולי ההפלגה. פעילויות מתוכננות גם במהלך ימי הנמל, לרבות אך לא רק: שיעורי ריקוד מקצועיים; שיעורי כושר; משחקים וכן הלאה.

האם ניתן לרכוש תמונות לאחר ההפלגה?2022-02-28T10:47:04+02:00

כן, אתה יכול לרכוש את התמונות שלך שצולמו ע"י צוות הצלמים המקצועיים שלנו באתר הייעודי My MSC Photos .

תכונות מוצר נוספות על הסיפון2022-01-17T11:06:39+02:00

– אוכל על הסיפון

האם תגישו אוכל חלאל על הסיפון?
כן, אוכל חלאל יוגש בכל מקומות האוכל ברחבי הספינה.

– שפות משולבות

אילו שפות ידברו על סיפון MSC Cruises במסלול בים האדום?
בדומה לכל הספינות שלנו, הודעות פומביות וחומרים מודפסים על סיפון MSC Magnifica יהיו זמינים בשש השפות הבינלאומיות הרגילות שלנו (אנגלית, איטלקית, גרמנית, צרפתית, ספרדית ופורטוגזית).
בנוסף ועל מנת לתת מענה גם לשירות והחוויה הטובים ביותר לאורחים המקומיים שלנו, ערבית תשמש גם להודעות פומביות ויהיה לנו מספר צוותים דוברי ערבית על סיפון כל ההפלגות של MSC Magnifica לאורך העונה.

– אולמות מעורבים ואולמות לנשים בלבד

האם תהפוך כמה אולמות לזמינים בלעדית לנשים?
הן מקומות מעורבים והן מקומות לנשים בלבד יהיו זמינים בשטחים הציבוריים של הספינה, על מנת להכיל את האורחים המקומיים שלנו בכבוד התרבות והנוהגים שלהם.
באילו ספינות אתה מציע MSC Bike Adventours?2022-01-17T11:06:41+02:00

אנו מציעים כעת תוכנית זו ב-MSC Bellissima, MSC Seaview, MSC Meraviglia, MSC Orchestra, MSC Preziosa לקיץ 2019; MSC Grandiosa ו-MSC Bellissima לחורף 2019.

האם המחירים על הסיפון יקרים יותר מאלה ביבשה?2022-02-28T10:46:08+02:00

לא. למעשה, ישנם מוצרים (כגון אלכוהול, טבק וניחוחות) הניתנים למכירה הפטורה ממכס, מה שמביא להוזלה של עד 30% מהמחירים הקמעונאיים ביבשה.

*בהתאם למסלולי הטיול ובכפוף לחקיקה החלה באותו אזור.

כללי התנהגות2022-02-28T17:06:38+02:00

המשתמש מאשר כי השימוש באתר יתבצע בהתאם לכללים והתקנות הקיימים. בפרט, המשתמש מסכים לא לשלוח, לצרף או לשדר בכל צורה אחרת לאתר זה, כל חומר שעשוי להיות:

i. לגיטימי, פוגעני, מאיים, מגונה או לשון הרע;
ii. פגיעה בזכויות קניין רוחני, בפרטיות או בכל זכות אחרת של צדדים שלישיים;
iii.  וירוסים רוגלות וכיוצא בזה;
המשתמש מתחייב שלא למכור את הגישה ו/או זכות השימוש באתר הנוכחי, לרבות כל חומר הכלול בו.

מהן שיטות התשלום על האונייה?2022-02-27T16:29:43+02:00

כל הרכישות על האונייה מתבצעות עם כרטיס השייט האישי (במטבע אירו או דולר), ומבטל את הצורך לשאת מזומן או כרטיסי אשראי. ניתן לבצע הפקדות במזומן או לרשום כרטיס אשראי לכרטיס השייט בכל עת במהלך השייט.

יש לברר לפני ההפלגה באיזה מטבע ניתן לשלם על סיפון האונייה.

למידע נוסף על שיטות תשלום על הסיפון לחץ כאן .

האם ילדים יכולים להירשם במועדון הנוסע המתמיד?2022-02-28T09:44:50+02:00

כל נוסע החל מגיל 18 יכול להצטרף למועדון הנוסע המתמיד שלנו (MSC Voyager Club).

איך אני יכול לסמוך על כך שהסיורים האלה נגישים באופן מלא?2022-01-17T11:06:42+02:00

חוויות החוף הקלות והנגישות שלנו תוכננו ונבדקו במשך שנים רבות על ידי מומחי נגישות בעלי שם עולמי ב- Accessible Travel Solutions ועל ידי מטיילים עם מוגבלויות. המסלולים מאומתים ונבדקים באופן עקבי כדי לעמוד בסטנדרטים הגבוהים שנקבעו על ידי MSC Cruises.

מהן תקנות התעשייה בנושא בטיחות אש על סיפון אוניות שייט?2022-02-27T13:44:02+02:00

תעשיית השייט מקפידה על התקנות הנוקשות הכלולות באמנה הבינלאומית לבטיחות החיים בים (SOLAS) כפי שפותחה על ידי הארגון הימי הבינלאומי (IMO).

תקנות אלו כוללות מניעת שריפות, מערכות הגנה וכיבוי אש, הדרכת צוות ותגובת חירום באש.

מהן שיטות התשלום על האונייה?2022-02-28T10:45:15+02:00

כל הרכישות על האונייה מתבצעות עם כרטיס שייט אישי כך שאין צורך לשאת מזומן או כרטיסי אשראי. המטבע איתו משלמים באונייה לרוב יהיה אירו או דולר (בהתאם למסלול ההפלגה).

מהן ההטבות של כל דרגה במועדון?2022-02-28T11:11:14+02:00
 • להיות חלק ממועדון הנוסע המתמיד שלנו יעניק לך גישה למגוון הנחות וטבות מיוחדות.
  גלה את הרשימה המלאה של ההטבות בעמוד הנוסע המתמיד.
הודעת פרטיות2022-02-08T12:37:57+02:00

המשתמש קרא ומקבל את התנאים הכלולים בהצהרת הפרטיות שלנו כפי שצוין בהפלגות MSC ישראל.

אסיה ואוסטרליה2022-01-17T11:06:42+02:00

– בנגלדש

Marco Shipping Company Limited
מגדל רופאיין קארים (קומה 4)80,
כביש VIP, Kakrail, Dakha-1000
טלפון:+88-028397333
פקס:+88-028391333
דוא"ל כללי: saber@mscbangla.com

– אוסטרליה וניו זילנד

MSC Cruises (Australia) Pty Ltd.
סוויטה 532 5 Lime Street, King Street Wharf
סידני NSW 2000- אוסטרליה
טלפון: + 61 2 8076 1000
פקס: + 61 2 8076 1002
דוא"ל כללי: msc@msccruises.com.au

– חרסינה

MSC Cruises Travel Agent (Shanghai) Co., Ltd
חדר 1608, SIPG Tower, 358 Dongdaming Road, 200080
200080 שנחאי-סין
פקס: +86 21 35308393

– הודו

שרף נסיעות Pvt. בע"מ.
MSC House, Opp. תיכון ילד אלוהי
Andheri Kurla Road, Andheri (E)
מומבאי, הודו
טלפון: +91-22-67313053/56/58
פקס: +91-22-67313010

– יפן

MSC Cruises Japan Ltd
Toranomon Kiyoshi Bldg. 2F, 4-3-10 Toranomon, Minato-ku
טוקיו, 105-0001 יפן
דוא"ל: info@msccruises.jp

– קזחסטן

קירגיזסטן, טדג'יקיסטן, טורקמניסטן, אוזבקיסטן
קבוצת PAC
Zhibek-Zholy hwy. 135
A05K8B4 אלמטי, קזחסטן
טלפון: +7 7273645343
פקס: +7 7273645343

דוסטיק str. 20
Z05H9M7 נור-סולטן, קזחסטן
טלפון: +7 7172570568
פקס: +7 7172 570531

– קוריאה

ICK (הפלגה הבינלאומית בקוריאה) (MSC Partners)
Gwanghwamun Officia Rm 1328 163 Sinmunno 1-ga, Jongno-gu
סיאול, קוריאה
טלפון: + 82-2-6901-1761
פקס: + 82-2-6901-1799

– סינגפור

נסיעות משלוחים מודרניים
Pte Ltd 3, Shenton Way 15-12
Shenton House Singapore 068805

– סרי לנקה

Travel House- Nkar Travels & Tours (Pvt) Ltd (MSC Partners)
45, Ananda Coomaraswamy Mawatha, קולומבו 07
סרי לנקה
טל': +94 11 2564584
פקס: +94 11 2564587

Jetwing Travels (MSC Partners)
Jetwing House 46/26 Navam Mawatha
קולומבו 2 – סרי לנקה
טלפון: + 94 11 234 5723

45, Ananda Coomaraswamy Mawatha, קולומבו 07
סרי לנקה
טל': +94 11 2564584
פקס: +94 11 2564587

Jetwing Travels (MSC Partners)
Jetwing House 46/26 Navam Mawatha
קולומבו 2 – סרי לנקה
טלפון: + 94 11 234 5723

– תאילנד

סיורי ים (MSC Partners)
סוויטה מס' 88-92, קומה 8
Payatai Plaza 128
Phyathai Road, Rajthavee
בנגקוק 10400 – תאילנד
טלפון: +66 022165783-93
פקס: +66 053271401

Joyful Travel (MSC Partners)
88 SSP Bldg 3 Silom Khwang Suriyawong Khet Bang Rak
בנגקוק 10500 – תאילנד
טלפון:+66 2634 2300
פקס: +66 2634 2299

מדוע כדאי לי להרשם למועדון הנוסע המתמיד של MSC?2022-02-28T11:06:34+02:00

כי זה בחינם וקל להצטרף! להיות חבר במועדון  הנוסע המתמיד של MSC היא דרך מצוינת עבור אוהבי שייט לקבל את חווית השייט המהנה ביותר!  ככל שתשיטו יותר עם MSC, כך תצברו יותר נקודות ותקבלו הטבות שוות יותר.

אנא עיין במידע נוסף בעמוד הנוסע המתמיד.

היכן/מתי אקבל את כרטיס המועדון שלי?2022-02-28T11:08:20+02:00
 • כרטיס החבר שלך נמצא כבר בכרטיס השייט שנמסר ביום הראשון להפלגה שלך. כרטיס השייט הוא המפתח לחדר שלכם והוא גם אמצעי התשלום על הסיפון.
אילו חנויות אוכל למצוא על האונייה?2022-02-28T10:43:55+02:00

לכל האוניות יש חנויות דיוטי-פרי, מכוני שיער ויופי, חנות מזכרות ומוצרי צילום. המחירים מתפרסמים על האונייה. בחלק מהאוניות תמצאו בנוסף חנויות בגדים, תכשיטים, בוטיקים, מוצרי מזון, צעצועים ועוד.

האם יש דיוטי פרי על האונייה?2022-02-28T10:44:24+02:00

כן, בכל אחת מאוניות MSC יש חנויות דיוטי-פרי.

האם יש אינטרנט אלחוטי בחדר?2022-02-27T16:28:26+02:00

אינטרנט אלחוטי זמין על סיפון כל האוניות שלנו (בתשלום).

מהן רמות החברות במועדון?2022-02-28T11:03:31+02:00
 • ישנן 5 רמות של חברות ב-MSC Voyagers Club:
  • ברוך הבא : לפחות הזמנה אחת מאושרת
  • חברות קלאסית : מ-1 עד 2,199 נקודות
  • חברות כסף : מ-2,200 עד 4,299 נקודות
  • חברות זהב : מ-4,300 עד 9,999 נקודות
  • חברות יהלום : מ-10,000 נקודות

  מספר הנקודות של מועדון הנוסע המתמיד שנצברו יקבע את רמת החברות. חברי המועדון יזכו בנקודות על סמך:

   

  ניסיון נרכש

  ניסיון הפלגה מתחת ל
  6 ימים – 5 לילות
  הפלגות מ
  6 עד 10 ימים –
  5 עד 9 לילות
  הפלגות של יותר מ
  10 ימים – 9 לילות
  בלה 200 נקודות 500 נקודות 700 נקודות
  פנטסטיה 400 נקודות 700 נקודות 1000 נקודות
  אוראה 600 נקודות 1000 נקודות 1500 נקודות
  יאכט קלאב 800 נקודות 1500 נקודות 2000 נקודות

   

  שירותים על הסיפון בתשלום מראש לפני ההפלגה:
  100 נקודות עבור כל $/€ 150 של שירותים בתשלום מראש שנרכשו לפני ההפלגה בחבילות ושירותים של MSC הכלולים בהפלגה שהוזמנה.

  הוצאות על הסיפון: 100 נקודות על כל $/€ 150 שהוצא על הסיפון (לא כולל הוצאות קזינו). נקודות שהוקצו עבור הוצאות על הסיפון (כולל אשראי שנרכש על האונייה מראש) יחולו רק על בעל כרטיס MSC Voyagers Club שיבצע את התשלום הסופי.

  כל הנקודות נזקפות לחשבון החבר לאחר השלמת השייט.

  אנא עיין במידע נוסף בעמוד הנוסע המתמיד.

אוכל ושתייה2022-03-29T09:32:15+03:00
– כיצד תשתנה חווית האוכל המרכזית?

המסעדות המרכזיות שלנו ימשיכו לשרת את אורחינו עם מגוון רחב של מנות מעוררות השראה ומטבח איכותי. פריסת ההושבה במסעדות שונתה בכדי לאפשר מרווח גדול יותר בין האורחים. לאורחים יהיה שולחן קבוע ומלצר קבוע לאורך השייט.

פרוטוקול הבריאות והבטיחות הורחב ושופר. הצוות ישמור על ניקיון וחיטוי של כל מתחמי האוכל וילבש ציוד מגן מתאים. התווספו עמדות חיטוי ידיים בכל המסעדות.
אין צורך לעטות מסכות פנים בישיבה במסעדות, אלא בכניסה למקום בלבד.

– האם השירות העצמי בבופה יהיה זמין?
כן, הבופה עם שירות עצמי יהיה זמין כרגיל.
– האם מסעדות מיוחדות יהיו פתוחות?
כן, מסעדות הנושא המבוקשות שלנו יהיו פתוחות כשהן פועלות בתפוסה מופחתת בכדי לעמוד בסנטרטיים הבריאותיים שלנו. הזמנת מקום מראש עשוייה להבטיח מקומות ולחסוך כסף בהשוואה למחירים על הסיפון.
– האם יהיו שינויים בברים ובטרקלינים?

הברים שלנו יהיו פתוחים ומוכנים לשרת את האורחים שלנו עם הקוקטייל או האפרטיף האהובים עליהם. כדי להבטיח שאנו עומדים בסטנדרטיים הבריאותיים, הצוות שלנו יספק משקאות לשולחן ואנו נגביל את התפוסה בכל אזור. אין צורך לעטות מסכות פנים בישיבה בברים ובטרקלינים, אלא בכניסה למקום בלבד.

– איך אוכל להזמין מראש את המשקאות או המסעדות שלי על הסיפון?

ניתן לחסוך זמן וכסף עוד לפני העלייה לאונייה. דרך האזור האישי שלכם באתר האינטרנט תוכלו להוסיף בקלות חבילות שתייה, אינטרנט, ספא ועוד ולחסוך בהוצאות על  האונייה!

– איך אוכל להשיג את תפריט המסעדות והמשקאות בברים ובמסעדות?

לחוויה ללא מגע, האורחים יקבלו גישה לתפריטי המסעדות והברים מהמכשיר הנייד האישי שלהם על ידי סריקת קוד QR. MSC Cruises מזמינה את כל האורחים להוריד בחינם את אפליקציית MSC for Me ולקבל מידע על המסעדות, הברים והטרקלינים שעל האונייה ולהבטיח חוויה טובה ונעימה יותר.

אנשי קשר2022-02-28T17:07:53+02:00

בכל מקרה של בעיות או למידע נוסף באתר האינטרנט שלנו ובתנאי השימוש הנוכחיים, אנא צור קשר עם:

MSC Cruises
אבא הלל סילבר 12, רמת גן

2019*

האם אוכל לקבל ארוחת בוקר לחדר?2022-02-27T16:26:42+02:00

כן, ארוחת בוקר לחדר מוגשת מדי בוקר (למעט ביום הירידה) בין השעות 7:00-10:00. השירות כלול בחוויות פנטסטיקה, אוראה ויאכט קלאב, בעוד שהשירות כרוך בתשלום עבור חווית בלה. תפריט זמין בחדר הנוסעים. להזמנת ארוחת בוקר יש לבחור את הפריטים הנדרשים ולהשאיר את התפריט תלוי על ידית הדלת מחוץ לחדר ערב קודם.

מהן שעות הפתיחה של החנויות?2022-02-28T10:41:32+02:00

שעות הפתיחה רשומות בגיליון התוכנית היומית המועבר לחדר בכל יום.

האם ישנו שירות חדרים זמין?2022-02-27T16:28:10+02:00

כן, שירות החדרים זמין 24/7, על ידי חיוג 99 מהטלפון בחדר שלך (שירותי אורחים).

אילו כרטיסי אשראי מתקבלים?2022-01-17T11:06:47+02:00

ויזה, מאסטרקארד, אמריקן אקספרס, JCB ודיינרס קלאב.

האם ניתן לבצע שיחות טלפון מהחדר שלי?2022-02-27T16:24:48+02:00

כן, ללא עלות אם השיחה היא לחדרים אחרים או למתקני האונייה (חנויות, שירותי אורחים, ספא). עבור שיחות חיצוניות, יגבה תשלום על חשבונך; תעריפים והוראות זמינים על האונייה.

האם ילדים יכולים להירשם במועדון הנוסע המתמיד?2022-02-28T09:41:51+02:00

כל נוסע החל מגיל 18 יכול להצטרף למועדון הנוסע המתמיד שלנו (MSC Voyager Club).

מתי הזמן הטוב ביותר/גרוע ביותר להשתמש בגישה לאינטרנט?2022-02-27T15:25:09+02:00
תקופות השיא של השימוש באינטרנט על הסיפון נוטות להיות לרוב בשעות הבוקר או כאשר מספר גדול של אורחים חוזר מסיורי חוף. בזמן זה ייתכן שיהיה עומס שיאט את גלישת האינטרנט שלכם, בדיוק כמו ביבשה.
לכן עדיף להימנע מגלישה בשעות אלו במידת האפשר.
כיצד אוכל להירשם למועדון הנוסע המתמיד?2022-02-28T11:03:20+02:00
החברות פתוחה לכל מי שהפליג לפחות פעם אחת עם MSC מאז 2006 או שיש לו הזמנה מאושרת עם MSC. ניתן להירשם:
 • לפני העלייה לאונייה: על ידי מילוי הטופס "להיות חבר" הזמין בכתובת www.msccruises.co.il או לחיצה ישירה על הקישור במסמך אישור ההזמנה או על הקישור בכרטיס האלקטרוני שהונפק לאחר אישור ההזמנה. אפשר גם להירשם במהלך הצ'ק אין המקוון.
 • על הסיפון: על ידי מילוי טופס המנוי הזמין בשירות הקבלה ו/או נקודת המידע של MSC Voyagers Club.
 • לאחר השייט: על ידי מילוי הטופס "להיות חבר" הזמין בכתובת www.msccruises.co.il
אנא עיין במידע נוסף בעמוד הנוסע המתמיד.
האם יש חדרים לנוסעים עם מוגבלויות או מוגבלות בניידות?2022-02-27T16:25:24+02:00

כן, כל האוניות בצי מכילות מספר חדרים מאובזרים ומרווחים במיוחד. יש לבקש חדרים אלו בעת ההזמנה.

טיולים2022-02-08T11:19:28+02:00

אורחים שחוסנו באופן מלא יוכלו לרדת לחוף באופן עצמאי ויצטרכו לעקוב אחר הדרישות של לרדת לחוף בהתאם למדינות בהן יבקרו. כדי לרדת לחוף במהלך ההפלגה, MSC Cruises ממליצה בחום להשתתף באחד מטיולי החוף של MSC או MSC כדי להבטיח את אותם סטנדרטים גבוהים של בריאות ובטיחות בחוף כמו על הסיפון. לא כל היעדים מאפשרים ירידה עצמאית וזה עשוי להיות תלוי במצב החיסון של הנוסע. אורחים שאינם מחוסנים באופן מלא לא יורשו לרדת לחוף אלא אם כן הם רוכשים טיול MSC. אורחים שאינם מחוסנים באופן מלא או שיש להם ילדים לא מחוסנים במסיבת הנסיעה שלהם, יצטרכו לרדת לחוף עם טיול MSC. לדוגמה: משפחה בת ארבע, שני מבוגרים ושני ילדים מתחת לגיל 11: כל האורחים יידרשו להשתתף בטיול MSC לאורחים שאינם מחוסנים באופן מלא.

עבור הפלגות בים התיכון (חורף 2021-22) ניתן יהיה לרדת לחוף רק על ידי השתתפות באחד מטיולי החוף של MSC כדי להבטיח את אותם סטנדרטים גבוהים של בריאות ובטיחות בחוף כמו על הסיפון.

החל ממרץ 2022, אורחים שחוסנו באופן מלא יוכלו לרדת לחוף באופן עצמאי ויצטרכו לעקוב אחר הדרישות של לרדת לחוף בהתאם למדינות בהן יבקרו, המנוטרות כל הזמן וכפופות לעדכונים. אורחים שאינם מחוסנים באופן מלא או שיש להם ילדים לא מחוסנים במסיבת הנסיעה שלהם, יצטרכו לרדת לחוף עם טיול MSC כדי לגלות בטיול מוגן.

MSC Cruises שומרת לעצמה את הזכות לא לאשפז על סיפון כל האורחים שירדו מהספינה בכוחות עצמה תוך הפרה של הכללים הנ"ל. בעת החוף, האורחים נדרשים להקפיד על האמצעים שננקטו על ידי מדריך הטיולים ו/או שנקבעו על ידי הרשויות המקומיות.

הפלגות MSC מציעות מגוון רחב של טיולי חוף. חלק מהטיולים זמינים רק לאורחים המחזיקים בתעודת Covid הדיגיטלית/כרטיס ירוק של האיחוד האירופי, או, ממדינות שנגן נוספות נוסעים, תעודת COVID המקבילה, בעוד שטיולים אחרים פתוחים לאלה שאינם ברשותה, מה שמבטיח בשני המקרים את תקני הבריאות והבטיחות הגבוהים ביותר. אנא שימו לב כי אורחים המחזיקים בתעודת COVID/Green של האיחוד האירופי או בתעודת COVID המקבילה (כגון תעודת NHS*), נוסעים עם ילדים מעל גיל 12 שאינם מחזיקים בתעודת COVID דיגיטלית/גרין קארד של האיחוד האירופי או בתעודת COVID המקבילה (עבור נוסעים נוספים במדינות שנגן), ייחשבו כאורחים שאינם מחזיקים בתעודת COVID דיגיטלית של האיחוד האירופי/כרטיס ירוק או בתעודת COVID המקבילה (עבור נוסעים נוספים במדינות שנגן), למטרות טיולים: ילדים יתבקשו לבצע את מבחן הקוביד בחינם על הסיפון כדי להשתתף בטיול (או שיהיה צורך לשנות את הטיול שהוזמן לסיור נוסף שאינו דורש את המעבר הירוק).

תעודת COVID הדיגיטלית של האיחוד האירופי / גרין פאס היא אישור דיגיטלי עם קוד QR שהונפק על ידי מדינות באירופה כדי להציג את הדברים הבאים:

• האדם חוסן באופן מלא נגד COVID-19, נלקח לפחות 14 ימים לפני כן, באמצעות חיסון המוכר על ידי סוכנות התרופות האירופית (EMA)

• האדם החלים מ- COVID-19 בששת החודשים האחרונים

• מי שיש לו תוצאה שלילית לבדיקה מולקולרית או אנטיגן שבוצעה ב-48 השעות האחרונות

העותק של תעודת COVID הדיגיטלית של האיחוד האירופי / מעבר ירוק או, ממדינות שנגן נוספות המטיילים בתעודת COVID המקבילה , (פורמט דיגיטלי או נייר) ותעודה מזהה אישית או דרכון, חייבים להיות מוצגים במהלך הסיור בכל בדיקות הכניסה הנדרשות. זוהי תקנה המגיעה מהרשויות המקומיות והפלגות MSC אינן אחראיות אם הגישה נדחית באחד המקומות בסיור הנבחר.

*אנא שימו לב כי כרטיס תור החיסון לא ייחשב כהוכחה מספקת

כמה עולה כל חבילת אינטרנט?2022-02-27T15:23:18+02:00

חבילות זמינות ליום או לכל משך ההפלגה שלך. תעריף "להפלגה" מבוסס על אורך השייט. כדי לראות מחירים להפלגה ספציפית, היכנסו לניהול הזמנה או התייעצו עם סוכן הנסיעות, שירות הלקוחות והמכירה שלנו או אנשי הצוות על האונייה.

האם יש כספת בחדרים?2022-02-27T16:20:58+02:00

כספות זמינות בכל החדרים.

איך תהיה הטמפרטורה על האונייה?2022-02-27T16:21:33+02:00

חברת MSC Cruises מבטיחה שהטמפרטורה בתוך האוניות מווסתת בצורה נעימה תוך התחשבות בתנאי מזג האוויר. ניתן לווסת בקלות את הטמפרטורה בחדר האישי שלך באמצעות התרמוסטט.

איזה ציוד זמין בחדרים הפנימיים?2022-02-27T16:22:06+02:00

כל החדרים מצוידים במיני בר, טלוויזיה, ITV (בחלק מהאוניות), כספת, מייבש שיער, מיזוג אוויר, טלפון ומקלחת.

איזה ציוד זמין בחדרי היאכט קלאב?2022-02-27T16:24:11+02:00

מיני בר, מיזוג אוויר, טלוויזיית LCD אינטראקטיבית, כספת, מייבש שיער, טלפון, חיבור לאינטרנט אלחוטי, חדר רחצה משיש מפואר עם מקלחת ואמבטיה, מזרני Myform Memory ארגונומיים, מצעים וחלוקי רחצה מכותנה מצרית בלעדית, מבחר של כריות דורלן , שוקולדים בלעדיים מבית Venchi, ושירות באטלר אישי 24 שעות ביממה.

*בחלק מסוויטות היאכט קלאב עשויים להיות חפצים והפתעות נוספות.

איזה ציוד זמין בחדרים עם נוף לים?2022-02-27T16:20:46+02:00

כל חדרי החלון עם נוף לים מצוידים במיני בר, טלוויזיה, ITV (בחלק מהאוניות), כספת, מייבש שיער, מיזוג אוויר, טלפון ומקלחת.

בחלק מחדרי החלון ייתכן נוף חלקי / מוסתר.

20. אחריות הנוסע לנזק2022-01-17T11:06:48+02:00

הנוסע יהיה אחראי ויפצה למוביל בגין כל נזק לכלי השיט ו/או לריהוט או לציוד שלו או לכל רכוש אחר של המוביל שנגרם על ידי כל מעשה או מחדל מכוון או רשלני של הנוסע או כל אדם שעבורו הנוסע. אחראי לרבות, אך לא רק, ילדים מתחת לגיל 18 הנוסעים עם נוסע.

כיצד אוכל להזמין חווית MSC Bike Adventours?2022-01-17T11:06:48+02:00

אתה יכול להזמין סיורים באינטרנט או פעם אחת על סיפון הספינות שלנו. מכיוון שחוויות אלו מיועדות לקבוצות קטנות, לעתים קרובות הן נמכרות אזל, אנו ממליצים להזמין את הסיור באינטרנט כדי למנוע אכזבה.

אני מתחת לגיל 18; האם אוכל להירשם למועדון הנוסע המתמיד?2022-02-28T10:55:59+02:00
לא, ההרשמה למועדון הנוסע המתמיד אפשרית לכל אורח החל מגיל 18.
אנא עיין בעמוד הנוסע המתמיד לפרטים נוספים.
מכשירי חשמל ומתח על האונייה2022-02-27T16:19:17+02:00

בכל האוניות של MSC החשמל מסופק במתח של 110/220 וולט בחדר הנוסעים. האורחים יכולים לבקש מתאמי שקע חשמל ממשרד המידע/קבלה.

מכשירי החשמל היחידים המותרים בחדרים הם: מכונות גילוח ומייבשי שיער חשמליים, מטעני סוללות ומחשבים.

אנא שימו לב כי התקנים מייצרי חום (כמו קומקומים חשמליים, מחממי בקבוקים לתינוקות, שמיכות חשמליות וכו') אינם מורשים על הסיפון. כל החדרים מצוידים במייבש שיער. מחממי בקבוקים לתינוק נמצאים באונייה בהתאם לזמינות.

אילו מתקנים זמינים למשפחות עם ילדים קטנים?2022-02-27T16:13:27+02:00

כל האוניות כוללות מיני קלאב לילדים מגיל 3 עד 6; מועדון ג'וניורס ל-7 עד 11; מועדון צעיר מגיל 12 עד 14; ומועדון נוער מגיל 15 עד 17. בנוסף, תינוקות מגיל 6 חודשים עד 3 שנים יכולים לשחק במיני קלאב עם הוריהם ולעקוב אחר תוכנית MSC Babytime . הורים יכולים להשאיר תינוקות בין 1 ל-3* עם צוות הנוער במיני קלאב וליהנות מפעילויות המשחק של MSC Babycare . כל הילדים יכולים להירשם למועדונים ללא עלות.

*שעות הבייביקר עשויות להשתנות בהתאם לאונייה ואילוצים טכניים ותפעוליים.

בידור, שירותים וטיולים2022-06-24T13:26:03+03:00
– האם האורחים עדיין יוכלו ליהנות ממופעי התיאטרון ומפעילויות אחרות?

האורחים ייהנו מתכניות בינלאומיות, אך עם מספר שינויים:

– צמצמנו את התפוסה בתיאטרון בכדי לאפשר מרווחים גדולים יותר בין האורחים.
– תדירות תוכניות הבידור תגדל כך שכל האורחים יוכלו ליהנות מהמופעים עטורי הפרסים שלנו
– ע"מ שצוות האונייה יוכל לפקח על כמות המשתתפים, הנוסעים מתבקשים להרשם מראש להופעות והפעילויות.

חבישת מסכות פנים מומלצת מאוד. בנסיבות מסוימות המלצה זו עשויה להיות עקב דרישה מחייבת בהתאם לתקנות רשויות הבריאות הרלוונטיות של מדינה או נמל שבהם מבקרת האניה. בעת ירידה לחוף, האורחים חייבים לציית לכל התקנות המקומיות בנוגע לשימוש במסכות פנים. תקנות והנחיות אלו עלולות להשתנות מעת לעת.

– האם מועדון הילדים יהיה פתוח ואיזה סוג של פעילויות לילדים יהיו זמינות?

מועדון הילדים והפעילויות המשפחתיות שלנו יקבלו בברכה ילדים והורים בסביבה בריאה ובטוחה, כיף וחוויה מהנה.

אמצעים חדשים כוללים קיבולת מופחתת, תהליך רישום יעיל, בדיקת טמפרטורה ללא מגע וחיטוי ידיים המסופקים בעת הכניסה. אנו מוסיפים פעילויות מרגשות חדשות ומופעי משחק משפחתיים שיהיו זמינים להזמנה עד יום אחד מראש. צעצועים ומים יסופקו על ידי הצוות שלנו, בעוד אנו נשמור חפצים אישיים כאמצעי בטיחות נוסף.

שירותי הסיפון כפופים לשינויים המבוססים על תקנות מקומיות או הגבלות אחרות, בהקשר של מצב COVID-19.

– האם עדיין יהיו לכם שירותי ספא וכושר זמינים לאורחים?

כל השירותים ומתקני הספא והכושר יהיו זמינים* תוך כדי שמירה קפדנית על הניקיון וההיגיינה. הוספנו שעות פתיחה וצמצמנו את התפוסה במרחבים הציבוריים. השירותים השונים על האונייה כפופים לשינויים בהתבסס על תקנות מקומיות או הגבלות אחרות, בהתאם למצב ה-COVID-19. למען בריאות הנוסעים, יש להזמין מראש טיפולי ספא, פעילויות כושר וביקורים באזור התרמי.

כל צוות הספא עבר הכשרה קפדנית בנושא בריאות ותברואה וילבש ציוד מגן מתאים.

*בשל אמצעי הבריאות והבטיחות המוגברים על מנת להעניק שייט בטוח לכל אורחינו חוויות האזור התרמי הן בתיאום מראש בלבד.

האם האורחים יוכלו להשתמש בקזינו?

הקזינו נשאר בפעילות מלאה תחת הפרוטוקול החדש תוך כדי שמירה על תברואה וריחוק חברתי, כולל חיטוי בתדירות גבוהה של הציוד והמכונות. כמו כן צומצם מספר המושבים בשולחנות המשחקים.

מה ההבדל בין חדר פנימי לחיצוני?2022-02-27T16:14:39+02:00

חדרים חיצוניים כוללים חלון או מרפסת, ואילו חדרים פנימיים לא.

איזה ציוד זמין בחדרים משפחתיים?2022-02-27T16:17:16+02:00

חדרים משפחתיים כוללים שני חדרים מחוברים עם דלת מקשרת או יותר , כל אחד עם חדר רחצה משלו.

גודל החדרים והזמינות משתנים בכל אונייה. ישנם חדרים המותאמים לשלושה עד ארבעה נוסעים וסוויטות מסוימות עד חמישה.

האם יש שירות כביסה על האונייה?2022-02-27T16:06:27+02:00

כן, יש שירות כביסה על האונייה, זמין תמורת תשלום. מחירון מסופק בחדר, או חייגו 99 באמצעות הטלפון בחדר שלכם.

מהו פרוטוקול הבריאות והבטיחות שלכם?2022-02-28T12:03:10+02:00

בריאות ובטיחות לקוחותינו וצוות האונייה עומדים במרכז כל מה שאנו עושים. יחד עם מומחים בינלאומיים מובילים בתחום הרפואה ובריאות הציבור, פיתחנו את הקווים המנחים החדשים שלנו כדי להגן על הבריאות והבטיחות של האורחים שלנו, הצוות והקהילות המקומיות שאנו מבקרים בהם. גלה עוד על פרוטוקול הבריאות והבטיחות שלנו.

מהי תוכנית יומית?2022-02-27T16:09:17+02:00

זוהי תוכנית מפורטת המועברת לחדרך מדי ערב. התכניה כוללת מידע חשוב על החיים על הסיפון, מזג אוויר, יעדים, מסעדות, מתקנים, רשימת טלפונים חשובים ועוד. הוא מכיל גם מידע מלא על הפעילויות הבידור המוצגות על ידי צוות הבידור.

האורחים יקבלו גם את המבצעים היומיים, עם פירוט המבצעים המיוחדים והמבצעים הזמינים למחרת. עותקים זמינים גם בשירות הקבלה.

מה אני צריך לדעת על המדיניות של MSC Cruises לגבי נסיעות לאזורים שהוכרזו כפגועים מנגיף הזיקה?2022-02-27T15:03:48+02:00

המרכז לבקרת מחלות והגנה (CDC) פרסם הנחיות הממליצות נגד נסיעה לאזורים המושפעים מנגיף הזיקה לנשים בהריון ולבני זוגן וכן לנשים המנסות להיכנס להריון.

בקשר לכך, MSC Cruises מציעה לנוסעות בהריון ולשאר הנוסעים באותו החדר את האפשרות לבטל ללא תשלום את ההפלגה שלהם למדינות שנפגעו מזיקה או להזמין הפלגה חדשה לטעמם מבין היעדים ברחבי העולם. על האורחים לספק עותק של אישור רפואי המאשר את ההיריון הקיים. ביטול חינם וההזמנה מחדש יוסדרו על ידי תנאי ההזמנה הרלוונטיים.

אורחים המעוניינים לברר מידע נוסף על נגיף הזיקה צריכים לפנות לרופא המטפל או לבקר באתר ה-CDC:

http://www.cdc.gov/zika/hc-providers/pregnant-woman.html
http://www.cdc.gov/media/releases/2016/p0801-zika-travel-guidance.html

מה הם חדרי אוראה?2022-02-27T16:11:29+02:00

כל החדרים בחווית אוראה (Aurea) שייכים לקטגורית הסוויטות. החדרים מצוידים בבמיני בר, טלוויזיה, ITV (בחלק מהאוניות), כספת, מייבש שיער, מיזוג אוויר, טלפון, מקלחת או אמבטיה ומרפסת או חלון פנורמי אטום. (באוניות מסדרת Fantasia)

23. מצוקה רגשית2022-01-17T11:06:50+02:00

לא ישולם פיצוי על ידי המוביל לאף נוסע בגין כל לחץ רגשי, עוגמת נפש ו/או פגיעה נפשית מכל סוג שהוא, למעט מקום בו ניתן להשיב על פי חוק כנגד המוביל כתוצאה מכל פגיעה שנגרמה מתאונה עקב תקלה או הזנחה של הספק. מוֹבִיל.

מהו מועדון הנוסע המתמיד של MSC?2022-02-28T10:53:39+02:00
מועדון הנוסע המתמיד (MSC Voyagers Club) היא תוכנית המוקדשת ללקוחותינו. זוהי הדרך שלנו ב-MSC Cruises לתגמל את הלקוחות הנאמנים ביותר שלנו.

אנא עיין בתנאים וההגבלות של MSC Voyagers Club לפרטים נוספים.

חבילת אינטרנט "לגלוש ולהזרים"2022-02-27T15:21:19+02:00

"חבילת WiFi לגלוש ולהזרים" תעזור לכם לשמור על קשר עם חברים ובני משפחה לאורך כל ההפלגה. שליחת הודעות טקסט באפליקציות הודעות, גלישה באינטרנט ושליחת אימיילים באמצעות המכשירים שלך.

 • גלישה ללא הגבלה
 • גישה 24 שעות ביממה
 • גלישה באינטרנט
 • שליחת וקבלת אימיילים ותמונות
 • צ'אט באפליקציות מסנג'ר (למשל WhatsApp)
 • וידאו צ'אט
 • הזרמת מוזיקה וסרטונים
 • פרסום וידאו ושידור חי במדיה חברתית.
 • מכשיר אחד : אידיאלי לאנשים שצריכים רק לחבר מכשיר אחד ורוצים להעלות סרטונים ברשתות חברתיות, ליהנות משיחות וידאו או לגשת להזרמת וידאו ומוזיקה.
 • 2 מכשירים: אידיאלי לזוגות שרוצים להתחבר לאינטרנט כדי להעלות סרטונים ברשתות חברתיות ולבצע שיחות וידאו
 • 3 מכשירים: מושלם למשפחות של 3 או לזוגות שרוצים לחבר 2 מכשירים ניידים וטאבלט או מחשב נייד אחד, ורוצים להעלות סרטונים ברשתות חברתיות, ליהנות משיחות וידאו או לגשת להזרמת וידאו ומוזיקה או YouTube
 • 4 מכשירים: מושלם למשפחות או לאורחים שרוצים לחבר עד 4 מכשירים (למשל 2 מכשירים ניידים, 1 מחשב נייד, 1 טאבלט) ושרוצים להעלות סרטונים ברשתות חברתיות, ליהנות משיחות וידאו או לגשת להזרמת וידאו ומוזיקה עם YouTube .
שירותי דואר2022-02-28T11:26:33+02:00

ניתן לשלוח מתנות ודואר דרך משרד המידע, אשר יודיע לך על מהן העלויות. התשלום יכנס לחשבון השייט שלך.
לאחר מכן צוות המשרד יעביר את המשלוח לנציגים המקומיים שלנו בנמל. לקוחות MSC Cruises יכולים באמת לשמור על קשר עם כל אחד, בכל מקום בעולם.

16. טיפול רפואי2022-01-17T11:06:53+02:00

– 16.1
It is the Passenger’s obligation and responsibility to seek medical assistance from the qualified doctor onboard the Vessel as and when necessary during the cruise.

– 16.2
The cruise ship’s doctor is not a specialist and the ship’s medical centre is not required to be and is not equipped to the same standards as a land-based hospital. The Vessel carries medical supplies and equipment as required by its flag state. Neither the Carrier nor the doctor shall be liable to the Passenger as a result of any inability to treat any medical condition as a result.

– 16.3
In the event of illness or accident, Passengers may have to be landed ashore by the Carrier and/or Master for medical treatment. The Carrier makes no representations regarding the quality of medical treatment at any port of call or at the place at which the Passenger is landed.

– 16.4
Passengers are advised to ensure that their insurance covers medical treatment, including any emergency repatriation costs

– 16.5
Medical facilities and standards vary from port to port and the Carrier makes no representations or warranties in relation to such standards.

– 16.6
In relation to medical equipment which the Passenger intends to bring on board it is the responsibility of the Passenger to arrange delivery to the docks prior to departure of all medical equipment.

– 16.7
The requirement for Passengers to notify at the time of booking if they need to have medical equipment on board is to ensure that the medical equipment can be carried and/or carried safely.

– 16.8
It is the Passenger’s responsibility to ensure that all medical equipment is in good working order and for arranging enough equipment and supplies to last the entire voyage. The ship does not carry any replacement and access to shore side care and equipment may be difficult and expensive

– 16.9
Passengers must be able to operate all equipment. If there are any particular conditions, Disabled or Reduced Mobility Passengers which require personal care or supervision then such personal care or supervision must be organised by the Passenger and at the Passenger’s expense. The Vessel is unable to respite services, one to one personal care or supervision or any other form of carer for physical or psychiatric or other conditions.

חבילת גלישה בסיסית2022-02-27T15:21:26+02:00

חבילת גלישה WiFi בסיסית מאפשרת לך לשמור על קשר עם חברים ובני משפחה לאורך כל ההפלגה. שליחת הודעות טקסט באפליקציות הודעות, גלישה באינטרנט ושליחת אימיילים באמצעות המכשירים שלך.

 • גלישה ללא הגבלה
 • גישה 24 שעות ביממה
 • גלישה באינטרנט
 • שליחת וקבלת אימיילים ותמונות
 • צ'אט באפליקציות מסנג'ר (למשל WhatsApp)

שימו לב שעם חבילה זו לא ניתן לצפות בסרטונים או לגשת לאתרי הזרמת וידאו או מוזיקה (כגון Netflix, Hulu, Amazon Music, YouTube וכו') או וידאו צ'אט.

אפשרויות חבילה:

 • מכשיר אחד: אידיאלי לאורחים שרוצים לחבר מכשיר אחד בלבד ולא רוצים להוציא יותר מדי.
 • 2 מכשירים : אידיאלי לזוגות שרוצים להתחבר לאינטרנט לבדיקת אימייל, צ'אט וגלישה באינטרנט.
 • 3 מכשירים: מושלם למשפחות של 3, או לזוגות שרוצים לחבר 2 מכשירים ניידים וטאבלט או מחשב נייד אחד ללא צורך בגישה לאתרי הזרמת וידאו.
 • 4 מכשירים: מושלם למשפחות או לאורחים שרוצים לחבר עד 4 מכשירים (למשל 2 מכשירים ניידים, 1 מחשב נייד, 1 טאבלט) ללא צורך לבצע שיחת וידאו או גישה ליוטיוב ואתרי סטרימינג אחרים
25. הדין החל2022-01-17T11:06:53+02:00

החוק החל על תנאי הובלה אלה יהיה הדין האיטלקי.

דרישות נסיעה2022-03-01T13:36:17+02:00
– האם יש מגבלות נסיעה על פי הפרוטוקול החדש, כגון מצב בריאותי נוכחי, היסטוריה רפואית בעבר או גיל?

סיורי חוף בטוחים: אנו ממליצים לכם בחום להשתתף באחד מטיולי החוף של MSC שלנו כדי להבטיח את אותם סטנדרטים גבוהים של בריאות ובטיחות ביעדים השונים כמו על הסיפון. לא כל היעדים מאפשרים ירידה עצמאית וזה עשוי להיות תלוי בדרישות של מדינת היעד.

טיולים מסוימים ידרשו את תעודת מתחסן דיגיטלית של האיחוד האירופי (Green Pass) או ממדינות נוספות, תעודת מתחסן מקבילה.

– האם יש הגבלות נסיעה או דרישות נסיעה לתוכנית השייט הנוכחית?

לפני ביצוע ההזמנה, אנא בדקו כאן אם מותר לכם לצאת לדרך בהתאם למדינת המוצא שלכם. בשל מגפת הקורונה, ייתכנו הגבלות נסיעה בינלאומיות בהתאם ליעד השייט שלכם ולמדינת המוצא שלכם.

דרישות הנסיעה עשויות להשתנות בהתאם ליעד השייט שלכם. נא בחרו את היעד:

הים התיכון

דובאי, אבו דאבי וקטאר

הקאריביים

צפון אירופה

מה הוא פרוטוקול הבריאות והבטיחות לנגיף הקורונה?

במהלך השייט נוסעים עשויים להיחשף לסיכונים הקשורים לנגיף COVID-19 ו/או לנגיף עצמו, אשר בדרך כלל אינם מכוסים על ידי פוליסות הביטוח הבסיסיות לחו"ל. לכן, על כל נוסע בהפלגות MSC חלה חובה לדאוג לביטוח נסיעות לחו"ל הכולל הרחבת כיסויים למקרה של הדבקות בקורונה. הרחבה זו כוללת כיסוי בגין ביטול או קיצור נסיעה במקרה של מגיפה, לרבות כיסוי בגין בידוד, הוצאות רפואיות, הוצאות אשפוז, והוצאות נלוות (כולל הוצאות חזרה למדינת המוצא). יש לוודא כי הפוליסה מכסה את הנוסע מרגע ביצוע ההזמנה ועד חזרתו למדינת המוצא.

כל הנוסעים יידרשו להציג בעת העלייה לאונייה פוליסת ביטוח רפואי מתאימה בתוקף הכוללת פירוט באנגלית של הכיסויים הנדרשים. על הפוליסה לכלול בין היתר את פרטי המבוטח, סכום הכיסוי לכל מקרה ביטוח ובמיוחד את פרטי וסכומי הכיסוי במקרה של הידבקות בקורונה. אסמכתא זו חייבת להיות באחת מהשפות: אנגלית, איטלקית, גרמנית, צרפתית או ספרדית.

לקבלת מידע נוסף, אנא צרו קשר עם מרכז המידע והמכירות שלנו או התייעצו עם סוכן הנסיעות שלכם.

– מה קורה אם אני לא עומד בדרישות פרוטוקול הבריאות והבטיחות של MSC?

לקוחות עם הזמנה קיימת שלא עומדים באחת מהדרישות של פרוטוקול הבריאות והבטיחות של MSC (למשל חיסון חסר) ועקב כך נמנע מהם לעלות להפלגה, מתבקשים לשלוח הודעה בכתב ל-MSC Cruises Israel לא יאוחר מ-15 יום לפני היציאה המתוכננת של הפלגתם על מנת לבקש שובר או לדחות את ההפלגה. זאת בהתאם לתוכנית ההזמנות הגמישה של MSC.

לקוחות שהזמינו ישירות דרךCruises Israel  MSC מוזמנים להתקשר למוקד השירות והמכירה שלנו בטלפון 2019*. לקוחות שהזמינו באמצעות סוכנות נסיעות מוזמנים לפנות לסוכן הנסיעות שלהם.

חיסונים2022-02-28T10:23:55+02:00

מומלץ לאורחים להתייעץ עם שירות הבריאות הלאומי שלהם לפני ההפלגה לקבלת מידע לגבי חיסונים מומלצים. MSC Cruises מסירה כל אחריות לגבי אורחים שאינם עומדים בהמלצות למניעת מחלות זיהומיות או שאין להם את החיסונים המתאימים להיכנס לנמל מסוים במהלך ההפלגה.

האם יש חדרים לנוסעים עם מוגבלויות או מוגבלות בניידות?2022-02-27T15:00:51+02:00

כן, כל האוניות בצי מכילות מספר חדרים מרווחים ומאובזרים המותאמים לבעלי מוגבלויות. יש לבקש חדרים אלו בעת ההזמנה.

מבקרים2022-01-17T11:06:54+02:00
מסיבות בטחוניות, מבקרים אינם מורשים לעלות על הסיפון.
האם המחיר עבור גישה לאינטרנט לוויינית זהה בכל אונייה?2022-02-27T15:05:30+02:00

לא, באוניות המציעות שירות פרימיום בשם Satellite Internet Plus, התעריף גבוה יותר. אוניות עם שירות זה כוללות את MSC Seaside, MSC Seaview ו-MSC Splendida. האורחים יחוו מהירות מהירה יותר וחיבור טוב יותר באוניות אלו.

מהי גישה לאינטרנט לוויינית וכיצד היא פועלת?2022-02-27T15:04:58+02:00
בים, לא ניתן לגשת לאינטרנט באמצעות חיבור פס רחב במהירות גבוהה כפי שקיים ביבשה. במקום זאת, קישוריות אינטרנט על הסיפון מסופקת על ידי קישורים בין האונייה ללווייני תקשורת הרחק מעל כדור הארץ.
כיצד MSC Cruises מגינה על בריאותם ובטיחותם של האורחים מפני קוביד-19 במהלך חופשת MSC Cruises?2022-02-27T15:01:52+02:00
הבריאות והבטיחות שלך תמיד יהיו בראש סדר העדיפויות שלנו. אמצעי הבריאות והבטיחות המשופרים נועדו להבטיח ש-MSC Cruises ישמר את חווית החופשה באופן הטוב ביותר. MSC Cruises בוחנת באופן רציף את ההתפתחויות בתגובה למצב נגיף הקורונה (COVID-19) ומתאימה את אמצעי הבריאות והבטיחות לפי הצורך. למידע נוסף בקר בדף הבריאות והבטיחות שלנו.
מספרי טלפון למשלוח2022-01-17T11:06:55+02:00
MSC MERAVIGLIA MSC PREZIOSA MSC DIVINA MSC SPLENDIDA MSC FANTASIA
בטלפון: בטלפון: בטלפון: בטלפון: בטלפון:
00870773307950 00870 765 109 826 0088 1677 100 955 00870 764 911 645 00870 764 878 834
00870773307951 00870 765 109 828   00870 764 911 646 00870 764 878 835
בפקס: 00870 765 109 829   00870 764 911 642 00870 764 878 837
00870783934890 בפקס: בפקס: בפקס: בפקס:
00870783934892 00870 765 109 827 00870 765 097 165 00870 764 911 644 00870 764 878 836
  00870 765 109 830 00870 765 097 168 00870 764 911 647 00870 764 878 839
       
MSC MAGNIFICA MSC POESIA תזמורת MSC MSC MUSICA MSC OPERA
בטלפון: בטלפון: בטלפון: בטלפון: בטלפון:
00881 677 104 853 00870 764 837 233 00870 773 991 019 0088 1677 100 883 00870 773925400
בפקס: 00870 764 837 236 0088 1677 100 821 00870 773925401
00870 765 046 692 בפקס: באמצעות פקס בפקס: בפקס:
00870 765 046 695 00870 764 837 234 0033 562 168 312 0033 562 168 286 0033 562168302
  00870 764 837 237  
       
MSC LIRICA MSC SINFONIA MSC ארמוניה MSC SEASIDE MSC BELLISSIMA
בטלפון: בטלפון: בטלפון: בטלפון: בטלפון:
00870 773924260 00870 773925404 00870 773925402 00870 773308291 00870773943806
00870 773924261 00870 773925405 00870 773925403 00870 773308290 00870773943807
בפקס: בפקס: בפקס:   בפקס:
0033 562168066 0033 562168101 0033 562168220   00870783321004
00870783321005
MSC SEAVIEW MSC GRANDIOSA MSC VIRTUOSA
בטלפון: בטלפון: בטלפון
00870773940750 00870773941881 00870773932856
00870773940751 00870773941882 00870773993064
בפקס: בפקס:
00870783937881 00870783322425
00870783937883 00870783322427

 

איזה ציוד זמין בכל החדרים?2022-02-27T15:35:12+02:00

כל החדרים מצוידים במיני בר, טלוויזיה, טלוויזיה אינטראקטיבית (רק באוניות בסדרת מוזיקה ופנטזיה), מייבש שיער, כספת, מיזוג אוויר וטלפון.

יש לכם אבטחה מיוחדת לילדים?2022-02-28T09:39:09+02:00

כל ילד מקבל צמיד מזהה של MSC במהלך העלייה לאונייה. יש לענוד צמיד זה בכל עת במהלך השייט למען ביטחון ילדיכם. על סיפון MSC Meraviglia, MSC Seaside, MSC Seaview, MSC Bellissima ו-MSC Grandiosa, אנו מציעים צמידים דיגיטליים (בתשלום), המאפשרים לכם לראות בדיוק היכן נמצאים הילדים הקטנים שלכם בכל עת.

13. אלכוהול2022-01-17T11:06:55+02:00

– 13.1
The Carrier and/or its servants and/or agents may confiscate alcohol brought onboard by Passengers.

– 13.2
The Carrier and/or its servants and/or agents may refuse to serve a Passenger alcohol or further alcohol where in their reasonable opinion the Passenger is likely to be a danger and/or nuisance to himself/herself, other passengers and/or the Vessel. Alcohol may not be available in certain destinations due to local restrictions.

למה לחדרים יש מחירים שונים?2022-02-27T16:05:05+02:00

מחיר החדרים תלוי בחוויות השונות (בלה, פנטסטיקה, אוראה ויאכט קלאב) הכוללות שירותים שונים, בקטגוריה של החדר ובמיקומו.

האם אני יכול להביא את כיסא הגלגלים שלי לאונייה?2022-02-27T14:59:53+02:00

כן ניתן להביא כיסא גלגלים לאונייה. במידה ומדובר בכיסא ממונע יש לאחסנו ולהטין את הסוללות בחדר שלך, המצויד בשקעי 110V (שקעים מסוג אמריקאי) ושקעי 220V (שקעים מסוג גרמני), הימנעות מחיבור בעת השימוש במייבש השיער. זכור כי כיסא גלגלים/כיסא ממונע ממזער את השטח הפנוי בתוך תא הנוסעים שלך.

משיקולי בטיחות, לא ניתן לאחסן כסאות גלגלים וקטנועים במסדרונות. כיסא הגלגלים הממונע האישי שלך אמור להיות מסוגל להתאים לתא סטנדרטי עם פתח כניסה מוגבל (58 ס"מ ב-MSC Divina ו-MSC Armonia, 68 ס"מ ב-MSC Lirica, MSC Sinfonia ו-MSC Opera, 62 ס"מ באחרים). אם הקטנוע שלך גדול מהממד שדווח עבור האונייה שבחרת, עליך להזמין חדר מותאם או לשכור כיסא קטן יותר. לא ניתן להפעיל סגווי וכלי רכב דומים על הסיפון. הם יוחרמו וניתן להורידם מהאונייה. כמו כן, שימו לב כי במידה ולא יהיה ניתן להפעיל את הרמפה,מסלולי האלומיניום החלופיים הם פחות מ-80 ס"מ רוחב.

האם אפשר לרכוש פרחים לאירוע מיוחד?2022-02-28T10:23:01+02:00

שפר כל אירוע עם פרחים טריים יפים!
שירות המידע על האונייה ישמח לטפל בהזמנה שלך מול הספקים הנבחרים שלנו בנמל המתאים, כדי שתוכל להפוך את האירועים המשמעותיים שלך למיוחדים עוד יותר.

האם MSC Cruises יכולה לסרב להזמנה שלי או למנוע ממני לעלות לאונייה?2022-02-27T14:54:24+02:00

סירוב הזמנה או מניעת כניסה יתרחשו רק מתוך האינטרס של הבטחת בטיחות האורחים והצוות, דבר שהוא בעל חשיבות עליונה.

כיצד אוכל ליידע את MSC Cruises על הצרכים המיוחדים שלי?2022-02-27T14:55:00+02:00
יש ליידע את MSC Cruises על כל הצרכים המיוחדים באמצעות טופס הצרכים המיוחדים, הזמין באתר האינטרנט ובכל סוכנויות הנסיעות המוסמכות. בנוסף לטופס, ניתן לבקש אישור רפואי המאשר שהאורח כשיר לצאת לשייט.
כמה גדולות הקבוצות לטיולי החוף הקלים והנגישים?2022-01-17T11:06:58+02:00

כדי להפוך את הטיולים הללו למהנים יותר, גודל הקבוצות קטן יותר מסיורים רגילים – לא מדובר בקבוצות גדולות של רכבי רכב. עבור רוב הסיורים, נעשה שימוש בטנדרים קטנים נגישים.

מהו המועד האחרון להודיע ל-MSC Cruises על הצרכים המיוחדים שלי?2022-02-27T14:55:39+02:00

על האורחים ליידע את MSC Cruises על צרכים מיוחדים בזמן ההזמנה, או לכל המאוחר 14 ימי עסקים לפני היציאה. לאחר מועד זה, ייתכן שלא נוכל לספק את רמת הסיוע הנדרשת.

חיסונים2022-01-17T11:06:58+02:00

מומלץ לאורחים להתייעץ עם שירות הבריאות הלאומי שלהם לפני ההפלגה לקבלת מידע לגבי חיסונים מומלצים. MSC Cruises מסירה כל אחריות לאורחים שאינם עומדים בהמלצות למניעת מחלות זיהומיות או שאין להם את החיסונים המתאימים להיכנס לנמל מסוים במהלך ההפלגה.

האם יש לכם מערכת תשלום ללא מזומן לילדים על הסיפון?2022-02-28T09:38:24+02:00
כן, יש לנו את כרטיס ה- MySmartCard הבטוח והנוח שלנו.
כרטיס תשלום זה מכיל סכומים של 50 אירו, 100 אירו או 150 אירו יכול לשמש ילדים לרכישות קטנות על הסיפון ומשמש גם כמפתח לחדר. ללא MySmartCard ההורים למעשה מאשרים את כל הרכישות שמבצעים ילדיהם על הסיפון ללא מגבלות הוצאות. ניתן לרכוש את MySmartCard ישירות על הסיפון בקבלה.
אילו אמצעים קיימים כדי למנוע שריפות על סיפון אוניות MSC?2022-02-27T13:42:54+02:00

אוניות MSC תוכננו כדי לאפשר בידוד של אש ועשן, בהתאם לתקנים הנדרשים בתעשייה. האוניות מצוידות במגוון אמצעים פסיביים לכיבוי אש ועשן, כולל דלתות פנים בדירוג אש ומחיצות, בולמי אש ומערכות אוורור.

כללים ותקנות למניעת ובלימת עשן ואש נמצאים בכל אוניות MSC.

הצי של MSC Cruises משתמש במספר מערכות שונות למניעת שריפה. המערכת העיקרית למניעה היא מערכת Consilium המורכבת מסוגים שונים של גלאים הממוקמים ברחבי האוניה ומחולקים לפי סוג השטח שיש לנטר. מערכת מניעה זו נתמכת על ידי סיירת כיבוי אש, סיור המופעל על ידי כבאים על הסיפון 24 שעות ביממה, במשמרות של ארבע שעות. הסיור מתועד באמצעות מערכת דיגיטלית עם מספר נקודות הממוקמות באזורים שונים בכלי השיט.

תוך כמה זמן אקבל תשובה לבקשת הצרכים המיוחדים שלי?2022-01-17T11:06:59+02:00

אם מתקבלות בקשות במהלך יום העבודה, התשובות נשלחות מיד. עם זאת, במקרים מסוימים, ייתכן שיהיה צורך בבדיקה מדוקדקת יותר ותשובות עשויות להימשך מספר ימים.

האם יש טיולים נגישים לנוסעים עם מוגבלויות או מוגבלות בניידות?2022-02-27T14:52:11+02:00

רוב הטיולים נגישים באופן מלא, אולם אנו ממליצים לכל האורחים שלנו לקרוא את תוכנית הסיורים הזמינים במשרד סיורי החוף באונייה.

 

כללי2022-01-17T11:06:59+02:00

אי תקפותם או אי יעילותם של כל חלק מהתנאים הנוכחיים לא תסכן את היעילות והתקפות של החלקים הנותרים. המשתמש מודע לעובדה שתנאי השימוש הנוכחיים, הצהרת הפרטיות וכל מידע אחר המתפרסם באתר זה זמינים באיטלקית-אנגלית וכי החוזה הנוכחי מוסדר על ידי החוק השוויצרי.

האם אני יכול להעלות תרופות על הסיפון?2022-02-27T14:52:32+02:00
כן. במידת האפשר, יש לשאת אותם במטען יד. אנו גם ממליצים לאורחים שלנו לשאת את רשימת התרופות שהם מתכוונים לקחת איתם על הסיפון, כדי לאפשר לצוות הרפואי על הסיפון לספק סיוע במקרה חירום רפואי.
11. התנהלות הנוסע2022-01-17T11:06:59+02:00

– 11.1
The safety of the Vessel and all those onboard is of paramount consideration. Passengers must pay attention to and comply with all regulations and notices relating to the safety of the Vessel, her crew and passengers, the terminal facilities and immigration requirements

– 11.2
Passengers must at all times conduct themselves in a manner which respects the safety and privacy of other persons onboard.

– 11.3
Passengers must comply with any reasonable request made by any member of staff, the Master or his/her officers.

– 11.4
All Passengers must take care for their safety whilst walking on outside decks. Passengers and children should not run around the decks or other parts of the Vessel.

– 11.5
Passengers’ luggage must not be left unaccompanied at any time, unless different and reasonable instructions are given from the staff. Unaccompanied luggage may be removed and/or destroyed.

– 11.6
The Passenger shall not bring onboard the Vessel any goods or articles of an inflammable or dangerous nature, nor any controlled or prohibited substance. Breach of these conditions and regulations shall render the Passenger strictly liable to the Carrier for any injury, loss, damage or expense and/or to indemnify the Carrier against any claim, final penalty arising from such breach. The Passenger may also be liable for statutory fines and/or penalties.

In order to ensure safety and security standards, it is strictly forbidden to bring food and beverage onboard the Vessels. In compliance with this/her regulation and in order to guarantee the above standards, during embarkation a careful check control will be carried out through all passengers luggage. The items that are allowed are: personal hygiene products, cleansing products, lotions, fluid medications for therapeutic use, baby gear and baby food items, dietary items prescribed by a physician. Any local or “typical“ food item purchased during the cruise in any port of call will be collected and returned at the end of the cruise

– 11.8
The Passenger will in any event be liable for any injury, loss or damage occasioned by their breach of any of the prohibitions in these Conditions of Carriage and must indemnify the Carrier against any claim in respect thereof.

האם מותר לעשן על האונייה?2022-02-28T10:21:17+02:00

בהתאם לסטנדרטים העולמיים, אזורי העישון על האונייה קטנים יותר מאשר אזורים ללא עישון והם מסומנים באמצעות שילוט ומאפרות.

עישון (כולל סיגריות אלקטרוניות) אסור בחדרים, במרפסת החדר ובכל מקום שלא מצוין במפורש בשילוט.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום במקרה שיימצאו נוסעים מעשנים באזורים לא מוגדרים באונייה. עישון חוזר באזורים בהם אסור לעשן, יכול בסופו של דבר להוביל לירידה מהאונייה.

אנו מזכירים לכם שהשלכת בדלי סיגריות או כל דבר אחר מהאונייה לים אסורה בהחלט.

האם אוכל לעבור טיפול דיאליזה על הסיפון?2022-02-27T14:53:52+02:00

ניתן לבצע דיאליזה פריטונאלית במרכז הרפואי על הסיפון, אם האורח מביא את כל התרופות והציוד הדרושים. הציוד והמכונות המשמשים לטיפול בהמודיאליזה נישאים במספר מצומצם של הפלגות.

*יש לוודא עם סוכן הנסיעות או מוקד השירות והמכירה שלנו בעת ביצוע ההזמנה.

מי יטפל בבקשה לצרכים המיוחדים שלי וכיצד תטופל?2022-01-17T11:07:00+02:00

כל הבקשות נשלחות ישירות ל-MSC Cruises ונבדקות באופן פנימי. חלק מהבקשות עשויות לדרוש בדיקה מדוקדקת יותר מבחינה מעשית או רפואית, שתבוצע על ידי ועדה פנימית מיוחדת. בכל המקרים, פרטי הנוסע יטופלו בשיקול דעת מוחלט, בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.

איזה סוג של פעילויות אני יכול למצוא על הסיפון?2022-02-27T14:22:29+02:00

הפעילויות הבאות מתוכננות באופן קבוע על כל אוניות MSC:
שיעורי ריקוד מקצועיים; שיעורי כושר; משחקי בריכה; יצירה ואומנות; ערבי ריקודים; מסיבות נושא; משחקי לוח; קריוקי; תחרויות כישרונות; חידונים; פעילויות ספורט (שאלו את צוות הבידור לפרטים נוספים).

 

22. אחריות2022-01-17T11:07:00+02:00

אחריותו (אם קיימת) של המוביל לנזק שנגרם כתוצאה ממוות או פציעה אישית של הנוסע, או אובדן או נזק למטען תהיה כפופה למגבלות הבאות ותיקבע בהתאם לאלה:

– 22.1
האמנה הבינלאומית המתייחסת להובלת נוסעים ומטענם דרך הים, שאומצה באתונה ב-13 בדצמבר 1974 ו- ("אמנת אתונה"), כפי שתוקנה לאחר מכן ב-1976 וכפי ששולבה בתוקף החל מה-1 בינואר 2013 בתקנה 392/ 2009 לגבי זכויות הנוסעים בעת נסיעה בים במקרה של תאונות (תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי), יחול על הובלה בינלאומית בים כאשר נמל העלייה או ההורדה נמצא באיחוד האירופי או כאשר לכלי השיט יש דגל של האיחוד האירופי או שבו חוזה ההובלה נערך באיחוד האירופי. . הוראות אמנת אתונה ובמקרה רלוונטי, תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי משולבות בזאת במפורש בתנאי הובלה אלה.

עותקים של אמנת אתונה ושל תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי זמינים לפי בקשה וניתן להורידם מהאינטרנט בכתובת www.imo.org. המוביל יהיה זכאי ליהנות מכל ההגבלות, הזכויות והחסינות הניתנות על ידי אמנת אתונה, ובמקרה רלוונטי, תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי, לרבות ההשתתפות העצמית המלאה לפי סעיף 8(4) לאמנת אתונה. אחריותו של המוביל למוות, פציעה גופנית או מחלה לנוסע לא תעלה על 46.666 זכויות משיכה מיוחדות ("SDR") כמפורט ומוגדר באמנת אתונה או, אם רלוונטי, על הסכום המרבי של 400,000 SDR בהתאם לתקנת האיחוד האירופי. 392/2009 ובמקרה שיש אחריות למלחמה וטרור 250,000 SDR. אחריותו של המוביל לאובדן או נזק למטען של הנוסע או לרכוש אחר לא תעלה על 833 SDR לנוסע לפי אמנת אתונה או 2,250 SDR כאשר תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי חלה. מוסכם כי אחריות כזו של המוביל תהיה כפופה להשתתפות עצמית של 13 SDR לכל נוסע, סכום כזה יקוזז מאובדן או נזק למטען או לרכוש אחר.

הנוסע מבין ששער ההמרה של SDR's משתנה מדי יום וניתן לקבלו מבנק או באינטרנט. ניתן לחשב את הערך של SDR על ידי ביקור בכתובת http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx. אם הוראה כלשהי של תנאי הובלה אלה תבוטל על ידי אמנת אתונה או תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי, חוסר תוקף כזה יוגבל לסעיף המסוים ולא לתנאי ההובלה.

– 22.2
אחריותו של המוביל ביחס למוות ו/או לפציעה גופנית מוגבלת ובשום מקרה לא תחרוג מגבולות האחריות שנקבעו על פי אמנת אתונה או, אם רלוונטי, תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי.

– 22.3
המוביל יהיה אחראי רק ביחס למוות ו/או פציעה אישית ו/או אובדן או נזק למטען במקרה שהמוביל ו/או משרתיו או סוכניו אשמים ב"אשמה או הזנחה", כנדרש בסעיף. 3 לאמנת אתונה, או כאשר קיימת אחריות לתקרית משלוח, כאשר תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי חלה. גבולות האחריות לפי תנאי אמנת אתונה יחולו על משרתיו ו/או סוכניו של המוביל ו/או הקבלנים העצמאיים בהתאם לסעיף 11 לאמנת אתונה. כל נזק שישולם על ידי המוביל יופחת באופן יחסי לכל רשלנות תורמת של הנוסע כקבוע בסעיף 6 לאמנת אתונה.

– 22.4
ההנחה היא על פי אמנת אתונה ובמקרה הרלוונטית תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי כי המוביל מסר כבודה לנוסע אלא אם כן ניתנה הודעה בכתב על ידי הנוסע בתוך התקופות הבאות:
(ט) במקרה של נזק לכאורה לפני או בזמן הירידה או המסירה מחדש
(2) במקרה של נזק שאינו ניכר או אובדן מטען בתוך חמישה עשר ימים מהירידה או המסירה או מהתאריך שבו מסירה כזו הייתה צריכה להתבצע.

– 22.5
אם ההובלה המסופקת להלן אינה "הובלה בינלאומית" כהגדרתה בסעיף 2 לאמנת אתונה או שהכלי משמש כמלון צף או הובלה לא בינלאומית בדרך ים, יחולו על כך שאר ההוראות של אמנת אתונה. החוזה שלה וייחשב כמשולב בזה בשינויים המחויבים.

– 22.6
המוביל לא יישא באחריות לאובדן או נזק לכל חפצי ערך כגון כספים, ניירות ערך סחירים, פריטי מתכת יקרים, תכשיטים, אמנות, מצלמות, מחשבים, ציוד אלקטרוני או כל חפצי ערך אחרים אלא אם כן הם הופקדו אצל המוביל לשמירה. , וגבול גבוה יותר מוסכם במפורש ובכתב בעת ההפקדה, ומשולם תוספת תשלום על ידי הנוסע עבור הגנת ערך מוצהרת. השימוש בכספת הספינה אינו פיקדון באונייה. כאשר קיימת אחריות לאובדן או נזק לחפצי ערך שהופקדו בספינה, אחריות כזו מוגבלת ל-1,200 SDR לפי אמנת אתונה או 3,375SDR כאשר תקנה 392/2009 של האיחוד האירופי חלה. (ii) המוביל והנוסע מסכימים שלא לדרוש כל ביטחון מהאחר בקשר לתביעה מכל סוג שהוא. הנוסע מוותר על הזכות לעצור את ספינת השייט או לצרף כל נכס אחר בבעלות, שכר או מופעל על ידי המוביל. אם ספינת התענוגות תיעצר או מצורף, אזי הספינה והספק יהיו בעלי הזכות לכל הגבלה ולכל הגנות הזמינות כאן.

– 22.7
בנוסף להגבלות והפטורים מהאחריות המפורטות בתנאי ההובלה, המוביל ייהנה מכל החוקים החלים הקובעים הגבלה ו/או ביטול אחריות (כולל ללא הגבלה, חוק ו/או חוקי כלי השיט דגל לגבי/או המגבלה העולמית על נזקים שניתן להחזיר מהספק). שום דבר בתנאי הובלה אלה אינו נועד לפעול להגביל או לשלול מהספק כל הגבלה או שחרור או חבות חוקית או אחרת כזו. המשרת ו/או סוכניו של המוביל ייהנו מלוא היתרונות של כל ההוראות הללו הנוגעות להגבלת האחריות

– 22.8
מבלי לפגוע בהוראות של 22.1 עד 22.7 לעיל, אם תוגש תביעה כלשהי נגד המוביל בכל תחום שיפוט שבו הפטורים וההגבלות הרלוונטיים המשולבים בתנאי הובלה אלה נחשבים בלתי אכיפים מבחינה משפטית, אזי המוביל לא יהיה אחראי למוות, פציעה, מחלה, נזק, עיכוב או אובדן או נזק אחר לכל אדם או רכוש הנובעים מכל סיבה מכל סוג שהוא, אשר לא הוכח כי נגרמה עקב רשלנות או אשמתו של המוביל עצמו.

10. כושר לטייל2022-01-17T11:07:00+02:00

– 10 1
In order to ensure that the Carrier is able to carry passengers safely and in accordance with applicable safety requirements established by international, EU or national law or in order to meet safety requirements established by competent authorities, including flag state, the Passenger warrants that he/she is fit to travel by sea and that his/her conduct or condition will not impair the safety of the Cruise Ship or inconvenience other persons onboard.

– 10.2
If it appears to the Carrier, the Master or the Cruise Ship's doctor that a Passenger is for any reason unfit to travel, likely to endanger safety, or likely to be refused permission to land at any port, or likely to render the Carrier liable for Passenger maintenance, support or repatriation, then the Carrier or the Master shall have the right to take any of the following courses: (i) To refuse to embark the Passenger at any port; (ii) To disembark the Passenger at any port; (iii) To transfer the Passenger to another berth or cabin; (iv) If the Cruise Ship doctor considers it advisable, to place or confine him/her/her in the Cruise Ship's Hospital or to transfer the Passenger to a health facility at any port, at the Passenger's expense (v) to administer first aid and administer any drug, medicine or other substance or to admit and/or confine the Passenger to a hospital or other similar institution at any port, provided that the ship’s doctor and/or Master considers that any such steps are necessary.

– 10.3
Unless provided under any applicable law, where a Passenger is refused embarkation as a result of safety and/or fitness to travel, the Carrier shall not be liable for any loss or expense occasioned to the Passenger thereby, nor shall the Passenger be entitled to any compensation from the Carrier.

– 10.4
The Vessel has a limited number of cabins equipped for Disabled persons. Not all areas or equipment on the Vessel are suitable for access to Disabled Persons or Persons with Reduced Mobility.

– 10.5
The Carrier reserves the right to refuse passage to anyone who has failed to notify it of their specific needs with regard to accommodation, seating or services required from the Carrier or terminal operator, or their need to bring medical equipment, or to bring a recognised assistance dog on board the Vessel, or of any other known disabilities, or who in the Carrier’s and/or Master’s opinion is unfit or unable to travel, or anyone whose condition may constitute a danger to themselves or others onboard on the grounds of safety.

– 10.6
Passengers who need assistance and/or have special requests, or need special facilities or equipment with regard to accommodation, seating or services required or their need to bring medical and mobility equipment, must notify the Organiser at the time of booking. This is to ensure that the Passenger can be carried safely and in accordance with all applicable safety requirements. In order to ensure that the Carrier can provide the necessary assistance and there are no issues relating to the design of the passenger ship or port infrastructure and equipment – including port terminals – which may make it impossible to carry out the embarkation, disembarkation or carriage of the Passenger in a safe or operationally feasible manner. The Carrier is not obliged to provide any assistance or meet special requests unless the Carrier has agreed to do so in writing. If the Passenger cannot be carried safely and in accordance with applicable safety requirements then the Carrier can refuse to accept a Passenger or embarkation of a Disabled Person or Person with Reduced Mobility on the grounds of safety.

– 10.7
Those Passengers confined to wheelchairs must furnish their own standard size wheelchairs. The ship’s wheelchairs are available for emergency use only.
Where the Carrier considers it strictly necessary for the safety of the Passenger it may require a Disabled Person or Persons with Reduced Mobility to be accompanied by another person or a recognised assistance dog (according to clause 12.3) who is capable of providing the assistance required by the Disabled Person or Person with Reduced Mobility. This requirement will be based entirely on the Carrier assessing the need of the Passenger on grounds of safety and may vary from Vessel to Vessel and/or itinerary to itinerary.

– 10.8
Where any mobility or other equipment is lost or damaged by the fault or neglect of the Carrier then it is the Carrier’s absolute decision as to whether to repair or replace such equipment. Unless the Carrier agrees otherwise and in writing, Passengers are limited to bringing two (2) items of such mobility or medical equipment on board per cabin with a total value not exceeding £ 2,200. All equipment must be capable of being carried safety and must be declared before the cruise. The Carrier may decline to carry such equipment where it is not safe to do so or where it has not been notified in time to enable a risk assessment to be carried out.

– 10.9
Any Passenger who embarks, or allows any other Passenger for whom he or she is responsible to embark, when he/she or such other Passenger is suffering from any sickness, disease, injury or infirmity bodily or mental or to his/her or her knowledge has been exposed to any infection or contagious disease, or for any other reason is likely to impair the safety or reasonable comfort of other persons onboard or for any reason is refused permission to land at his/her or her port of destination, shall be responsible for any loss or expense incurred by the Carrier or the Master directly or indirectly in consequence of such sickness, disease, injury, infirmity, exposure or refusal or permission to land unless in the case of sickness, disease, injury, infirmity or exposure the same has been declared in writing to the Carrier or the Master before embarkation and consent in writing of the Carrier or the Master to such embarkation has been obtained.

– 10.10
The Carrier reserves the right to require any Passenger to produce medical evidence of fitness to travel in order to assess whether that Passenger can be carried safely in accordance with applicable international, EU or national law.

– 10.11
Pregnant women are highly recommended to seek medical advice prior to travel at any stage of their pregnancy. The Carrier cannot for safety reasons carry pregnant Passengers of 24 weeks or more by the end of the cruise. The Carrier reserves the right to request a medical certificate at any stage of pregnancy and to refuse passage if the Carrier and/or the Master are not satisfied that the Passenger will be safe during the passage.

– 10.12
Failure to inform the Carrier and the Vessel’s doctor of pregnancy will release the Carrier from any liability to the pregnant Passenger

– 10.13
The ship’s doctor is not qualified to delivery babies onboard or to offer pre or post natal treatment and no responsibility is accepted by the Carrier in respect of the ability to provide such services or equipment. Pregnant Passengers are referred to the section herein headed “Medical Treatment” for information regarding the medical facilities onboard.

האם יש שלטים לנוסעים עם לקויות ראייה?2022-02-27T14:50:13+02:00

כל אוניות MSC מצוידות בשילוט ברייל בשטחים ציבוריים, במעליות ובכניסה לחדרים. ישנה גם מערכת קולית במעליות באוניות מסדרת Fantasia ו-Musica המכריזה על הקומה בשפה באנגלית.

האם הצוות על הסיפון מקבל הכשרה מיוחדת במתן סיוע לנוסעים עם מוגבלות או מוגבלות בניידות?2022-02-27T14:50:57+02:00

כל צוות העובדים על הסיפון מקבלים הכשרה פנימית מיוחדת למתן שירות לצרכי נוסעים עם מוגבלות או מוגבלות בניידות, ומכשירה אותם להעניק כל סיוע נדרש.

אובדן מזוודות או חפצים אישיים2022-01-17T11:07:00+02:00

MSC Cruises, עובדיה וסוכניה אינם נושאים באחריות לאובדן, נזק או גניבה של מזוודות או חפצים אישיים של האורחים. האחריות של MSC Cruises ביחס למטען שאבד, פגום או שלא נמסר מוסברת בחוזה הנוסעים. במקרה של אובדן או נזק למטען או לחפצים אישיים, יש להודיע מיידית לנציג של MSC Cruises. אחרת יש לעשות ביטוח עם MSC Cruises.

האם MSC Cruises מציעה סיוע לנוסעים עם מוגבלויות או מוגבלות בניידות?2022-02-27T14:51:12+02:00
כן, MSC Cruises והצוות שלה שואפים ללא הרף לספק את השירות הטוב ביותר האפשרי לכל האורחים, לרבות בעלי מוגבלות בניידות או מוגבלויות.
אילו אזורים באונייה נגישים לנוסעים עם מוגבלויות או מוגבלות בניידות?2022-02-27T14:51:28+02:00

כל הסיפונים והשטחים הציבוריים של האוניות שלנו נגישים לאורחים בעלי קשיי ניידות.

9. אבטחה2022-01-17T11:07:01+02:00

– 9.1
The Passenger shall present him/herself for boarding, according to the instructions provided, before scheduled departure to complete any pre-boarding procedures and security inspections.

– 9.2
For security reasons, the Passenger agrees that agents of the Carrier may search the Passenger, his/her luggage, and any accompanying property.

– 9.3
The Carrier shall have the right to confiscate any articles carried or contained in any luggage which the Carrier, in its sole discretion, considers dangerous or poses risk or inconvenience to the security of the Cruise Ship or persons on board.

– 9.4
Passengers are prohibited from bringing on board any articles that can be used as a weapon, explosives, illegal or dangerous goods.

– 9.5
The Carrier reserves the right to search any cabin, berth or other part of the Cruise Ship for security reasons at any time.

אילו מערכות קיימות כדי לשלוט על שריפות על הסיפון אם הן אכן פורצות?2022-02-27T13:37:42+02:00

הצי של MSC Cruises משתמש במספר מערכות שונות כדי לשלוט בהתפשטות האש והעשן, לרבות דלתות פנים ומחיצות בדירוג אש, בולמי אש ומערכות אוורור.

מערכת הכיבוי העיקרית היא מערכת Hi-Fog, מערכת הגנה מפני אש בערפל מים בלחץ גבוה, המכבה שריפות על ידי זרמי מים עדינים במהירות גבוהה. ערפל המים הנוצר בהפעלת המערכת, דוחף מים בלחץ גבוה דרך ראשי ספרינקלרים וריסוס שתוכננו במיוחד לכך.

האם יש תפריטים מיוחדים לחולי צליאק או לסובלים מאלרגיות או רגישות למזון?2022-02-27T14:48:01+02:00

אורחים עם רגישות או אלרגיות חייבים ליידע את MSC Cruises על צרכיהם באמצעות טופס הצרכים המיוחדים לפני העלייה לאונייה. לאחר העלייה לאונייה יש לוודא ולאשר את דרישותיהם בשירות הקבלה-אורחים. MSC Cruises קיבלה הסמכה מ-Bureau Veritas לספק תפריטים ללא גלוטן* ברחבי העולם (קוד מזון: 20 ppm) בכל האוניות. אנא בדקו זמינות בעת ההזמנה.

ארוחות כשרות ארוזות מראש (ארוחות בוקר, צהריים וערב ארוזות מראש) עשויות להיות זמינות על הסיפון תמורת תשלום נוסף החל מ-25 אירו לאדם ליום (30$ לאדם ליום). ניתן לצרוך ארוחות כשרות במסעדות המרכזיות ויש להזמין אותן לפחות 3 שבועות לפני יציאת האונייה. מוצרי חלאל (בקר, כבש ועופות) עשויים להיות זמינים על הסיפון לאחר בקשה מוקדמת של האורח לפחות חודשיים לפני היציאה.

** ב-MSC Armonia, MSC Sinfonia, MSC Opera ו-MSC Lirica יכולים האורחים למצוא מבחר מצומצם של חטיפים ארוזים מראש ללא גלוטן כגון ביסקוויטים, קרואסונים, עוגות ספוג ומאפינס

האם אני יכול לנסוע עם כלב הנחייה שלי?2022-02-27T14:49:11+02:00

כלבי נחייה מאומנים ומוסמכים מותרים לעלות על הסיפון, בתנאי שהם במצב בריאותי תקין ויש להם את כל המסמכים הנדרשים לכניסה למדינות בהן ביקרו במהלך השייט. האורח יקבל הודעה מראש לגבי סוג הלינה שניתן לכלב, כל המתקנים הניתנים והליך העלייה והירידה ממנו. האורחים אחראים באופן אישי למשמורת, האכלה וטיפול כללי בחיה.

יש לוודא עם סוכן הנסיעות או עם מוקדם השירות והמכירות שלנו בעת ביצוע ההזמנה

האם ניתן להשאיר ילדים על האונייה בזמן שההורים יורדים לטיול?2022-02-28T09:36:52+02:00

כן, בתנאי שצוות המיניקלאב (מועדון הילדים) מקבל הודעה יום אחד לפני הטיול.

האם נוסע עם מוגבלות בניידות יכול לנסוע לבד?2022-02-27T14:49:33+02:00

כן, בתנאי שהנוסע עצמאי לחלוטין.

8. מסמכי נסיעה2022-01-17T11:07:02+02:00

– 8.1
הנוסע הוא האחראי הבלעדי לכל דרישות הנסיעה, החוקים או התקנות הממשלתיות עבור כל נמלי העיירה במסלול של ספינת השייט. על כל הנוסעים להציג לבדיקה את הכרטיס והחוזה, דרכון תקף וכל אשרה, אישור כניסה או יציאה, הנדרשים על ידי כל נמל במסלול של ספינת השייט.

– 8.2
הנוסע (או, אם קטין, הוריו או האפוטרופוס שלו) יהיו אחראים כלפי המוביל לכל קנסות או עונשים שיוטלו על כלי השיט או המוביל על ידי רשויות כלשהן בגין אי ציות או ציות לחוקים או תקנות ממשלתיים מקומיים. , לרבות דרישות הנוגעות להגירה, מכס או בלו.

– 8.3
המוביל שומר לעצמו את הזכות לבדוק ולרשום פרטים של תיעוד כאמור. המוביל אינו מצהיר ואינו נותן אחריות לגבי נכונותו של תיעוד כלשהו, הנבדק. מומלץ מאוד לנוסעים לבדוק את כל הדרישות החוקיות לנסיעה לחו"ל ובנמלים השונים כדי לכלול את דרישת הוויזה, הגירה, מכס ובריאות.

2. אי-העברה ותיקון2022-01-17T11:07:04+02:00

המוביל מסכים להסיע את האדם הנקוב בכרטיס ("הנוסע") בהפלגה הספציפית ("ההפלגה") על כלי שייט בעלי שם או חלופי. הנוסע מסכים להיות כפוף לכל התנאים, התנאים וההגבלות שלו. כל הסכמה קודמת בעל פה ו/או בכתב מוחלפת בתנאים אלה. לא ניתן לתקן תנאי הובלה אלה ללא הסכמה בכתב וחתומה מהספק או נציגו המורשה. חוזה המעבר שהונפק על ידי המארגן תקף רק לנוסע או לנוסעים שעבורם הוא מופק, לתאריך ולכלי השיט המצוינים או לכל כלי שיט חלופי ואינו ניתן להעברה.

מה אם אאבד משהו באונייה?2022-02-28T10:18:41+02:00

על אורחים המאבדים חפצים על האונייה לפנות לדלפק הקבלה בכדי לראות אם חפציהם נמסרו.

6. ביטולי חריגות ועיכובים2022-01-17T11:07:04+02:00

– 6.1
The Cruise Ship's operation is subject to weather conditions, mechanical problems, vessel traffic, government intervention, duty to assist other vessels in distress, availability of berth facilities, and other factors which may be beyond the Carrier's control.

– 6.2
The Carrier does not guarantee that the Cruise Ship will call at every advertised port or follow any particular route or time schedule. The Master and the Carrier shall have an absolute right to change or substitute the advertised schedule, ports, itinerary or route, or substitute other ships, without notice. If a scheduled port of embarkation or disembarkation is substituted, the Carrier shall determine and arrange transportation to or from the substituted port at no extra expense for the Passenger.

– 6.3|
Before the Voyage begins, the Carrier has the right to cancel the Voyage for any reason even without prior notice if it considers that it is necessary to do so for the safety of the Vessel, or persons onboard.

– 6.4
The Carrier or the Master shall have the liberty to comply with any Order or Directions as to departure/arrival routes, ports of call, stoppages, trans-shipment, discharge or destination or otherwise given by any government or any department or by any person acting or purporting to act with the authority of any government or any department thereof or by any war risks insurance association working under any government scheme in which the Vessel may be entered. Nothing done or not done under such orders or directions shall be deemed a deviation in law.

– 6.5
Any dates and/or times specified in any timetables or otherwise, which may be issued by the Organiser and/or the Carrier, are only approximate and may be altered by the Carrier at any time and to such extent as is considered necessary in the interest of the voyage as a whole.

– 6.6
If the Vessel shall be prevented or hindered by any cause whatsoever from sailing or proceeding in the ordinary course, the Carrier shall be entitled to transfer the Passenger either to any other similar Vessel or with the consent of the Passenger to any other means of transportation bound for the Passenger’s place of destination.

נוסעים עם מזומן2022-02-28T10:19:57+02:00

עפ"י תקנת האיחוד האירופי (תקנה 1889/2005) נקבעי כי: "כל אדם הנכנס או עוזב את הקהילה ונושא מזומן בשווי של 10,000 יורו או יותר יצהיר על סכום זה לרשויות המוסמכות של המדינה שדרכה הוא נכנס או יוצא בהתאם לתקנה זו".
נא להתייעץ עם סוכן הנסיעות שלך ו/או עם הרשויות הרלוונטיות (שגרירויות, קונסוליות או רשויות מקומיות אחרות) כדי לברר אם יש מגבלות אחרות לנשיאת מזומנים במסלול הטיול שלך.

למידע נוסף על נסיעות, עיין בדף עצות חשובות לנסיעות

1. בנייה והגדרות2022-01-17T11:07:05+02:00

כל ההפניות ל"נוסע " (יחיד) יכללו את הרבים. הנוסע כולל את הרוכש של חוזה המעבר וכל אדם או אנשים הנקובים בכרטיס המעבר הרלוונטי לרבות קטינים.
" מוביל " פירושו הבעלים ו/או השוכר בין אם חכירת סירה חשופה/פטירה, משכיר זמן, משכיר משנה או מפעיל של כלי השיט, במידה שכל אחד מהם פועל כמוביל או כמוביל מבצע.
המונח " המוביל " כולל את המובילים, כלי השיט המוביל ("ספינת השייט"), בעליו, השוכר, המפעיל, כל מכרזים או אמצעי תחבורה אחר שסופק על ידי המוביל לנוסע.
" נכה " או " אדם עם מוגבלות בניידות" (גם "PRM") פירושו כל אדם שניידותו בעת שימוש בהובלה מופחתת כתוצאה ממגבלה פיזית כלשהי (חושית או תנועתית, קבועה או זמנית) נכות או ליקוי שכלי או פסיכו-סוציאלי, או מכל סיבה אחרת לנכות, כתוצאה מכך. לגילו, ואשר מצבו מצריך התייחסות מתאימה והתאמה לצרכיו המיוחדים לשירות העומד לרשות כלל הנוסעים.
"כבודה" פירושו כל כבודה, חבילות, מזוודות , תא מטען או חפצים אישיים אחרים השייכים או נישא על ידי כל נוסע, לרבות כבודת תא הנוסעים, כבודת יד וחפצים הנלבשים או נישאים על ידי הנוסע או שהופקדו אצל הרווק לצורך משמורת בטוחה. .
ה"מאסטר " הוא הקפטן או האחראי על כלי השיט המוביל בכל נקודה נתונה ומפקד על ספינת השייט.
" קטין " פירושו כל ילד מתחת לגיל 18.
" מארגן " הוא הצד שאיתו התקשר הנוסע בחוזה להפלגה ו/או החבילה כפי שהוגדרו על פי הוראת המועצה 90/314/EEC מיום 13 ביוני 1990 על נסיעות בחבילות, חופשות חבילות וסיורי חבילה, הכוללת את שייט על סיפון כלי השיט או מקביל אחר.
" חוזה מעבר " פירושו חוזה ההובלה, שהנוסע חתם עם המארגן, שתנאיו מעידים בתנאי ההזמנה, הכוללים תנאים אלה.
" נוסע " פירושו כל אדם ואדם המופיע באישור ההזמנה, או בחשבונית או בכרטיס.
" טיול חוף " פירושו כל טיול המופעל על ידי קבלני צד שלישי ומוצע למכירה על ידי המארגן או המוביל, שעבורו יש לשלם תשלום נפרד, בין אם הוזמן לפני תחילת השייט ובין אם על סיפון הספינה.
" כלי שיט " פירושו כלי השיט הנקוב בחוזה המעבר הרלוונטי או כל כלי שיט חלופי בבעלות, שכר, מופעל ו/או בשליטת המוביל.

1. עוגיות באתר2022-02-28T16:33:50+02:00

קיימת טכנולוגיה הנקראת "עוגיות" אשר עשויה לשמש אותנו על מנת שנוכל לספק לך מידע מותאם אישית מהאתר שלנו או מהיישומון. קובץ Cookie הוא רכיב של נתונים שאתר או יישומון יכולים לשלוח לדפדפן שלך, אשר לאחר מכן מאחסן אותו במערכת שלך. קובצי Cookie מאפשרים לנו להבין מי ראה אילו דפים ופרסומות, לקבוע באיזו תדירות מבקרים בדפים מסוימים ולקבוע את האזורים הפופולריים ביותר באתר שלנו. קובצי Cookie מאפשרים לנו גם להפוך את אתר האינטרנט והיישומון לידידותיים יותר למשתמש ועל ידי כך, לאפשר לנו לקחת להעניק לך חוויה טובה יותר כאשר תחזור לאתר שלנו בפעם הבאה. רוב דפדפני האינטרנט מקבלים עוגיות אוטומטית. אינך חייב לקבל קובצי Cookie, וכדאי לקרוא את המידע שהגיע עם תוכנת הדפדפן שלך כדי לראות כיצד תוכל להגדיר אותו כך שיודיע לך כאשר אתה מקבל קובץ Cookie, על מנת שתוכל להחליט אם לקבל או לא.

7. חיובים נוספים2022-01-17T11:07:05+02:00

– 7.1
The Passenger shall pay in full all charges for goods and services incurred, or incurred by the Carrier on his/her behalf, before the end of the Voyage in any currency in general use onboard at the time of payment.

– 7.2
Alcoholic beverages, cocktails, soft drinks, mineral water and any medical expenses, any independent contractor services or products, shore excursions or any fees, charges or taxes imposed by any government agency shall be extra charges unless otherwise stated as included at the time of the cruise.

ליקויי שמיעה2022-01-17T11:07:05+02:00

מטעמי בטיחות, אורחים עם לקויות שמיעה חייבים לנסוע עם מטפל. נוסעים עם לקות שמיעה חלקית יכולים לנסוע לבד, רק אם הם מבקשים התקנה של ערכת TDD System בתא שלהם. ערכה זו, הזמינה במספר מוגבל בכל האוניות, כוללת התקני אור ורוטט, טלפון טקסט ושעון מעורר אנלוגי.

יתר על כן, מגברים אלחוטיים ונורות חיווי זמינים בתיאטרון ובחדרים אחרים. נורות חיווי זמינות גם במעליות.

מדריך אבטחה: כיצד לדווח על פשע על האונייה2022-02-27T13:35:21+02:00

כדי לדווח על נעדר או על פעילות פלילית במהלך השייט שלך, אנו ממליצים לעשות זאת באמצעות חייוג מידי למספר 99 לסיוע מהיר.

פריטים שאתה יכול להשאיר בבית2022-01-17T11:07:06+02:00

מגבות בריכה או מייבשי שיער (אתם תמצאו אותם בבקתה שלכם); קרם שיזוף או מוצרי טיפוח (כולם זמינים בחנויות המשולבות).

12. בעלי חיים וחיות מחמד2022-01-17T11:07:06+02:00

– 12.1

Animals and/or pets other than recognised assistance dogs are not allowed onboard the Vessel under any circumstances without the Carrier’s permission in writing. Any such animals or pets brought onboard by the Passenger without permission will be taken into custody and arrangements will be made for the animal to be landed at the next port of call at the Passenger’s sole expense.

– 12.2
Whilst the Carrier and/or its servants and/or agents will take such care as is reasonable in all the circumstances in relation to the pet or animal, neither the Master nor Carrier is liable to the Passenger in respect of any loss or injury to the pet or animal whilst in the Carrier’s possession/custody.

– 12.3
Recognised assistance dogs are subject to and must comply with national and EU Regulations regarding health, inoculations, training and travel. It is the passenger’s responsibility to have all necessary papers and check the position prior to the cruise and to be satisfied that the assistance dog can be carried to the ports of embarkation and disembarkation and that the dog is not prohibited from going ashore at the various ports of call.

5. סיום מוקדם של השייט2022-01-17T11:07:06+02:00

5.1
At any time before or after commencement of the voyage and whether or not the Vessel may have deviated or have proceeded beyond the port of destination, the Carrier may – by notice in writing to the Passenger, by advertising in the press or by any other suitable means – terminate the cruise, if the performance or further performance is hindered or prevented by causes beyond the control of the Carrier or if the Master or the Carrier consider that such termination is necessary for the management and/or safety of the Vessel or persons onboard.

5.2
If the voyage is so terminated then the Carrier will not have any liability to the Passenger whose sole remedy will be against the Organiser pursuant to Council Directive 90-314-EEC 13 June 1990 or equivalent legislation and/or the Passage Contract.

האם הצוות מקבל הדרכה במקרה של שריפה?2022-02-27T13:32:57+02:00

אנשי הצוות עוברים הכשרה מקיפה כדי להבטיח שהם מגיבים ביעילות מירבית במקרה של שריפה או עשן. בהתאם לסטנדרטים של הכשרה, הסמכה ושמירה (STCW) 1995, כל הצוות חייב לעבור הדרכה בסיסית בבטיחות (BST) – הכוללת כיבוי אש בסיסי.

כמו כן, מתבצע תרגיל כיבוי על סיפון כל אוניית MSC מדי שבוע, באזור אחר באונייה.

תוכנית החירום לשליטה באש על גבי אוניות MSC מבוצעת על ידי ארבעת סיורי הכיבוי שלנו, שאחד מהם מוקדש לשריפות בחדרי מכונות, ושני צוותי קירור. כל הצוותים מאומנים ומתואמים על ידי קצין הבטיחות המשולב.

21. כוח עליון ואירועים מעבר לשליטת המוביל2022-01-17T11:07:06+02:00

המוביל לא יישא באחריות לכל אובדן, פציעה, נזק או חוסר יכולת לבצע את המסע הנובעים מנסיבות כלשהן של כוח עליון כגון, אך לא רק: מלחמה, טרור – ממשי או מאוים – שריפה, אסונות טבע, מעשי אלוהים , שביתות עובדים, פשיטת רגל, אי ביצוע של קבלני משנה או כל אירוע אחר שאינו בשליטת המוביל ו/או אירועים חריגים ו/או בלתי צפויים.

ניהול מזוודות במהלך העלייה והירידה מהאוניה2022-05-30T21:39:13+03:00

לפני ההגעה למסוף השייט, מומלץ לאורחים לסמן את המטען שלהם באמצעות התגים שהתקבלו עם כרטיס השייט, ולמסור אותו לצוות MSC בטרמינל. המזוודות יימסרו ישירות לבקתה שלך זמן קצר לאחר העלייה למטוס.

יומיים לפני סיום כל הפלגה, האורחים מקבלים ישירות בתאיהם את הליכי הירידה ותגי המזוודות. נא להשאיר מזוודות עם תווית מחוץ לדלת התא בלילה לפני הירידה. הכבודה תיאסף ותימסר ישירות בבניין הטרמינל במהלך הירידה מהמטוס. שימו לב שתהליך העלייה והירידה לכבודה עשוי להשתנות בין הנמלים.

4. תחזוקה במהלך עיכוב או שהות יתר2022-01-17T11:07:06+02:00

נוסעים שיישארו על הסיפון לאחר הגעת הספינה לנמל היעד הסופי ולאחר שהנוסעים התבקשו לרדת, יידרשו על ידי המוביל לשלם עבור תחזוקתם בתעריפים הנוכחיים עבור כל לילה שהם נשארים על הסיפון.

דמי שירות / תודות2022-01-17T11:07:08+02:00

דמי שירות/מענקים אינם כלולים בתעריף הנסיעה שלך.

3. עיסוק במעונות ובקתות2022-01-17T11:07:07+02:00

לנוסע לא תהיה הזכות לתפוסה בלעדית של תא עם שני (2) מקומות עגינה או יותר, אלא אם כן שילם תוספת עבור תפוסה בלעדית. המוביל שומר לעצמו את הזכות להעביר את הנוסע מתא אחד לאחר ורשאי להתאים את התעריף בהתאם. המפקד או המוביל רשאים, אם יהיה רצוי או נחוץ, בכל עת להעביר נוסע ממעגן אחד למשנהו.

האם ניתן לבצע משיכת מזומנים בספינה?2022-01-17T11:07:07+02:00

שירות מקדמה במזומן זמין אם כרטיס אשראי נרשם בחשבון על הסיפון. ניתן לעשות זאת רק במטבע על הסיפון (אירו או דולר אמריקאי, תלוי במסלול), תמורת תשלום, שנקבע בהתאם למסלול.

דיאליזה2022-06-24T11:33:40+03:00

אורחים העוברים טיפול דיאליזה פריטונאלית יכולים לנסוע כרגיל, ולהביא עימם את כל התרופות והציוד שעשויים להידרש במהלך ההפלגה.

ציוד ומכונות לטיפול בהמודיאליזה יישאו על הסיפון רק על ידי חברות עצמאיות מתמחות במסלולים מסוימים. למידע נוסף על שירות זה, אנא צור קשר עם סוכן הנסיעות שלך.

האם יש מיטות שיזוף על האונייה?2022-02-28T10:17:53+02:00

מיטות שיזוף זמינות ללא תשלום עבור כל הנוסעים, אם כי לא ניתן להזמין אותן. האורחים מתבקשים לא להניח  על כיסאות נוח ומיטות שיזוף חפצים אישיים במהלך היעדרות ארוכה (יותר מ-30 דקות). מגבות חוף זמינות בחדרים. יש להחזיר אותם לחדר לאחר השימוש. מגבות בריכה שלא הוחזרו עשויות להיות מחויבות בחשבון הסופי של האורחים.

הסולריום האקסלוסיבי בקומה העליונה של כל אונייה מציע מקום ייחודי ושקט לשיזוף מושלם. שירותי ספא, ג'קוזי ובר מסופקים גם באזור הסולריום בחלק מהאוניות.

בטרמינל2022-02-22T15:56:14+02:00

1. העבירו את המזוודות שלכם לאנשי הצוות שלנו, שלאחר מכן ישלח אותם ישירות לחדר האישי שלכם. יש לסמן באנגלית מראש את כל המזוודות בשם הפרטי ושם המשפחה שלך, שם האונייה, מספר החדר, תאריך ונמל היציאה.

2. גשו לאזור הטרמינל עם כל מסמכי הנסיעה האישיים הנדרשים להפלגה, והראו לצוות את טופס העלייה המופיע בכרטיס השייט שלכם. אורחי היאכט קלאב יעברו באזור צ'ק אין ייעודי יקבלו עזרה עם המזוודות על ידי צוות אישי  שילווה אותם למסלול הייעודי לביצוע צ'ק אין. על פי בקשה, ניתן לקבל שירות פריקת מזוודות (לאורחי היאכט קלאב בלבד).

3. המשיכו לבידוק הביטחוני. שימו לב שהצוות עשוי לערוך חיפוש בך ו/או במטען שלך ולהחרים חפצים שעלולים להוות סיכון ביטחוני. הערה: כל האורחים העולים לאונייה יידרשו להראות את פניהם עפ"י בקשת צוות האבטחה.

4. במהלך העלייה לאונייה הצוות יצלם אתכם (לא לשכוח לחייך), אם עדיין לא עשיתם זאת באמצעות אפליקציית MSC for Me או צ'ק-אין אינטרנט (במידה וזמין).

חפצים אסורים על הסיפון2022-01-17T11:07:10+02:00

ל-Port Security מוטלת החובה לחפש אורחים ומזוודות כדי להחרים כל חפץ הידוע בעולם כמסוכן לבטיחותם ולביטחונם של האורחים, הצוות והספינה. פריטים כאלה יוחרמו ולא יוחזרו. אלכוהול, כלי נשק, חפצים חדים כמו להבים ומספריים, חומר דליק ונפיץ, פריטים עם גופי חימום או להבות פתוחות (למשל מגהצים לבגדים, מגהצים לשיער. קומקומים, פלטות חימום, נרות, קטורת), מל"טים. אם יתגלו חומר נפץ, אקדחים או סמים לא חוקיים, רשויות אכיפת החוק יקבלו התראה מיידית. MSC MSC Cruises תיאלץ למנוע גישה מכל אורח שלא מציית לתקנות המחייבות הללו. מטעמי בריאות ובטיחות, אסור להעלות על הסיפון גם משקאות ומזון (כולל פריטים שנאכלו חלקית או מבושלים בבית). חריג: מזון יבש, ארוז וייצור מסחרי.

הפלגות ייאלצו למנוע גישה מאורחים שאינם מצייתים לתקנות המחייבות הללו. מטעמי בריאות ובטיחות, אסור להעלות על הסיפון גם משקאות ומזון (כולל פריטים שנאכלו חלקית או מבושלים בבית). חריג: מזון יבש, ארוז וייצור מסחרי.

2. קטגוריות של נמעני נתונים והעברת נתונים אישיים2022-02-28T16:34:24+02:00

א. שותפים מסחריים

על מנת להבטיח שסידורי הנסיעה שלך יושלמו בצורה חלקה ויעילה, אנו עשויים להעביר מידע אישי למדינות שאולי אין בהן חוקי הגנת מידע או למדינות שבהן ייתכן שהפרטיות שלך וזכויות יסוד אחרות אינן מוגנות באופן נרחב. אנו נעביר מידע רק לצורך מילוי/מתן השירותים שביקשת מאיתנו, על מנת לקיים חוזה עם צד שלישי לטובתך או לחשיפת מידע שאנו מחויבים לעשות על פי חוק או מתבקשים מאתנו על ידי רגולטור.

ב. שיתוף נתונים עם סוכני נמל ורשויות
כמפעילי הפלגות, עלינו לחלוק מידע מסוים על הנוסעים שלנו עם הנמלים והרשויות המקומיות. שיתוף הנתונים עם סוכנים ורשויות אלה יכול לעורר העברת נתונים מחוץ לאיחוד האירופי/EEA. נתונים אלו משותפים ומועברים בהתבסס על המחויבות המשפטית שיש ל-MSC Cruises ביחס למתן מידע לרשויות הרלוונטיות, ומועברים רק הנתונים הדרושים. אנו נדרשים לשתף פעולה עם רשויות המדינה ורשויות אכיפת החוק של כל מדינה במסלול ההפלגה בה אתה עובר, כולל רשויות המכס וההגירה. מידע אישי אודותיך עשוי להיות משותף עם גופים אלה לפני העלייה לאונייה, במהלך ההפלגה או לאחר הירידה מסיבות ביטחוניות או הגירה. קציני ההגירה שלנו יכולים להבהיר כל שאלה שיש לך לגבי פעילויות עיבוד נתונים אלה.

תנאים והגבלות של הזמנה מקוונת לטיולי חוף2022-01-17T11:07:10+02:00

אנא קרא תנאים והגבלות אלה בעיון לפני הזמנת טיול. עבור טיולי חוף המוזמנים באינטרנט, אנא סמן את תיבת הסימון המתאימה המאשרת שקראת והבנת את התנאים וההגבלות. שים לב שאם אנגלית אינה השפה הראשונה שלך, באחריותך לוודא שהבנת בבירור את התנאים וההגבלות הללו.

 

כפי שמשמש כאן "MSC", "אנחנו" או "אנחנו" פירושם MSC Cruises SA, והחברות הקשורות לה או שלהן, חברות הבנות, ההורים ו/או כלי השיט שלה. טיולי חוף מסופקים על ידי קבלנים עצמאיים שלישיים. MSC תפעיל מיומנות וטיפול סבירים בבחירת ספקי טיולי חוף בעלי מוניטין. טיולי חוף שנרכשו או הוזמנו דרך אתר אינטרנט זה, דרך סוכני מכירות או על סיפון כל ספינת MSC מאורגנים ומופעלים על ידי קבלנים עצמאיים.

 

MSC לא תהיה אחראית בשום אופן לשירותים הניתנים על ידי קבלנים עצמאיים כאלה. MSC אינה מבטיחה את הביצועים או הבטיחות של טיולי החוף המוצעים וגם MSC אינה מבטיחה את הדיוק של תיאורי טיולי חוף או מידע המוצגים באתר זה, ו-MSC מסירה אחריות לכל אי דיוק הקשור לטיולי החוף המוצעים באתר זה. MSC לא לוקחת על עצמה כל אחריות ולא תישא באחריות למצגות שווא, הפרות חוזה, הפרות של חובה חקוקה, רשלנות או התנהגות מכוונת או מקרית של כל אחד מספקי טיולי החוף.

 

ל-MSC אין שליטה על האופן שבו ספקי טיולי החוף מספקים את שירותיהם. ספקים של טיולי חוף הזמינים לרכישה באתר זה, דרך סוכני מכירות או על גבי כל כלי שיט של MSC, הצהירו בפני MSC שהם מבצעים את חובותיהם בהתאם לסטנדרטים מקובלים של התנהגות. MSC מתחייבת לא לבצע הערכה עצמאית של הבטיחות או האבטחה של כל טיול חוף או של ספקי טיולים כאלה.

 

כל זהירות סבירה ננקטה כדי להבטיח שהמחירים, ההצעות, המתפרסמים ביחס לכל סחורה ושירותים המפורסמים, נכונים בעת ביצוע ההזמנה. עם זאת, אם ישנה טעות אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן אותה ברגע שנודע לנו עליה. אם כל שינוי מתקן אינו מקובל עליך לאחר ביצוע ההזמנה, אז אתה תהיה זכאי להחזר מלא של מה ששילמת עבור הסחורה ו/או השירותים שהוזמנו.

 

MSC לא תישא באחריות לשינויים אפשריים בתוכנית עקב חגים מקומיים ו/או סגירת האתרים בהם יש לבקר ו/או כל אירוע אחר (שביתה, הפגנות, תקלות מכניות וכו'), העלולים למנוע את ביצוע הסיור בצורה מלאה או חלקית. הניתוב והתזמון של כל סיור יאושרו מחדש על הסיפון. כל טיול/סיור בחוף מצריך מספר מינימלי של משתתפים וייתכן שתהיה הגבלה מקסימלית של משתתפים. אם מספר הנוסעים המינימלי הנדרש לא יושג, הטיול עלול להתבטל. אם המספר המינימלי של נוסעים שהוזמנו לטיול אינו עומד בשפה, ייתכן שהסיור יונחה על ידי מדריך דו לשוני.

 

אתה וכל חברי מפלגתך, על ידי הזמנת מקום בכל טיול שבו יש מידה של מאמץ גופני מעורב, מאשרים שאתה וכל אותם אחרים שהזמינו נמצאים במצב פיזי ונפשי טוב, ללא היסטוריה או מצב כגון התקפים, סחרחורת, התעלפות, מצב לב, בעיות נשימה או בעיות גב/צוואר, או כל מצב רפואי אחר בגוף או בנפש שעלול להפוך מאמץ פיזי או חוסר גישה לטיפול רפואי מיידי למסוכן (דוגמאות אלו אינן בלעדיות) או כל מצב אחר. מחלה, חולשה או מצב שימנע ממך להשתתף בטיולים שבחרת. כדאי גם לוודא שאף אחד במפלגה שלכם שהזמין טיול כזה לא נוטל תרופה הנושאת אזהרה על פגיעה ביכולות הגופניות או הנפשיות.

 

אם את בהריון, ייתכן שטיולים מסוימים לא יתאימו לך. בהזמנת טיולים כלשהם, באחריותך, לרבות כל חבר במפלגה שלך שהזמין טיול, לוודא שאתה בכושר ובכושר מספיק כדי לקחת חלק בכל טיול שהוזמן ולדאוג לעצמך בזמן שאתה בו.

 

אם אתה משתתף בטיול הכולל מים, עליך להקפיד על הימנעות מאלכוהול ואכילת ארוחה מלאה. כאשר מסופקים עזרי ציפה לפעילות יש ללבוש אותם בכל עת. שימו לב שהים אינו צפוי. שומרי הצלה לא תמיד נוכחים וייתכן שלא יהיה דגל או מערכת אחרת המציינת אם זה בטוח או לא להיכנס למים. כמו כן, אין לפקח או ללוות את פעילויות החוף ולכן דאגו לשביעות רצונכם באשר לבטיחות החוף ו/או הים בזמן הטיול שלכם. ילדים חייבים תמיד להיות בהשגחתך בכל עת בטיול, במיוחד ליד מים.

 

כל הפעילויות מסוג זה מבוצעות על ידך ועל ידי כל חבר במפלגה שלך שהזמין באחריותך/שלהם ו-MSC לא יכולה לשאת באחריות לכל פציעה, אובדן, מוות או נזק מכל סוג שהוא כתוצאה מכך. לפני הזמנת כל טיול פעילות חשוב מאוד, ואחריותך, שאתה וכל חבר במפלגתך שהזמין טיול תבדוק שביטוח הנסיעות שלך מכסה את סוג הטיול הספציפי שהוזמן.

 

אתה או כל חבר בהזמנה שלך עלולים למנוע את השתתפותך בטיול (בין אם הוזמן מראש ובין אם לא), אם ייקבע שאתה או כל חבר בהזמנה שלך אינם מתאימים לבצע את הטיול, או אם נראה שאתה או הם להיות תחת השפעת סמים או אלכוהול. במקרה שבו נמנע ממך לבצע את הטיול מכל אחת מהסיבות הללו, ייתכן שלא תהיה זכאי להחזר כלשהו של עלות הטיול שהוזמן.

 

הספק של טיולי חוף עשוי לדרוש מהמשתתפים לחתום על טופס שחרור אחריות ו/או נטילת סיכון לפני ההשתתפות בטיול. שחרורים כאלה נפוצים במיוחד במקרה של שנורקלינג או טיולי צלילה.

 

בהשתתפות בטיול האורחים מקבלים ומתחייבים למלא אחר ההנחיות והתקנות שקיבל המדריך.

 

אם אתם קונים את טיול החוף בתשלום מראש, יש לשלם את מלוא התשלום בעת ביצוע ההזמנה בכרטיס אשראי. ניתן להזמין, לשנות או לבטל את טיולי החוף עד יומיים לפני יציאת השייט על הסיפון*. אם תבטל את טיול החוף שהוזמן לפני תחילת השייט, לא יחולו דמי ביטול, ובלבד שביטול כזה ייעשה לפני מועד היציאה ו-MSC Cruises תקבל הודעה בכתב על כוונתך לבטל את ההזמנה של טיול החוף.

 

*על הסיפון ניתן לשנות את הטיולים עד 48 שעות לפני תחילת טיול החוף שהוזמן. אם ברצונך לבטל את טיול החוף על הסיפון, לא יחולו דמי ביטול, בתנאי שהביטול נעשה 48 שעות לפני תחילת טיול החוף שהוזמן. כל החזר יפורסם אוטומטית לחשבון המשולב שלך. סיורים הכוללים טיסות, רכבות, אירועים מיוחדים, שהות יבשתית, שהייה במלון וסידורים פרטיים אינם נכללים. הגבלות אחרות עשויות לחול.

 

לפני הזמנת טיול החוף שלך, אנא אשר וסמן את התיבה הרלוונטית המציינת כי קראת והבנת את התנאים וההגבלות הללו. ההזמנה תיחשב כמושלמה בהצלחה רק לאחר תשלום מלא.

 

אנו נאשר את הזמנתך על ידי הנפקת קבלה לאישור בדואר אלקטרוני. אנו ניצור איתך קשר באמצעות כתובת הדוא"ל שסיפקת. אנו נניח שכתובת האימייל שלך נכונה ושאתה מבין את הסיכונים הכרוכים בשימוש בצורת תקשורת זו.

 

לאחר שנקבל ואישרנו את ההזמנה שלך, אתה, 'הנוסע המוביל', תישא באחריות חוזית עבור הסחורה והשירותים שהוזמנו.
המפעיל רשאי לבטל כל טיול, אם לא יגיע למספר המשתתפים המינימלי; במקרה זה, הנוסע המזמין יקבל החזר מלא של כל הכסף ששולם עבור הטיול הרלוונטי.

 

תנאים והגבלות אלה כפופים לחוק ולסמכות השיפוט החלים על תנאי הזמנת השייט שלך עם MSC.

משיכת מזומנים על האונייה2022-02-28T10:51:42+02:00

שירות במזומן זמין במידה ורשמת את כרטיס האשראי שלכם בחשבון על האונייה. ניתן להשתמש רק באירו או דולר אמריקאי (תלוי במסלול).

ניידות מופחתת2022-01-17T11:07:11+02:00

כל הסיפונים, השטחים הציבוריים והמכרזים נועדו להיות נגישים ככל האפשר לאורחים בעלי קשיי ניידות. ייתכן שיהיו נמלים או שירותי מכרז שלא תוכל לגשת אליהם עם מכשיר ניידות מכיוון שאיננו יכולים להרים אותו. בנוסף, ישנם מספר משתנה של תאים מצוידים במיוחד הזמינים בכל ספינה בצי. מטעמי בטיחות, אורחים הזקוקים לסיוע עשויים להתבקש לנסוע עם מטפל, בהתאם למסלול הספציפי.

כסאות גלגלים זמינים על סיפון הספינות שלנו, לשימוש האורחים במהלך העלייה והורדה בלבד, או במקרה חירום. אורחים הזקוקים לשימוש מתמיד בכיסא גלגלים או בכל צורה אחרת של תמיכה חייבים להביא עימם ציוד משלהם. באחריות האורח לבדוק מול היצרנים/הספקים הרלוונטיים כי ציוד זה בטוח להעלאה ולשימוש בספינת תענוגות, ולארגן הן את משלוחו למסוף היציאה בזמן טוב לעליה והן את איסוףו. בסוף השייט.

למידע מפורט על נמלי היציאה והטיולים המתאימים לנוסעים החווים בעיות ניידות, קראו את העמודים הרלוונטיים בסעיף זה, וברגע שעלה על הסיפון בדקו את דיוק המידע הנמסר.

ערבים לא רשמיים2022-01-17T11:07:11+02:00

לערב לא רשמי אנו ממליצים על שמלות קיציות לנשים וז'קט קל לגברים

האם מותר להכניס בעלי חיים לאונייה?2022-02-28T10:16:26+02:00

אין להכניס בעלי חיים לאונייה, מלבד כלבי נחייה וסיוע.

העלאת כלבי סיוע על האונייה כפופה, בכל מקרה, לאישור החברה ועל הלקוח לבקש אישור שכזה בעת ביצוע ההזמנה.

החשבון בסוף ההפלגה2022-02-28T10:50:48+02:00

אתה יכול להסדיר את החשבון הסופי שלך בכל אחת משלושת הדרכים הבאות:

בכרטיס אשראי

מתקבלים כרטיסי האשראי הבאים: ויזה, מאסטרקארד, דיינרס, JCB, Discover ואמריקן אקספרס . אם תבחרו לשלם בכרטיס אשראי, חשבונכם ייסגר אוטומטית בתום ההפלגה, כך שאין צורך לפנות לדלפק הקבלה.

באמצעות כרטיס דביט או תשלום מראש

עליך לוודא שכרטיס הדביט/כרטים מוטען מראש מופעל לשימוש בחו"ל. מתקבלים כרטיסי הדביט הבאים: Maestro, Visa Debit, Visa Electron, MasterCard חיוב כל סכום שחויב בכרטיסך ולא הוצא במהלך ההפלגה שלך יוחזר במזומן בדלפק הקבלה בבוקר האחרון לפני הירידה מהאונייה.

במזומן

כל סכום שהופקד במזומן ולא הוצא במהלך ההפלגה יוחזר במזומן בדלפק הקבלה בבוקר האחרון לפני הירידה. אנא שימו לב כי המחאות אישיות אינן מתקבלות. עבור הפלגות בים התיכון, צפון אירופה, האנטילים, דובאי, האמירויות ועומאן, כמו גם MSC Grand Voyages היוצאות מאירופה, המטבע באונייה הוא יורו (€). עבור הפלגות בים האדום, הקאריביים, דרום אמריקה ודרום אפריקה, כמו גם MSC Grand Voyages היוצאות לאירופה ולאוסטרליה, המטבע באונייה הוא דולר אמריקאי ($).

מסיבות נושא2022-01-17T11:07:12+02:00

אנו מארגנים מסיבות נושא שונות ביום ובערב על הסיפון. אולי תרצו להביא ציוד פרחוני משנות ה-60 וה-70 למסיבת תהילת הפרחים, בגדים לבנים למסיבה הלבנה ומשהו ירוק, לבן ואדום לבידור MSC Little Italy שלנו

האם המחירים על הסיפון יקרים יותר מאלה ביבשה?2022-02-28T10:48:07+02:00

לא. למעשה, ישנם מוצרים (כגון אלכוהול, טבק וניחוחות) הניתנים למכירה הפטורה ממכס, מה שמביא להוזלה של עד 30% מהמחירים הקמעונאיים ביבשה.

*בהתאם למסלולי הטיול ובכפוף לחקיקה החלה באותו אזור.

מיידע אותנו בכל דרישות ניידות, רפואיות ותזונתיות2022-01-17T11:07:12+02:00

מיידע אותנו בכל דרישות ניידות, רפואיות ותזונתיות

האורחים יכולים ליידע את MSC Cruises על כל דרישות מיוחדות על ידי מילוי הטופס הרלוונטי (טופס צרכים מיוחדים) הזמין כאן ובכל סוכנויות הנסיעות המוסמכות. רצוי לספק מידע זה בעת ביצוע ההזמנה, או לכל המאוחר, לא פחות מיומיים עבודה לפני היציאה.

זה מאפשר לנו זמן לספק את השירות הטוב ביותר עבור האורחים שלנו, אשר תלוי במתקנים ובמשאבים על סיפון כל ספינה. אם נודיע לאחר מועד זה, נעשה כל שביכולתנו לספק את השירותים המבוקשים, אך ייתכן שהדבר לא יתאפשר בהתראה כה קצרה.

הורד טופס

 • הזמנה על ידי סוכן נסיעות: יש לשלוח את התיעוד ישירות לסוכן הנסיעות שלך
 • הזמנה דרך אתר האינטרנט שלנו: יש לשלוח את התיעוד לכתובת הבאה: sales1@cruisesaudi.com ימנעו מהאורחים לבצע הזמנה או לצאת לדרך רק בנסיבות חריגות, ורק במקרה של איום חמור או דחוף על בטיחות האורחים או הצוות. כל הנתונים האישיים שיסופקו על ידי האורחים יטופלו באופן התואם במלואו לנו מדיניות פרטיות .למידע נוסף על השירותים המוצעים על הסיפון, כיצד להודיע לנו על צרכים מיוחדים או דרישות אחרות שאינן מוזכרות במפורש בסעיף זה, אנא צור קשר עם סוכן הנסיעות שלך.
הֵרָיוֹן2022-01-17T11:07:13+02:00

המתקנים הרפואיים והציוד על הסיפון עשויים שלא להיות מתאימים מבחינה טכנית להתמודדות עם לידה או סיבוכי הריון. לכן, מטעמי בטיחות, איננו יכולים להכניס נשים על הסיפון אשר יגיעו או עברו את השבוע העשרים וארבע להריונן עד סוף ההפלגה. ללא קשר לשלב ההיריון, יש להתייעץ עם רופא לפני היציאה לשייט כדי להעריך אם האורח כשיר לטייל.

סיורי החוף2022-01-17T11:07:13+02:00

לטיולי חוף, שעשויים לכלול ביקורים באתרי דת, אנו ממליצים ללבוש בגדים מתאימים (ברכיים וכתפיים מכוסות).

מהן שיטות התשלום על הסיפון?2022-01-17T11:07:13+02:00

כל הרכישות על הסיפון מתבצעות עם כרטיס השייט האישי, ומבטל את הצורך לשאת על הסיפון מזומן או כרטיסי אשראי. כדי להפעיל רכישה באמצעות כרטיס השייט, האורחים חייבים לרשום את כרטיס האשראי או החיוב שלהם בצ'ק-אין או על הסיפון בנקודות ההפעלה של כרטיס השייט (זמינות רק באוניות מסוימות), או על ידי השארת פיקדון במזומן בדלפק הקבלה – שירות האורחים מיד לאחר העלייה למטוס.

האם המחירים על הסיפון יקרים יותר מאלה ביבשה?2022-01-17T11:07:13+02:00

לא. למעשה, סביבת הפעולה המיוחדת המסדירה את המגזר הימי גורמת לכך שמוצרים רבים (כגון אלכוהול, טבק וניחוחות) ניתנים למכירה פטורה ממכס, מה שמביא להוזלה של עד 30% מהמחירים הקמעונאיים ביבשה.

*בהתאם למסלולי הטיול ובכפוף לחקיקה החלה.

האם ניתן לבצע משיכת מזומנים באונייה?2022-02-28T10:14:10+02:00

שירות במזומן זמין במידה ורשמת את כרטיס האשראי שלכם בחשבון על האונייה. ניתן להשתמש רק באירו או דולר אמריקאי (תלוי במסלול).

לאילו עלויות נוספות עלי לתכנן?2022-02-28T10:15:29+02:00

על חבילות ורכישות שונות באונייה ייתכן ויגבה 15% תוספת דמי שירות, שיתווספו אוטומטית לחשבון הסופי שלכם.

האם יש Wi-Fi על הסיפון?2022-02-28T10:11:48+02:00

כן, Wi-Fi זמין על סיפון כל האוניות שלנו בתשלום נוסף.

עגלות ילדים וכסאות גלגלים2022-01-17T11:07:16+02:00

עגלות ילדים וכסאות גלגלים מותרים תמיד על הסיפון, אך יש להצהיר עליהם בעת אישור ההזמנה. כסאות גלגלים זמינים בכל הספינות בצי MSC Cruises, לשימוש במהלך העלייה והירידה או במקרה חירום וניתן לשאול אותם על הסיפון.

17. מסלול/זכות לשינוי2022-02-28T17:58:16+02:00

17.1 MSC Cruises שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי ו/או של הקברניט של כל כלי שיט (שלא יבוצע באופן בלתי סביר) להחליט אם לסטות מהמסלול המפורסם או הרגיל, לעכב כל הפלגה, להשמיט או לשנות את נמלי היעד המתוכננים, לדאוג להובלה שוות ערך על ידי כלי שיט אחר, לגרור או להיגרר או לסייע לכלי שיט אחרים או לבצע כל פעולה דומה שלפי שיקול דעתו הבלעדי של קברניט כלי השייט כפי שיראה רצוי או הכרחי לבטיחות, של הנוסע, של כלי השיט והצוות. בנסיבות כאלה לא תהיה MSC Cruises,   תחת כל אחריות או התחייבות כלפי הנוסע.

3. שינויי מידע2022-02-28T16:36:58+02:00

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן, לשנות, להוסיף או להסיר חלקים מהודעות המידע הנ"ל בכל עת. במקרה כזה, נפרסם את המידע החדש ששונה בדף זה. תאריך "העדכון האחרון" ישתנה להלן ובאנר יוצג באתר כדי להסב את תשומת לבך לעובדה שבוצעו שינויים.
כל גרסה של הודעת המידע נכנסת לתוקף מרגע פרסומן באתר. שינויים מהותיים בעיבוד הנתונים האישיים שלך יחייבו את אישורך, בהתאם לחוק.
הנך אחראי לעיין במסמך זה מעת לעת על מנת לוודא שאתה מודע לגרסה הנוכחית המעודכנת. אם ברצונך לקבל גרסה קודמת של הודעת המידע, אנא צור איתנו קשר באמצעות פרטי הקשר שלנו המפורטים באתר.

על הסיפון2022-03-01T13:44:20+02:00

5. לך לבקתה שלך. כרטיס השייט שלך ישמש כמפתח תא הנוסעים שלך, כרטיס מגנטי זה יכול לשמש גם לתשלום עבור מוצרים ושירותים על הסיפון. עבור אורחי מועדון יאכטות MSC, הוא משמש גם לגישה לאזור מועדון היאכטות של MSC. אם התא שלך עדיין לא מוכן, אתה יכול להתחיל את הרכישות שלך על הסיפון בברים ובמסעדות על ידי מתן מספר התא שלך ושמך מלא לצוות

6. הפעל את כרטיס השייט שלך לרכישות על הסיפון. (עיין בסעיף ' תשלום מובנה ' למטה למידע נוסף כיצד לעשות זאת.)

7. קחו חלק בתרגיל הבטיחות החובה.

8. אל תחמיצו את מדריך השייט של MSC, מצגת חשובה שבה נספר לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת כדי לחיות את השייט שלכם במלואם. תהליך העלייה למטוס עשוי להיות שונה עבור MSC Seaside ו-MSC Divina.

ערבי גאלה2022-01-17T11:07:17+02:00

לערבי גאלה, קוד הלבוש רשמי יותר. אנו מציעים טוקסידו, ז'קט לארוחת ערב, או חליפה ועניבה כהה לגברים ותלבושת מגוונת, שמלה רשמית או שמלת קוקטייל לנשים.

דיאטות מיוחדות2022-01-17T11:07:18+02:00

אורחים עם אי סבילות למזון ו/או אלרגיות מתבקשים ליידע את MSC Cruises על הדרישות שלהם באמצעות טופס הצרכים המיוחדים , ולאחר שעלה על הסיפון, לאשר את צרכיהם בדלפק הקבלה – שירות האורחים ו/או עם ה-Maître d'Hôtel. אם יודיעו על כך מראש, צוות הסיפון ישמח לסייע לאורחים בבחירת מנות שאינן מכילות מזון או מרכיבים שעלולים לגרום לתגובה אלרגית.

MSC Cruises קיבלה הסמכה מ-Bureau Veritas לספק תפריטים ללא גלוטן ברחבי העולם (קוד מזון:< 20 עמודים לדקה*) במסעדות הראשיות של MSC Seaside, MSC Seaview, MSC Meraviglia, MSC Preziosa, MSC Divina, MSC Splendida, MSC Fantasia, MSC Magnifica, MSC Poesia, MSC Orchestra ו-MSC Musica. כל המתכונים ללא גלוטן מוכנים על ידי צוות מיומן במטבחים ייעודיים על הסיפון, תוך שימוש במוצרים המאוחסנים באזורים מיוחדים בהתאם ל"פרויקט הקרוזים" של ה-Associazione Italiana Celiachia (איגוד הצליאק האיטלקי) עמה MSC עובדת בצמוד לספינות הנ"ל, שייט בים התיכון ובצפון אירופה. ב-MSC Armonia, MSC Sinfonia, MSC Opera ו-MSC Lirica, האורחים יכולים למצוא רק חטיפים נטולי גלוטן ארוזים מראש כמו ביסקוויטים, קרואסונים, עוגות ספוג ומאפינס.

לאחר השקת MSC Grandiosa ו-MSC Bellissima, נשלים את תהליך ההסמכה עם Bureau Veritas שיאפשר לנו להציע תפריטים ללא גלוטן גם בספינות אלו. התהליך צפוי להסתיים תוך חודש לאחר השקת הספינות, אז אנא בדקו זמינות של תפריטים ללא גלוטן בזמן ההזמנה.

עבור כל דרישה אחרת שאינה מוזכרת במפורש בסעיף זה, אנא צור קשר עם סוכן הנסיעות שלך.

 

*תפריטים ללא גלוטן של MSC מתאימים לאי סבילות לגלוטן, אך לא במקרה של אלרגיה לגלוטן.

תנאים והגבלות של הזמנה מקוונת עבור שירותים מיוחדים2022-01-17T11:07:18+02:00

שים לב שאם אנגלית אינה השפה הראשית שלך, מחובתך לוודא שהבנת בבירור את התנאים וההגבלות של הזמנה מקוונת הקשורים לכל סחורה או שירות המוצעים על ידי צד שלישי כלשהו לפני סימון התיבה המתאימה המאשרת שקראת. והבין אותם.

 

כפי שמשמש כאן "MSC", "אנחנו" או "אנחנו" פירושם MSC Cruises SA, חברות שותפות או האם, חברות בנות ו/או ספינות. כל זהירות סבירה ננקטה על מנת להבטיח שהמחירים, ההצעות, המתפרסמים ביחס לכל סחורה ושירותים המפורסמים (להלן גם "השירותים"), נכונים בעת ההדפסה. עם זאת, אם יש טעות אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן אותה ברגע שנודע לנו עליה או לשנות את המחירים בכל עת ללא הודעה מוקדמת, כולל לאחר ההזמנה.
אם כל שינוי מתקן אינו מקובל עליך לאחר ביצוע ההזמנה, אז אתה תהיה זכאי להחזר מלא של מה ששילמת עבור הסחורה ו/או השירותים שהוזמנו, ו-MSC והספק יהיו משוחררים לאחר מכן מכל אחריות נוספת מכל סוג שהוא. או טבע באשר הוא.

 

אתה מסכים כי בעת הזמנת שירותים עם כל ספק סחורות או שירותים של צד שלישי, כגון טיפול ספא או שירותי חניה, אתה מתקשר בחוזה ישירות עם ספקי הסחורה או השירותים. MSC אינה נושאת באחריות ואינה אחראית למצגות שווא, הפרות חוזה, הפרות של חובה סטטוטורית או רשלנות של כל אחד מספקי הצד השלישי שמוכרים את הסחורה והשירותים שלהם דרך אתר זה או דרך MSC או בעודם על הסיפון. איננו אחראים או אחראים למעשים/מחדלים של ספקי צד שלישי ביחס לסחורות או שירותים כאלה, אשר מביאים לאובדן, נזק או פציעה כלשהם לך או לכל חבר במפלגתך שמזמין או רוכש סחורות או שירותים כאלה.

 

אתה וכל חברי המפלגה שלך על ידי הזמנת שירותים כלשהם מאשרים שאתה וכל אותם אחרים שהזמינו נמצאים במצב גופני ונפשי טוב, ללא היסטוריה או מצב כגון התקפים, סחרחורת, עילפון, מצב לב, בעיות נשימה, גב/ בעיות צוואר, או כל מצב רפואי אחר בגוף או בנפש שעלול להפוך את השירות שהזמנת למסוכן (דוגמאות אלו אינן בלעדיות). באחריותך לוודא שאתה כשיר וטוב מספיק לקחת חלק בשירותים כאלה ולדאוג לעצמך בזמן שאתה נמצא בו.

 

כמו כן, כדאי לוודא שאף אחד מבני הזוג שהזמין טיפול כזה לא נוטל תרופה הנושאת אזהרה על פגיעה ביכולות הגופניות או הנפשיות. אם את בהריון, ייתכן שטיפול כלשהו לא יתאים לך.

 

אם יש לך ספקות לגבי יכולתך להשתתף בשירותים כאלה, בדוק עם הרופא האישי שלך לפני ההזמנה.

 

יש לבצע את התשלום מראש באמצעות כרטיס אשראי, לפי הנחיות ותזמונים המוצגים באתר זה. ההזמנה תיחשב כמושלמה בהצלחה רק לאחר תשלום מלא. ניתן להזמין, לשנות או לבטל את השירותים עד יומיים לפני יציאת השייט.

 

אם תבטל שירותים כלשהם, לא יחולו דמי ביטול בתנאי שביטול כזה יעשה יומיים לפני היציאה דרך אתר MSC Cruises.

 

אתה מסכים בשם עצמך ובשם כל חברי מפלגתך שהזמינו שירות כלשהו או ששימרו כל אחד מהמוצרים המפורסמים להיות מחויבים לתנאים והגבלות אלה לפני הזמנת התוספות האופציונליות שלך, אנא אשר וסמן את התיבה למטה. אנו נאשר את ההזמנה שלך על ידי הנפקת קבלה לאישור יחד עם תנאים והגבלות אלה בדוא"ל. אנו ניצור איתך קשר באמצעות כתובת האימייל שסיפקת בעת ההזמנה. אנו נניח שכתובת האימייל שלך נכונה ושאתה מבין את הסיכונים הכרוכים בשימוש בצורת תקשורת זו.

 

לאחר שנקבל ואישרנו את ההזמנה שלך, אתה, 'הנוסע המוביל', תישא באחריות חוזית למוצרים ולשירותים שהוזמנו.

 

תנאים והגבלות אלה כפופים לחוק ולסמכות השיפוט החלים על תנאי הזמנת השייט שלך עם MSC Cruises. בנוסף, אתה עשוי להיות כפוף לכל חוק וסמכות שיפוט ספציפיים ביחס לשירותים או סחורות של ספקי צד שלישי כלשהם שרכשת ואשר לגביהם כפוף חוזה זה.

גלריית תמונות וחנות צילום2022-02-28T10:10:19+02:00

צילום
שירות צילום על האונייה זמין לאורך כל ההפלגה. צלמים מקצועיים ילכדו את רגעי השיט שלכם הן על הסיפון והן על החוף, ויתעדו ימי נישואין ורגעים מיוחדים אחרים. ניתן לצפות בעבודות שלהם בשעות הפנאי שלכם בגלריית התמונות. מנהל גלריית התמונות ישמח גם לעזור בכל בקשה.

פורטרטים

הצלמים שלנו יכולים גם ליצור דיוקן שלך ושל משפחתך או החברים שלך באמצעות מגוון רחב של רקעים באיכות גבוהה בסטודיו או במקומות מרכזיים ברחבי האונייה, כגון גרם המדרגות הגדול (מדרגות סוורובסקי). אין צורך לקבוע פגישה. כל הפורטרטים יוצגו בגלריית התמונות וזמינים לרכישה במהלך ההפלגה.

שירות וידאו
צוות מסור של צלמי וידאו מיומנים עומד לרשותכם כדי לצלם אירועים מיוחדים במהלך ההפלגה. הם גם מלווים אורחים בטיולים ע"מ לתעד בווידאו את המקומות הבלתי נשכחים שבהם ביקרו. בסוף כל הפלגה, הצוות מייצר תיעוד וידאו מיוחד של השייט שלכם ב-DVD, אותו ניתן לרכוש בגלריית התמונות.

מוצרים קמעונאיים
בחנות הצילום וגלריית התמונות תוכלו למצוא מגוון רחב של מוצרים הצילום איכותיים. בנוסף לאביזרים שימושיים שונים, יש מבחר רחב של מצלמות דיגיטליות ומצלמות וידאו במחירי דיוטי פרי. צוות הצילום שלנו ישמח לייעץ, לענות על שאלותיכם ולעזור לכם לבחור את הציוד המתאים לצרכים ולתקציב שלכם.

האם המחירים על הסיפון יקרים יותר מאלה ביבשה?2022-02-28T10:11:12+02:00

לא. למעשה, ישנם מוצרים (כגון אלכוהול, טבק וניחוחות) הניתנים למכירה הפטורה ממכס, מה שמביא להוזלה של עד 30% מהמחירים הקמעונאיים ביבשה.

*בהתאם למסלולי הטיול ובכפוף לחקיקה החלה באותו אזור.

4. מדוע מתי וכיצד אנו אוספים מידע אודותיך2022-02-28T16:47:18+02:00

המטרה העיקרית שלנו היא לספק לך חוויה נהדרת במהלך השייט שלך.

א. לספק לך מידע עפ"י בקשותיך לגבי ההפלגות שלנו (באמצעות אתר אינטרנט, מוקד טלפוני או דוא"ל)
עלינו לדעת את שמך, פרטי התקשרות וכן את תוכן בקשתך. ללא נתונים אלה, איננו יכולים לספק לך את המידע המבוקש. אנו נשתמש במידע זה רק כדי לענות לבקשתך. עיבוד זה מתבצע על מנת לנקוט בצעדים לבקשת נושא המידע לפני התקשרות בחוזה.

ב. השלמת הטיפול הזמנתך
כדי שיתאפשר לך לעלות על סיפון האוניות שלנו, עליך לספק את שמך, פרטי התקשרות, תאריך לידה ולאום בשלב ההזמנה. אנו גם רושמים מידע מסוים על בחירת השייט שלך, כגון סוג החדר וסוג חווית השייט. אנו מעבדים נתונים אלה על בסיס החוזה שלנו איתך.
כמו כן, עליך לספק מידע על מסמכי נסיעה ואשרות תקפים, במידת הצורך. אנו מעבדים מידע זה כדי לעמוד בדרישות הרגולטוריות בנמלי היציאה.
במהלך ההזמנה, במקרים מסוימים, תתבקש להעביר נתונים החושפים מידע על בריאותך או אפילו העדפותיך הדתיות (לדוגמה, העדפות מזון המעידות על שמירה על דת מסוימת – כגון אוכל כשר או חלאל – או מצבים רפואיים הדורשים תשומת לב מיוחדת על הסיפון – כגון מוגבלות או מחלת צליאק). אנו אוספים נתונים אלה בטופס הצרכים המיוחדים שלנו ומעבדים אותם רק על בסיס הסכמתך המושכלת והספציפית.

אין חובה לספק נתונים אלה, אך אנא קחו לתשומת לבכם שאם אינכם מספקים אותם, איננו יכולים לספק את צרכיכם על הסיפון.
כאשר אתם מבצעים הזמנה עם סוכנות נסיעות, סוכנות נסיעות זו תכניס את הנתונים לעיל למערכות ההזמנות שלנו, ותפעל כבקר נתונים אוטונומיים; סוכנות הנסיעות תהיה אחראית לעיבוד שהיא מבצעת בנתונים האישיים שלך ולנקיטת אמצעי הגנת מידע נאותים. אנא צור קשר עם סוכנות הנסיעות המקומית שלך לקבלת מידע על האופן שבו היא מעבדת את הנתונים האישיים שלך.

ג. נשלח לך ניוזלטרים ומידע מותאמים אישית בהתאם להעדפותיך
כאשר אתה כותב לנו הודעה בדף "צור קשר" ומציין שאתה רוצה לקבל מידע מותאם אישית על המוצרים והשירותים שלנו על ידי לחיצה על תיבת ההסכמה, ניצור איתך קשר באמצעות דואר אלקטרוני, SMS או WhatsApp כדי ליידע אותך על ההצעות האחרונות שלנו ומוצרי שייט שלדעתנו עשויים לעניין אותך.

בנוסף, כאשר אתה גולש באתר שלנו, אנו משתמשים בעוגיות פרופיל שיכולות לעקוב אחר מידע מסוים עליך, בתנאי שאתה מסכים לשימוש שלנו בעוגיות כאלה. אנו משתמשים במידע זה כדי להפוך את האתר לאינטואיטיבי יותר ולהציע מוצרים או שירותים שעשויים לעניין אותך. תוכל למצוא מידע נוסף על השימוש שלנו בעוגיות וטכנולוגיות מעקב אחרות המשמשות באתר להלן.

ד. נשלח לך מידע על מוצרים ושירותים דומים לאלו שכבר הזמנת
כאשר תמסור לנו את האימייל שלך בכדי לרכוש הפלגה איתנו, אנו נשלח לך מידע על מוצרים או שירותים הדומים או קשורים לאלו שהזמנת, אלא אם תממש את זכותך לבטל את קבלת הודעות שיווקיות מאיתנו.
לדוגמה, אנו נשלח לכם מידע על עסקאות חבילות משקאות או סיורי חוף הזמינות בהפלגה שהזמנתם. אם אינך מעוניין לקבל מידע מסוג זה, אנא בחר את תיבת הביטול בעת ביצוע ההזמנה או לחץ על הקישור הרלוונטי "בטל הרשמה" בכל אחת מהודעות הדוא"ל ששלחנו לך.
עיבוד נתונים זה מתבצע על בסיס האינטרסים הלגיטימיים שלנו ליידע אותך על מוצרים ושירותים דומים או קשורים שאנו מציעים ושעשויים לשפר את חווית השייט שלך. תוכל לקבל מידע על בדיקת האיזון לפי בקשה באמצעות פרטי הקשר באתר.

ה. טיפול בבקשות, תלונות והערות
אנו עוקבים אחר ההערות והתלונות שאתה מעלה על הסיפון כדי להגיב כראוי לבקשותיך. אנו מעבדים נתונים אלה בקשר למתן השירותים שלנו לך, לכן על בסיס חוזה ההזמנה. יש לך אפשרות להגיש תלונה או הערה אנונימית, אך אנא שים לב שבמקרה כזה לא יהיה לנו אפשרות לעקוב אחר התלונה או לספק סיוע ותמיכה.

ו. הבטחת אבטחה על הסיפון
אנו עוקבים אחר האנשים שנמצאים על הסיפון בכל עת על מנת להיות מסוגלים להתמודד עם מצבי משבר ולהבטיח את ביטחונם של כולם לאורך השייט. לכן אנו רושמים את שמך, מספר חדר הנוסעים, תמונה (צולמה בעת העלייה לסיפון), תאריך לידה, אנשים שאיתם אתה מפליג, נמל העלייה, נמל הירידה ומידע על צרכים מיוחדים שעשויים לדרוש סיוע ספציפי במקרה חירום .

מטעמי אבטחה, אנו מפעילים מצלמות במעגל סגור על סיפון האוניות שלנו, כולל כל נקודות הגישה ובכל האזורים הציבוריים. מצלמות טלוויזיה במעגל סגור אלו מקליטות ברציפות 24 שעות ביממה.

MSC Cruises עשויה לבצע סינון של הנתונים האישיים שלך מול מאגרי מידע זמינים לציבור כדי להבטיח אבטחה על סיפון האוניות שלנו.

ז. פעילויות נוספות לעיבוד נתונים על הסיפון
מידע נוסף אודותיך עשוי להיאסף במהלך ההפלגה על גבי טפסים שונים, על מנת לאפשר לך להשתתף בפעילויות ספציפיות (לדוגמה, חדר כושר או ספא) או לטפל בבקשת חבילות מסוימות. הנתונים המעובדים משתנים בהתאם לפעילות הספציפית על הסיפון, עם זאת, אנו מקפידים לאסוף רק את הנתונים הדרושים בהחלט כדי להשיג את המטרות הספציפיות. תידרש למלא את הטופס אם ברצונך לקבל את ההצעה/אירוע/חבילה הספציפית המבוקשת ואנו נעבד את הנתונים על בסיס החוזה שלנו איתך.
אנו גם מעבדים כמה נתונים אישיים עליך כדי לספק לך שולחן לארוחת ערב באחת המסעדות הראשיות שלנו במהלך ההפלגה, כדי לוודא שתוכל להנות מהארוחה שלך מבלי שתצטרך לחפש שולחן מתאים לך ולשאר הנוסעים אתך. כדי להקצות את השולחנות, אנשי הצוות שלנו לוקחים בחשבון אלמנטים כמו גודל הקבוצה שאיתה אתה מטייל, המקום שבו הזמנת את ההפלגה והשפה המועדפת עליך. אתה יכול לבקש שולחן אחר בכל עת על ידי פנייה למנהל המסעדה או לשירות האורחים שעל הסיפון. עיבוד הנתונים הזה מתבצע על בסיס האינטרסים הלגיטימיים שלנו להבטיח שלכל הנוסעים יוקצו מקומות ישיבה נאותים לארוחת ערב על הסיפון.
המידע שנאסף על הסיפון נשמר כל עוד נדרש למטרותינו.

מתקני בקתה2022-06-24T11:32:01+03:00

תאים נגישים, מאובזרים במיוחד לאורחים עם מוגבלויות ו/או מוגבלות בניידות, זמינות בכל אוניה בצי. אורחים הזקוקים לתא נגיש יכולים לבקש זאת בעת ביצוע ההזמנה.

הבקתות הנגישות גדולות יותר ומציעות יותר מקום לתנועה מאשר בקתות רגילות, ומגיעות עם מתקנים וציוד נוסף כדי לענות על צרכים מיוחדים.

בדוק את המתקנים הזמינים בספינה המועדפת עליך: MSC ArmoniaMSC BellissimaMSC DivinaMSC Fantasia, MSC Grandiosa, MSC Euribia, MSC LiricaMSC MagnificaMSC MeravigliaMSC MusicaMSC OperaMSC OrchestraMSC PoesiaMSC Preziosa,MSC Seaside, MSC Seashore, MSC SeaviewMSC SinfoniaMSC SplendidaMSC Virtuosa ו MSC World Europa.

ילדים בעלי צרכים מיוחדים2022-01-17T11:07:21+02:00

לילדים עם צרכים מיוחדים יש גישה רגילה לכל השירותים והמתקנים על הסיפון. למרות שצוות הבידור אינו מציע שירות טיפול בילדים, הם הוכשרו לספק מגוון רחב של בידור המיועד במיוחד לילדים.

כל הילדים, כולל בעלי צרכים מיוחדים, משויכים לאזור בילוי מסוים בהתאם לגילם. במידת הצורך, ניתן לשבץ ילדים או צעירים בעלי צרכים מיוחדים בקבוצת גיל נמוכה יותר (בהסכמת הוריהם), או לקחת חלק בפעילויות ספציפיות, יחד עם הוריהם במידת הצורך.

השלכת פסולת2022-02-28T10:06:01+02:00

אנו מבקשים מאורחינו לא לזרוק דבר לים ולשמור על הכללים על מנת לשמור על הים, החיים הימיים והמערכת האקולוגית.

אנו מדגישים כי השלכת פסולת לים הינה עבירה פלילית.

הגבלת מזוודות לאדם2022-01-17T11:07:21+02:00

כל אורח מוגבל לצ'ק-אין:

 • שתי מזוודות לאדם* (גודל לא יעלה על 90x75x43 ס"מ ומשקל של 23 ק"ג לשקית)
 • שתי מזוודות יד לאדם* (גודלו לא יעלה על 56x45x25 ס"מ ומשקל של 23 ק"ג לתיק).

כמות המטען המקסימלית בכל תא לא תעלה על 100 ק"ג ו/או 8 יחידות בסך הכל עבור כל הנוסעים באותו תא.
כל מטען חורג מהסכום לא יתקבל בעת הצ'ק-אין.
אורחים החורגים ממגבלות אלו מוזמנים ליצור קשר עם MSC Cruises ישירות או דרך סוכני הנסיעות שלהם בזמן ההזמנה לקבלת מידע על אופן משלוח מזוודות עודפות בנפרד באמצעות משא או מטען, בתשלום נוסף.

*אנא בדוק את כרטיס השייט שלך לפרטים נוספים.

שייט לצפון אירופה2022-01-17T11:07:21+02:00

עבור הפלגות המפליגות לכיוון איי סבאלברד ואזורי הקוטב, אנא ודאו שיש לכם ביגוד מתאים לקוטב .

אילו כרטיסי אשראי מתקבלים?2022-01-17T11:07:22+02:00

ויזה, מאסטרקארד, אמריקן אקספרס, JCB ודיינרס קלאב.

דמי שירות2022-02-28T10:04:14+02:00

דמי שירות
דמי שירות  (טיפים) אינם כלולים בתעריף השייט. על כל נוסע לשלם דמי שירות בסוף ההפלגה עפ"י חישוב של 12 יורו למבוגר ליום.

חפצים לאחסון במטען היד2022-01-17T11:07:22+02:00

מסמכי נסיעה ודרכון, כסף, תכשיטים ופריטים יקרים אחרים, מכשירים אלקטרוניים, תרופות, חיתולים וכל פריט אחר שתזדקק להם בהתראה קצרה.

הערה: חפצים הנחשבים לשבירים, אישיים ו/או בעלי ערך חייבים להינשא ככבודת יד בלבד מאחר ו-MSC Cruises אינה יכולה לקבל אחריות לנזק או אובדנם. הקפד לשמור את תעודת הזהות/דרכון ואת כל מסמכי הצ'ק-אין בהישג יד. מזוודות יקרות וביטוח: שימו לב שהמזוודות נוסעות על אחריותכם בלבד. ניתן לעשות ביטוח דרך MSC Cruises, חלים תנאים והגבלות.

הובלה אווירית ומטען אבוד2022-01-17T11:07:22+02:00

אם אתם נוסעים לנמל היציאה שלכם בדרך אוויר, אנא בדקו את מגבלות הגודל והמשקל על המטען שלכם בזמן ההזמנה. חברות התעופה שומרות לעצמן את הזכות לגבות תוספת עבור מטען עודף. MSC Cruises אינה נושאת באחריות לבעיות המתעוררות במהלך עזיבה או הגעה משדה התעופה .

במקרה מצער של טעות בטיפול במטען על ידי חברת התעופה, אנו מציעים שירות שחזור מזוודות. בעבודה עם משרדי האבודים והמצאות של כל שדה תעופה, נעשה כל מאמץ כדי לעקוב אחר המטען שלך, ובמידת האפשר, לשלוח אותם ישירות לספינה באחד מנמלי העיירה הבאים. על מנת לעזור לך לאתר כל כבודה שאבדה בצורה היעילה ביותר, אנו מבקשים ממך להציג עותק של דוח ה-PIR (Property Irregularity Report) שהוכן במשרד רכוש האבוד של שדה התעופה בו דיווחת על היעדר המטען.

טיסה ושייט עלייה2022-01-17T11:07:22+02:00

עבור הפלגות הכוללות קישורי טיסות, האורחים צריכים לבצע צ'ק-אין באתר האינטרנט של חברת התעופה בכל עת מ 23 שעות לפני ההמראה או בדלפק הצ'ק אין של חברת התעופה לפחות שעתיים לפני הטיסה. בהגעה לשדה התעופה היעד, האורחים ימצאו סיוע בשייט והעברות לנמל (3 שעות לפני מועד ההמראה המתוכנן אלא אם צוין אחרת).

אוהבי ספורט2022-01-17T11:07:23+02:00

לאוהבי ספורט, נעלי התעמלות וחליפות אימוניות הן חובה בשימוש בחדר הכושר החדשני שלנו והשתתפות בקורסי יוגה וריקוד, במידת האפשר

אילו שירותים רפואיים זמינים על האונייה?2022-02-28T10:00:32+02:00

על סיפון כל אוניותינו יש מרכז רפואי מאובזר, בפיקוח רופא האונייה וצוות רפואי מקצועי. המרכז הרפואי פתוח בזמנים המפורסמים בתוכנית היומית של האונייה. שירותי חירום זמינים 24/7 –  המספר יהיה רשום בחדרכם הפרטי ובקבלה.

איך תהיה הטמפרטורה על האונייה?2022-02-28T10:01:15+02:00

MSC מבטיחה שהטמפרטורה בתוך האוניות מווסתת בצורה נעימה תוך התחשבות בתנאי מזג האוויר. ניתן לווסת בקלות את הטמפרטורה בחדר שלך באמצעות התרמוסטט.

חיות שירות2022-06-24T11:35:27+03:00

כלבי נחייה מאומנים ומוסמכים מותרים על סיפון כל הספינות, בהנחה שהם במצב בריאותי תקין ומחזיקים בכל המסמכים הדרושים לכניסה למדינות זרות בהן ביקרו במהלך השייט.

 

שפות המדוברות על האונייה2022-02-28T10:02:43+02:00

החברה משתמשת בשש שפות עיקריות: אנגלית, איטלקית, גרמנית, צרפתית, ספרדית ופורטוגזית. השפות הללו נקבעו באופן בלעדי על פי מספר האורחים בכל קבוצת שפה כשיעור מסך האורחים שלנו. חוברת המידע בחדר וחומר מודפס אחר באונייה זמינים בגרסאות שונות עבור כל אחת משש השפות המפורטות לעיל. רשימת השפות בתפריטים שלנו עשויה להשתנות בהתאם לאזור העולם בו נמצאת כל אונייה.

ליקויי ראייה2022-01-17T11:07:25+02:00

ל-MSC Preziosa, MSC Divina, MSC Splendida ו-MSC Fantasia יש שלטי ברייל בשטחים ציבוריים, במעליות ובכניסה לבקתות; לכל הספינות יש מחווני סיפון במעליות ושטחים ציבוריים נגישים, סיפונים ומכרזים. למען בטיחותם, ובהתאם לרמת המוגבלות שלהם, האורחים עשויים להתבקש לנסוע עם מטפל או כלב נחייה.

למידע מפורט על טיולי חוף נגישים, קרא את העמודים הרלוונטיים בסעיף זה, ולאחר שעלה על הסיפון בדוק את דיוק המידע שסופק.

איך אוכל להתמצא באונייה?2022-02-28T09:59:06+02:00

מפה של האונייה זמינה בדלפק הקבלה. בחלק מהאוניות ישנם מסכמים אינטראקטיבים פרוסים ברחבי האונייה לשימוש ונוחיות האורחים.

חיי היום – יום2022-01-17T11:07:25+02:00

לחיי היומיום על הסיפון, לבוש מזדמן מומלץ. אנו ממליצים גם להביא סוודר או צעיף שיעזרו בשינויי הטמפרטורה בין פנים הספינה הממוזגים לבין אזורי הסיפון

18. אחריות הנוסע2022-02-28T17:58:52+02:00

18.1 על הנוסע מוטלת החובה למלא אחר ההוראות והפקודות של הקברניט והקצינים  בפועל על הסיפון. הנוסע מקבל ומסכים בזאת שהקברניט והקצינים  זכאים ובעלי סמכות לבדוק כל אדם על הסיפון, כל תא, כבודה ושייכות מסיבות חוקיות , של בטיחות, בטחון או אחרות.

18.2 הנוסע מסכים בזאת במפורש לאפשר כל חיפוש כזה.

18.3 על הנוסעים לקבל את כל החיסונים הרפואיים הדרושים לפני ההפלגה ולהחזיק ברשותם את כל הכרטיסים, הדרכונים התקפים, הויזות, הכרטיסים והמסמכים הרפואיים וכל מסמך אחר הנחוץ לנמלי היציאה והירידה המתוכננים.

18.4 כל נוסע מתחייב כי הוא/היא כשיר פיזית ונפשית לבצע את השייט.

18.5 למוביל ו/או לקברניט יש את הזכות לסרב לעלות או להורות על הורדה של כל נוסע אם יראו בכך צורך, למען בטיחות הנוסע, של הנוסעים האחרים או של הספינה או אם הנוסע התנהגות שעלולה, לדעתו הסבירה של הקברניט, לסכן או לפגוע בנוחותם ובהנאה של נוסעים אחרים על הסיפון.

18.6  נוסע לא יביא בעלי חיים כלשהם, למעט כלבי שירות מוכרים, בכפוף לסעיף 7 לעיל.

18.7  MSC Cruises, לא תשא באחריות כלשהי כלפי נוסע כלשהו בגין כל הפרה או אי ציות של נוסע כלשהו להוראות סעיף זה וכל נוסע ישפה את, MSC Cruises מפני כל אובדן או נזק שייגרמו ל-MSC Cruises  או לכל אחד מהספקים שלה כתוצאה מהפרה כזו או אי-ציות.

18.8  התנהגות הנוסע שתשפיע או תפחית את הבטיחות, השלווה וההנאה של נוסעים אחרים מההפלג. אסורה בהחלט.

18.9  חל איסור מוחלט על נוסעים לשאת כלי נשק, תחמושת, חומרי נפץ או חומרים, סחורות או חפצים דליקים, רעילים או מסוכנים על גבי כלי שיט שעלולים להיות מסוכנים לבטיחותם של הנוסעים וכלי השיט.

18.10  הנוסעים יהיו אחראים לכל נזק שייגרם ל-MSC Cruises  ו/או לכל ספק של שירות כלשהו המהווה חלק משיט כתוצאה מאי עמידה בהתחייבויותיו החוזיות של הנוסע. . בפרט, הנוסע יהיה אחראי לכל הנזק שייגרם לכלי השיט או לריהוט ולציוד שלו, לפציעה או אובדן של נוסעים אחרים וצדדים שלישיים, וכן לכל הקנסות, ההיטלים וההוצאות המיוחסים לנוסע  ש – MSC Cruise או הספק יאלצו לשלם.

18.11  נוסעים אינם רשאים למכור ו/או לרכוש מנוסעים אחרים או מגורם מסחרי כלשהו או ממפעילי נסיעות על סיפון האונייה, כל סוג של שירותים מסחריים – לרבות אך לא רק טיולי חוף – שאינם מוצעים באופן רשמי על ידי החברה או הקבלנים העצמאיים המוסכמים בה.

19. חוק הגנת הצרכן2022-02-28T18:01:22+02:00

19.1  ראה סעיף 13.

20. תלונות2022-02-28T17:59:29+02:00

20.1  כל נוסע עם תלונה במהלך שייט חייב להביאה לידיעת צוות השייט שעל הסיפון בהקדם האפשרי. אם צוות השייט אינו מצליח לפתור את הבעיה, יש להודיע על כל תלונה בכתב לחברה תוך 28 ימים מסיום ההפלגה. אי דיווח על התלונה בתקופה זו עלול להשפיע לרעה על יכולתה של MSC Cruises להתמודד איתה. לא יתקבלו תביעות בגין מחלה אלא אם הנוסע דיווח על המחלה  MSC Cruises או למוביל ורופא האניה ראה אותו. תלונות הנוגעות לכל חלק אחר של חבילת נופש חייבות להיעשות מיידית MSC Cruises   תוך ציון מספר האסמכתה להזמנה שלך. כל תלונה הנוגעת לחופשה שלך תטופל בזהירות ובהגינות על ידי הצוות שלנו. לאחר שתלונתך תיבדק במלואה בהתאם לנוהל זה, נודיע לך על התוצאה. אם התלונה תתקבל, אזי כל פיצוי שיינתן יהיה כפוף לתנאי הפיצויים שלנו.

20.2  הודעות על תביעה בגין אובדן או נזק למטען או לרכוש אחר יימסרו למוביל בכתב לפני או בזמן הירידה, או אם לא התברר המקום, בתוך חמישה עשר (15) ימים מתאריך הירידה מהאניה.

מה קורה אם אני לא עומד בדרישות פרוטוקול הבריאות והבטיחות של MSC?2022-02-28T12:01:25+02:00

אורחים עם הזמנות שלא עמדו באף אחת מהדרישות של פרוטוקול הבריאות והבטיחות של MSC (למשל חיסון חסר) ולכן נמנע מהם לעלות לאונייה, מתבקשים לשלוח הודעה בכתב ל-MSC Cruises לא יאוחר מ-15 יום לפני היציאה המתוכננת של ההפלגה שלהם על מנת לבקש שובר להפלגה עתידית או לדחות את ההפלגה שלהם בהתאם לתוכנית הזמנות גמישה של MSC.

האורחים שהזמינו ישירות עם MSC יכולים להתקשר למרכז הקשר שלנו בטלפון 2019*,בעוד שאורחים שהזמינו באמצעות סוכנות נסיעות מוזמנים לפנות לסוכן הנסיעות שלהם.

בעקבות מגפת הקורונה בעולם, האם יש תנאי נסיעה ספציפיים שעלי להיות מודע אליהם לפני אישור ההפלגה שלי?2022-02-28T12:00:17+02:00

MSC Cruises שומרת על פרוטוקול בריאות ובטיחות משודרג בכדי לשמור על האורחים והצוות, וכדי להבטיח שתוכלו לתכנן איתנו את החופשה הבאה שלכם ולטייל בביטחון לפני, במהלך ואחרי ההפלגה. אנא קרא את כל ההנחיות המודגשות בנו פרוטוקול בריאות ובטיחות .

מה אם אני לא בטוח לגבי תאריך השייט החדש שלי?2022-02-28T11:55:56+02:00

במידה והנך זכאי לשובר, תוכל לנצלו לכל ההפלגות הפתוחות למכירה ב-MSC Cruises Israel עד שנה ממועד השייט המקורי. בשובר שתקבל יהיה רשום את התאריך האחרון לניצול השובר ("תאריך תפוגה").

מה קורה אם אני רוצה להזמין שייט יקר יותר מערך השובר?2022-02-28T11:53:18+02:00

אם ההזמנה העתידית היא בעלות ערך גבוה יותר מזו המקורית, תצטרכו לשלם את ההפרש.

אם במקור נסעתי עם חבר, ובזמן ההזמנה מחדש הוא לא רוצה לנסוע, האם הוא יקבל החזר כספי?2022-02-28T11:53:00+02:00

הערך המלא של השובר יחול על ההזמנה העתידית. MSC לא תספק מספר שוברים הקשורים להזמנה מקורית אחת.

במידה ומצאתי הפלגה חדשה, כיצד עלי לפעול?2022-02-28T11:58:26+02:00

למימוש השובר ישנן 2 אפשרויות:
– אם הזמנתם ישירות עם MSC דרך מוקד המכירות שלנו, אנא צרו קשר במספר 2019*.
– אם הזמנתם דרך סוכנות נסיעות, אנא צרו קשר ישירות עם סוכן הנסיעות שלכם. היו מוכנים לספק את מספר ההזמנה הראשוני שלכם, כמו גם את תאריך ההפלגה החדש שבחרתם.

 

אני יכול להשתמש בשובר להפלגות מרובות?2022-02-28T11:51:56+02:00

לא, ניתן לממש את השובר רק עבור הפלגה אחת. במידה וההפלגה החדשה זולה יותר מההפלגה המקורית, תקבל את ההפרש כקרדיט לשימוש על האונייה.

אני יכול לתת את השובר שלי לאדם אחר שרוצה להזמין?2022-02-28T11:51:12+02:00

לא. שובר לשייט עתידי קשור לכל הזמנה ספציפית אשר ההפלגה המקורית בוטלה על ידי MSC. לא ניתן להעביר אותו לאדם אחר.

 

האם ניתן לשלב את השובר שלי עם כל מבצע, כולל תעריפים מיוחדים?2022-02-28T11:50:02+02:00

כן, ניתן לשלב את שווי השובר שלך עם המבצעים המוצעים. במידה והזמנתך החדשה זולה יותר מהזמנתך הקודמת, תקבל את ההפרש כקרדיט לשימוש על האונייה.

 

מה יהיה הערך של שובר השייט העתידי שלי?2022-02-28T11:48:15+02:00

במידה והזמנתך בוטלה וקיבלת שובר לשייט עתידי, MSC Cruises תנפיק שובר עבורך בשווי השווה לסכום שכבר שולם ל-MSC Cruises.

 

מה קורה לחבילות שנרכשו בהזמנה שלי לפני שההפלגה בוטלה (למשל סיורי חוף, ספא, חבילות שתייה וכו')?2022-02-28T11:43:03+02:00

אם רכשתם חבילות מראש באופן עצמאי דרך ניהול הזמנתכם באתר והפלגתכם בוטלה, לא תחויבו על אותן חבילות.

אם ההזמנה שלך בוצעה דרך סוכנות נסיעות, אנא צור קשר עם סוכן הנסיעות שלך.

מה זה קרדיט על האונייה? כיצד ניתן להשתמש בו?2022-02-28T11:38:52+02:00

קרדיט לשימוש על האונייה הוא הטבה אשר MSC Cruises מעניקה כהטבה ללקוחותיה בשל סיבות שונות. ניתן להשתמש בו רק ברגע שמתחילים את ההפלגה החדשה, אך לא ניתן להשתמש בו לרכישת פריטים בתשלום מראש לפני ההפלגה החדשה.

במידה ולא השתמשתם בכל הקרדיט שהוענק לכם בתום ההפלגה החדשה, לא ינתן זיכוי על היתרה.

 

ההפלגה שלי בוטלה, מה עלי לעשות?2022-02-28T11:34:46+02:00

במידה והפלגתך בוטלה ולא קיבלת הודעה מ-MSC Cruises בנוגע להזמנתך, עליך ליצור קשר עם סוכן הנסיעות שלך או מרכז השירות והמכירה שלנו במספר 2019*.

 

21. שינויים2022-02-28T18:02:57+02:00

21.1  שום שינוי בתנאים אלה לא יהיה תקף אלא אם כן בכתב וחתום על ידי החברה.

22. הגנת מידע2022-02-28T18:03:50+02:00

 21.1 הנוסע יידרש למסור לחברה מידע אישי שלו, אשר יכלול, בין היתר, שם, כתובת, מין, אזרחות ודרישות תזונתיות, אשר עלולות לחשוף את אמונתו הדתית של הנוסע, כמו כן מידע בריאותי, לרבות מגבלות רפואיות וצרכים מיוחדים אחרים, וזאת על מנת לאפשר לחברה למלא את הזמנת הנוסע ביעילות. החברה תהיה רשאית להעביר את המידע הנ"ל ו/או חלקו לצדדים שלישיים אחרים כגון, סוכני נסיעות, בתי מלון, חברות תעופה או ספקי תחבורה אחרים, חברות אבטחה ו/או אימות אשראי, חברות כרטיסי אשראי וכרטיסי חיוב או כל רשות ממשלתית או ציבורית, כנדרש על פי חוק, אם יידרש על ידי גופים כנ"ל. כמו כן החברה רשאית גם להעביר לכל הנוסעים בהפלגה את רשימת הנוסעים, אשר תכלול את השמות והלאום של כל נוסע.

22.2 הנוסע נותן בזה את הסכמתו להעברת מידע כאמור לעיל, לרבות למדינות, שייתכן שחוקי הגנת המידע שלהן אינם מעניקים הגנה כפי שקבוע בחוק הישראלי, וזאת אלא אם הנוסע ימסור את התנגדותו להעברת המידע כאמור לעיל, בכתב לחברה לא יאוחר משבעה ימים לפני תאריך היציאה המתוכנן של ההפלגה הרלוונטית. באחריות הנוסע לוודא שהמידע שנמסר לחברה הינו עדכני ומדויק. מדיניות הגנת המידע של החברה מוגדרת במדיניות הפרטיות המשולבת בתנאים אלה.

22.3  מידע אישי הנוגע לנוסע ייאסף, יעובד, יאוחסן ויעשה בו שימוש בצורה מאובטחת ובהתאם לחוקי הגנת המידע הרלוונטיים. הנוסע מסכים לאיסוף, עיבוד, אחסון ושימוש של המידע האישי שלו, על מנת לאפשר לחברה לבצע את ההפלגה. האמור לעיל עשוי לכלול מסירת פרטי נוסעים לממשלות, רשויות הגירה, רשויות בקרת נמל, רשויות משטרה, רשויות מדינת הדגל של האנייה ורשויות מוסמכות אחרות או כפי שיידרש על פי חוק רלוונטי. במקרה של מצב חירום, הנוסע מסכים לכך שהחברה והמוביל הימי ימסרו מידע אישי לרופא האנייה, רופאים בחוף הרלוונטי, קרובי משפחה של הנוסע, החברה והמבטחים של המוביל הימי, וכן ליועצים ומבטחים של הנוסע. הנתונים האישיים יישמרו על ידי החברה רק כל עוד הדבר נדרש או הדבר נדרש על פי חוק רלוונטי.

24. מדיניות עישון2022-02-28T18:05:01+02:00

24.1  MSC Cruises מכבדת את הצרכים והרצונות של כל האורחים, ושקלנו היטב את הנושא של מי שמעשן ומי שלא. בהתאם לסטנדרטים העולמיים, העישון מותר באופן חופשי באזורים ייעודיים בכל האניה ומצוידים במערכת מיוחדת לאוורור.

24.2  אסור לעשן ! בכל אזורי שירותי מזון, מזנונים ומסעדות, מרכזים רפואיים, אזורי טיפול בילדים, מסדרונות או מבואות מעליות, אזורים בהם מתאספים האורחים בקבוצות לצורך תרגילי בטיחות, ירידה או יציאות סיורים, שירותים ציבוריים, או בברים הקרובים לאזורים בהם מוגש אוכל.

MSC  Cruises 24.3ממליצה בחום לנוסעים להימנע מעישון בתאים בגלל סכנת שריפה. אסור לעשן במרפסות התאים! . MSC Cruises שומרת לעצמה את הזכות לגבות קנס במקרה שיימצאו נוסעים מעשנים באזור לא ייעודי של כלי השיט. עישון חוזר באזורים ללא עישון יכול בסופו של דבר להוביל לירידה מהאניה.

24.4  העישון מותר באזורים ייעודיים של לפחות בר אחד בכל ספינה, ובצד אחד (מסומן בשילוט) של אזורי סיפון הבריכה החיצוניים העיקריים, בהם מסופקות מאפרות.

24.5  זריקת בדלי סיגריות על דופן הספינה אסורה.

25. אחריות לעובדים וקבלני משנה2022-02-28T18:05:56+02:00

25.1  מוסכם בזאת במפורש כי אף עובד או סוכן של MSC Cruises לרבות הקברניט והצוות של האניה הנוגעים בדבר לרבות קבלני משנה עצמאיים ועובדיהם, בשום פנים ואופן לא יהיו תחת כל אחריות שהיא מעבר לתנאי ההזמנה והצדדים הללו רשאים להפעיל את תנאי ההזמנה וההתניות של הובלה באותה מידה כמו MSC Cruises.

25.2 לעניין טיולי חוף מופעלים על ידי קבלנים עצמאיים גם אם נמכרים על ידי סוכנים או על סיפון האניה, . MSC  Cruises    לא תהיה אחראי בשום צורה לשירותים הניתנים על ידי קבלנים עצמאיים אלה.   MSC Cruises פועלת כסוכנת בלבד עבור ספק סיורי החוף.

ל   MSC Cruisesאין שליטה ישירה על ספקי טיולי החוף ושירותיהם ולכן בשום מקרה לא יהיו MSC Cruises אחריות לאובדן, נזקים ופציעות שנגרמו לנוסע כתוצאה מרשלנות או אחרת של ספקי סיור החוף. MSC  Cruises תפעיל מיומנות וטיפול סבירים בבחירת ספק סיורי חוף אמין. בהערכת הביצועים ו/או החבות של ספקי טיולי חוף, יחולו חוקים ותקנות מקומיים. טיולי חוף יהיו כפופים לתנאים ולהתניות של ספק סיורי החוף, לרבות  הגבלת אחריות ורמת הנזקים. האחריות של MSC Cruises לעולם לא תעלה על זו של ספק סיורי החוף.

26. חוק וסמכות שיפוטית2022-02-28T18:06:21+02:00
החוזה הנוכחי כפוף לחוק הישראלי. אם תיווצר מחלוקת כלשהי על הפרשנות או היישום של החוזה הנוכחי, היא תידחה לבית המשפט בישראל שיש לו סמכות שיפוט בלעדית על כל מחלוקת.
27. שגיאות השמטות ושינויים2022-02-28T18:07:45+02:00

1  נעשה כל מאמץ להבטיח את דיוק המידע המסופק על ידי החברה ו/או של תוכן האתר הרשמי שינויים ותיקונים מסוימים עשויים ל תפרסם מעת לעת.

"MSC Cruises" פירושו MSC Cruises SA, שכתובתה הרשומה היא AvenueEugene-Pittard 40, Geneva, Switzerland 1288.

"אתר רשמי" פירושו קבוצת דפי האינטרנט, המסמכים וקישורי ההיפרטקסט הקשורים המוגשים מדומיין האינטרנט www.msccruises.co.il

"נוסע" פירושו כל אדם ואדם, לרבות קטינים, המופיעים באישור ההזמנה או בחשבונית או בכרטיס שהונפק על ידי MSC Cruises.

"טיול חוף" פירושו כל טיול, טיול או פעילות בחוף שאינם כלולים כחלק מהמחיר הכל כלול של שיט ומוצעים למכירה על ידי MSC Cruises על סיפון כלי השיט שלה.

"שירותי נסיעות" פירושם השייט באתר הרשמי (למעט טיולי חוף או שירותי הסעות).

28. תפקידי הצדדים2022-02-28T18:09:59+02:00

כל שירותי הנסיעות המופיעים באתר הרשמי של החברה  מוצעים למכירה על ידי MSC Cruises S.A.  . בעת ביצוע ההזמנה, ההתקשרות לאספקת השירות הנה עם MSC Cruises.

5. מי אנחנו: MSC Cruises2022-02-28T16:49:04+02:00

MSC Cruises S.A., שבסיסה בשדרת אז'ן-פיטארד 40, ז'נבה, שווייץ, הרשומה למטרות מס תחת מספר 060.667.071 (CHE-112.808.357), פועלת כבקרת נתונים, והחברות של הקבוצה שלנו (כאמור בסעיף 4.א) של הודעה זו), הפועלות כמעבדי נתונים (ביחד, "אנחנו" או "אנו"), מחויבות לעיבוד הוגן של הנתונים האישיים של הנוסעים ("הנתונים שלך"). על מנת לספק לך חוויית שייט נהדרת, אנו אוספים נתונים אישיים אודותיך בהזדמנויות שונות, כגון בעת גלישה באתר 18.193.136.102 ("אתר אינטרנט") , בעת הזמנת שייט או בעת ביצוע רכישות על הסיפון.

אנא קרא בעיון הודעת מידע זו, המבוססת על סעיף 13 לתקנה הכללית להגנה על נתונים (Reg. (האיחוד האירופי) 2016/679 או פשוט "GDPR").
לכל ספק לגבי תוכן מסמך זה, עיין במסמך שאלות נפוצות שלנו הזמין כאן או פנה לקצין הגנת הנתונים הייעודי שלנו בדוא"ל dpo@msccruises.com. ניתן גם לשלוח בקשות בכתב ל- MSC Cruises S.A., שדרת אז'ן-פיטארד 40, ז'נבה, שוויץ; במקרה זה, אנא ציינו את "לידיעת קצין הגנת הנתונים" על המעטפה (בשפה האנגלית).

6. כמה זמן אנו מאחסנים את הנתונים2022-02-28T16:50:21+02:00

בהתאם לסעיף 5.1(ה) GDPR, הנתונים האישיים שאנו אוספים נשמרים בצורה המאפשרת זיהוי נתונים לא יותר מהנדרש למטרות שלשמם נאספים ומעובדים הנתונים האישיים בכל מקרה ספציפי, ובכל מקרה לא יותר מאשר כמפורט בחוקים החלים הרלוונטיים.
הגדרנו מדיניות שמירת נתונים ארגונית המציינת את מסגרת הזמן לעיבוד נתונים שבסופו כל העותקים של הנתונים האישיים נהרסים או הופכים לאנונימיים באמצעות טכניקות מתאימות שאינן מאפשרות זיהוי מחדש של הנתונים.

7. הגנת מידע2022-02-28T20:12:57+02:00

הנוסע יידרש למסור לחברה מידע אישי שלו, אשר יכלול, בין היתר, שם, כתובת, מין, אזרחות ודרישות תזונתיות, אשר עלולות לחשוף את אמונתו הדתית של הנוסע, כמו כן מידע בריאותי, לרבות מגבלות רפואיות וצרכים מיוחדים אחרים, וזאת על מנת לאפשר לחברה למלא את הזמנת הנוסע ביעילות. החברה תהיה רשאית להעביר את המידע הנ"ל ו/או חלקו לצדדים שלישיים אחרים כגון, סוכני נסיעות, בתי מלון, חברות תעופה או ספקי תחבורה אחרים, חברות אבטחה ו/או אימות אשראי, חברות כרטיסי אשראי וכרטיסי חיוב או כל רשות ממשלתית או ציבורית, כנדרש על פי חוק, אם יידרש על ידי גופים כנ"ל. כמו כן החברה רשאית גם להעביר לכל הנוסעים בהפלגה את רשימת הנוסעים, אשר תכלול את השמות והלאום של כל נוסע.

הנוסע נותן בזה את הסכמתו להעברת מידע כאמור לעיל, לרבות למדינות, שייתכן שחוקי הגנת המידע שלהן אינם מעניקים הגנה כפי שקבוע בחוק הישראלי, וזאת אלא אם הנוסע ימסור את התנגדותו להעברת המידע כאמור לעיל, בכתב לחברה לא יאוחר משבעה ימים לפני תאריך היציאה המתוכנן של ההפלגה הרלוונטית. באחריות הנוסע לוודא שהמידע שנמסר לחברה הינו עדכני ומדויק. מדיניות הגנת המידע של החברה מוגדרת במדיניות הפרטיות המשולבת בתנאים אלה.

מידע אישי הנוגע לנוסע ייאסף, יעובד, יאוחסן ויעשה בו שימוש בצורה מאובטחת ובהתאם לחוקי הגנת המידע הרלוונטיים. הנוסע מסכים לאיסוף, עיבוד, אחסון ושימוש של המידע האישי שלו, על מנת לאפשר לחברה לבצע את ההפלגה. האמור לעיל עשוי לכלול מסירת פרטי נוסעים לממשלות, רשויות הגירה, רשויות בקרת נמל, רשויות משטרה, רשויות מדינת הדגל של האנייה ורשויות מוסמכות אחרות או כפי שיידרש על פי חוק רלוונטי. במקרה של מצב חירום, הנוסע מסכים לכך שהחברה והמוביל הימי ימסרו מידע אישי לרופא האנייה, רופאים בחוף הרלוונטי, קרובי משפחה של הנוסע, החברה והמבטחים של המוביל הימי, וכן ליועצים ומבטחים של הנוסע. הנתונים האישיים יישמרו על ידי החברה רק כל עוד הדבר נדרש או הדבר נדרש על פי חוק רלוונטי.

8. צרו קשר2022-02-28T16:52:42+02:00

MSC Cruises S.A. והחברות של קבוצת MSC Cruises מחויבות באופן מלא להבטיח שהפרטיות שלך תכובד בכל עת וכי עיבוד הנתונים האישיים תואם את החקיקה החלה להגנה על נתונים. אם יש לך ספקות או שאלות לגבי עיבוד הנתונים שבוצע על ידינו או על ידי אחת מחברות הקבוצה שלנו, אנא צור איתנו קשר באמצעות המופיעים באתר:

במספר הטלפון 2019*

1. אמצעי בטיחות שננקטו על ידי החברה2022-02-28T18:24:42+02:00

במטרה להבטיח את בריאותו ובטיחותו של הנוסע במהלך ההפלגה, פיתחה החברה סדרה של נהלים שיש לבצע במהלך כל ההפלגה, החל מתהליך ההזמנה ועד לירדה הסופית מהספינה (גם להלן המכונה "פרוטוקול הבריאות והבטיחות של MSC Cruises" .

מטעמי בטיחות, למוביל ו/או לקברניט יש את הזכות לסרב לעלות לאניה או להורות על ירידה של כל נוסע שהתנהגותו מפרה נהלים אלה, כמו גם לכל נוסע אשר, על פי הצוות הרפואי של האניה, אינו כשיר לנסוע על סמך תוצאות בדיקה והערכה רפואית.

לכן הנוסעים מתבקשים לקרוא בעיון, להכיר ולקבל את הצעדים הבאים

  א) תהליך הזמנה

בעת ביצוע ההזמנה, הנוסע יספק לחברה את פרטי הקשר (מספר הטלפון הנייד וכתובת הדוא"ל) של כל אדם הכלול בהזמנה.

החברה תספק לנוסעים הוראות מדויקות לגבי הכנת המטען שיונח על סיפון האניה. הנוסעים מתבקשים לעטות מסכה ולהביא איתם ג'ל חיטוי בדרכם מהבית לספינה.

כל נוסע  בהזמנה יתבקש למלא ולחתום על שאלון בריאות חובה שהתקבל עם כרטיס השייט ויימסר לצוות הרפואי בעלייה לאניה לא יוקדם מ 6 שעות לפני העלייה. הורים או אפוטרופוסים חוקיים אחראים למלא את השאלון הקשור לילדים קטינים הנוסעים איתם. עם ההחלמה, הנוסעים יתבקשו לאשר כי מצבם הבריאותי, כפי שהוצהר בשאלון הבריאות, נותר ללא שינוי.

בהתאם להתפתחויות של פרוטוקול הבריאות והבטיחות של הפלגות MSC, כמו גם ההנחיות של רשויות הבריאות הלאומיות והבינלאומיות, הנוסע עשוי להידרש לעבור בדיקת COVID19 לפני ההפלגה. התנאים לגבי התזמון וסוג הבדיקה הרלוונטיים משתנים בהתאם למסלול ולמגבלות הניידות הבינלאומיות. הוכחת תוצאות בדיקה תידרש בעת העליה לאניה. במידה ותוצאת הבדיקה תהיה חיובית, הנוסע לא יורשה לעלות לאניה  ויינתן לו סיוע בחוף. כל פרט רלוונטי נוסף יועבר בזמן על ידי החברה באמצעות ערוצי התקשורת הרגילים שלה.

הנוסעים נדרשים להגיע למזח בהתאם ללוחות הזמנים המצוינים בכרטיס השייט שלהם על מנת להפחית את הסיכונים להתקהלויות המוניות.

לפני העלייה לספינה ובכל עת של העלייה למטוס לאחר טיול חוף, כל נוסע יעבור בדיקת טמפרטורה. במקרה של טמפרטורה שווה או מעל 37.5 מעלות / 99.5 F ° עלייה לאניה תסורב מטעמי שמירה על בריאות הנוסעים. הנוסעים עשויים להיות כפופים לבדיקות נוספות ולהערכה רפואית עד לקבלת אישור לעלייה לאניה . במידה והצוות הרפואי יקבע כי הנוסע אינו כשיר לנסיעה, הנוסע לא יקבל יורשה לעלות לאניה ויינתן לו סיוע בחוף.

 

ב) במהלך השייט

 1. בדיקות יומיות וסיוע רפואי

במהלך העלייה לאונייה, יערכו בדיקות חום יומיות לכלל הנוסעים וייתכן כי ידרשו לנקוט אמצעי בריאות ובטיחות אחרים (בדיקת אנטיגן למשל) כפי שיימצא מתאים על ידי החברה, רופא האונייה או הקברניט.

נוסעים שפיתחו תסמינים או חום מתבקשים להתקשר מיד למרכז הרפואי של האונייה מחדר הנוסעים שלהם. הנוסעים יתבקשו לחלוק את היסטוריית הנסיעות שלהם ויכנסו לבידוד. אותן פעולות יחולו על שאר הנוסעים השוהים באותו החדר. במקרה של חשד לתסמינים, מומלץ לנוסעים לפנות למרכז הרפואי לקבלת סיוע.

רופא האונייה שומר לעצמו את הזכות לבקש מהנוסעים להישאר בחדרם ו/או לרדת בעקבות תסמינים הקשורים לנגיף הקורונה (COVID-19).

בדיקות אנטיגן חינם עבור ב- COVID-19 יהיו זמינות במהלך השייט במקרה של סימפטומים.

 1. ריחוק חברתי ואמצעים עיקריים של מניעה

הנוסעים יצייתו לצעדים שקבעה החברה ליישום ריחוק חברתי בין הנוסעים – וכן בין הנוסעים לצוות בכל המרחבים הציבוריים בהתאם להנחיות.
בנוסף לשמירה על ריחוק חברתי, אלא אם צוין אחרת ע"י צוות האונייה, הנוסעים יידרשו תמיד לעטות מסכות פנים בשטחים הציבוריים המקורים, למעט כאשר הם יושבים בברים ובמסעדות. כאשר נמצאים בשטחים החיצוניים, ישנה חובה לעטות מסכת פנים כאשר לא ניתן לשמור על מרחק בטוח, אלא אם כן השילוט וההוראות מורים אחרת. הנוסעים יתבקשו לרחוץ ידיים לעתים קרובות במים וסבון או בחיטוי ידיים ולשמור על הגיינה נאותה. כל נוסע מתבקש לשמור נימוסים נכונים במקרה של שיעול או התעטשות ולשמור על מרחק חברתי או להשתמש במסכות פנים כאשר לא ניתן לשמור על מרחק כפי שמתבקש.

שירותי האונייה עשויים להיות כפופים לשינויים בהתאם לתקנות מקומיות או הגבלות אחרות שאומצו בעקבות נגיף הקורונה.

 

 

 1. פעילויות בידור

כל פעילויות הבידור יאורגנו על פי פרוטוקולים ספציפיים, אחריהם יש לעקוב במהלך ההפלגה, לרבות אך לא רק, ניקוי וחיטוי ציוד ואביזרים, הגבלת מספר המשתתפים, ריחוק חברתי, עטיית מסכת פנים וכו'.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל אירוע על סיפון האונייה, כאשר על פי שיקול דעתה היא סבורה כי קיים סיכון להידבקות בנגיף הקורונה.

 

– ג) טיולי חוף

במטרה להגן על בריאות הנוסעים, להפחית את הסיכון להדבקה בחוף ולוודא כי כל היבט של חוויית הנוסע במהלך טיול עולה בקנה אחד עם הסטנדרטים על הסיפון של בריאות והיגיינה – ירידה מהאונייה בכל נמל מתאפשרת בהתאם להנחיות המפורסמות ע"י MSC Cruises. החברה מאפשרת לנוסעיה לרכוש סיורי חוף מאורגנים עפ"י פרוטוקול בריאות מיוחד ("SafeBubble").

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעלות לאונייה כל נוסע שהפר את נהלי החברה בירידה מהאונייה או במהלך סיורי החוף. בעת ההפלגה, הנוסעים נדרשים להקפיד על הנהלים של מדריך הטיולים שנקבעו על ידי הרשויות המקומיות.

2. ביטוח2022-02-28T18:25:32+02:00

במהלך השייט נוסעים עלולים להיחשף לסיכונים הקשורים לנגיף COVID-19 ו/או לנגיף עצמו, אשר בדרך כלל אינם  מכוסים על ידי פוליסות ביטוח הנסיעות הבסיסיות לחו"ל.

לכן, על כל נוסע בMSC Cruisesחלה חובה לדאוג לביטוח נסיעות לחו"ל הכולל הרחבת כיסויים למקרה הדבקות בקורונה. הרחבה זו כוללת כיסוי ב­­­­­גין ביטול או קיצור נסיעה במקרה של מגיפה, לרבות כיסוי בגין בידוד, הוצאות רפואיות, הוצאות אשפוז והוצאות נלוות (כולל הוצאות חזרה למדינת המוצא). יש לוודא כי הפוליסה מכסה את הנוסע מרגע ביצוע ההזמנה ועד חזרתו למדינת המוצא.

MSC ISRAEL ממליצה על פוליסה במחיר מיוחד ללקוחותיה מזמיני השייט, אשר נבדקה ואושרה על ידי החברה. קישור להזמנה ותשלום עבור פוליסה זו יישלח ללקוח בעת ההזמנה. לחילופין, יהיה ניתן להזמין פוליסה עם הכיסויים הנדרשים הנ"ל דרך כל חברת ביטוח אחרת. קישור כאמור מופיע להלן,

כל הנוסעים יידרשו להציג בעת העלייה לאונייה פוליסת ביטוח רפואי מתאימה בתוקף הכוללת פירוט *באנגלית! של הכיסויים הנדרשים. על הפוליסה לכלול, בין היתר, את פרטי המבוטח, סכום הכיסוי לכל מקרה ביטוח ובמיוחד את פרטי וסכומי הכיסוי במקרה של הידבקות בקורונה. אסמכתא זו חייבת להיות באחת *מהשפות: אנגלית, איטלקית, גרמנית, צרפתית או ספרדית.

נוסע שלא יציג את המסמך הנ"ל לא יורשה לעלות לאונייה ולא יפוצה על כך.

3. פרטיות ונתונים אישיים2022-02-28T18:26:16+02:00

אמצעי הבטיחות הננקטים על ידי החברה לצורך מניעת הידבקויות בנגיף הקורונה מחייבים עיבוד של נתונים אישיים מסוימים הנחשבים תחת "קטגוריות הנתונים המיוחדיות" לפי סעיף 9 לתקנה הכללית להגנה על נתונים 2016/679 ("GDPR"). במידת האפשר, הסכמת האורחים נגבית בהתאם להוראות סעיף 9(1) GDPR. כאשר אין אפשרות לקבל הסכמה בנושא מסיבות אובייקטיביות, אך עיבוד נתונים אישיים נדרש כדי להבטיח את אימוץ אמצעי מניעת התפשטות הנגיף  COVID-19, Art. 9(2)i משמש כבסיס משפטי לביצוע העיבוד.

איסוף ועיבוד הנתונים מתבצעים בהתאם לעקרונות החוקיות, ההגינות, השקיפות, הגבלת המטרה והאחסון, מזעור הנתונים, דיוק הנתונים, הסודיות והיושרה.

הנתונים האישיים שנאספו ומעובדים למטרות אלה לא ישמשו למטרות אחרות ולא ישותפו עם אף צד שלישי מחוץ לחברת MSC, למעט (א) המאפשר לאורחים להשתמש בפוליסת הביטוח שלהם COVID-19, (ב) להבטיח לאורחים כי יקבלו שירותים רפואיים רלוונטיים במתקני בית החולים, במקרה הצורך כאשר נדרשת ידירה בנמל, (ג) הבטחת השיבה, במידת הצורך, ו (ד) כאשר ניתנה הסכמת האורחים.

לקבלת מידע נוסף על עיבוד הנתונים הנדרשים על ידי נהלי COVID-19 ומימוש הזכויות, הנכם מוזמנים לפנות לקצין הגנת הנתונים dpo@msccruises.com.

האם חבילות משקאות זמינות בכל ההפלגות, ברחבי הצי?2022-02-08T14:33:21+02:00

כן, חבילות משקאות זמינות בכל ספינות ההפלגות MSC, אולם הפלגות דרום אפריקה וסין לא יציעו חבילות שתייה.

המשקאות הכלולים באריזות המשקאות משתנים בהתאם לספינות, ליעדים או לעונות השנה?2022-02-08T14:34:43+02:00

כן, המוצרים משתנים בהתאם ליעד ולעונה.

אילו חבילות זמינות לשייט שלי?2022-02-08T14:36:21+02:00

עבור הפלגות מחורף 2021-22 עד קיץ 2023 החבילות הבאות זמינות:
חבילה קלה חדשה
• חבילת פלוס קלה
• חבילת פרימיום נוספת
• חבילה ללא אלכוהול
• חבילת קטינים

כדי לבדוק איזו חבילת שתייה תוכלו להוסיף להפלגה שלכם, התחברו לאזור ה-MSC שלי.

מה כלול כעת בחבילות החדשות?2022-02-08T14:37:22+02:00

החבילה החדשה Easy מציעה מבחר רחב של משקאות וקוקטיילים ללא הגבלה, בעוד שחבילת Easy Plus כוללת יותר מ-150 משקאות ואת ה-Premium Extra ביותר מ-200 משקאות.

האם תשר כלול בחבילת המשקאות?2022-02-08T14:38:33+02:00

כן. כל חבילות המשקאות בתשלום מראש של MSC Cruises כוללות תשר.

ניתן להשתמש בחבילות השתייה באושיין קיי – האי הפרטי של MSC?2022-02-27T13:27:52+02:00

כן, ניתן להשתמש בכל חבילות המשקאות באי אושן קיי. היצע המשקאות עשוי שלא לכלול את מבחר המשקאות המלא.

האם יהיה אלכוהול בהפלגות העוגנות בנמלי ערב הסעודית?2022-02-27T13:26:50+02:00

אנא שימו לב כי בנוגע לחוק הסעודי, אלכוהול לא יוגש במהלך שעות העגינה בנמלי ערב הסעודית. אלכוהול זמין לאורחינו כאשר האונייה מפליגה במים בינלאומיים.

באילו חבילות ניתן להשתמש במסעדות הנושא?2022-02-27T13:25:26+02:00

ניתן להשתמש בכל החבילות במסעדה הראשית ובבופה, בטרקלינים ובברים השונים.

החבילות התקפות גם במסעדות הנושא המיוחדות הן:

• חבילת פלוס קלה
• חבילת פרימיום

ניתן לצרוך את חבילת הילדים גם במסעדות מיוחדות אם המשפחה/קבוצה של הקטין רכשה את חבילות איזי פלוס או אקסטרה פרימיום.

אם מבוגר רוכש חבילת שתייה, האם אורחים קטינים נדרשים לעשות את אותו הדבר גם כן?2022-02-27T13:23:00+02:00

כן, יש לרכוש את חבילת השתייה עבור כל האורחים באותו החדר. ילדים עד גיל 17 יקבלו חבילת משקאות ללא אלכוהול.

חל על ילדים בגילאי 3-17 במסלולים באירופה ו-3-20 במסלולים בצפון אמריקה ובאיים הקריביים.

איזו חבילת שתייה כלולה בחוויית אוריאה?2022-02-27T13:17:57+02:00

עבור הפלגות שהוזמנו לפני/ב-13 בנובמבר 2021, החבילה הקלה (משקאות שעולם עד 6 יורו) תיכלל בחוויית אוריה.

 

איזו חבילת משקאות כלולה בחוויית היאכט קלאב?2022-02-27T13:13:19+02:00

אורחי היאכט קלאב מקבלים חבילת שתייה פרימיום (לכל המשקאות שמחירם עד 13 יורו). בנוסף ישנן הנחות על בקבוקי יין ושמפניה.

האם אוכל לרכוש חבילות שתייה לפני השייט?2022-02-27T13:10:24+02:00

כן, ניתן לרכוש את כל חבילות המשקאות לפני ההפלגה ולהנות מהמבצעים המפורסמים מעת לעת.

האם ניתן לשדרג את חבילת השתייה שלי?2022-02-27T13:19:24+02:00

כן, אפשרות זו זמינה לכל האורחים שלנו. הם יכולים לשדרג את חבילת השתייה באמצעות סוכן הנסיעות שלהם, מרכז השירות והמכירות שלנו או על הסיפון במהלך ההפלגה עצמה.

סיורי חוף2022-06-22T14:46:47+03:00
 • האם יהיו הגבלות כלשהן לבקר בכמה נמלים?

האורחים יוכלו לרדת לחוף באופן עצמאי בהתאם לדרישות המקומיות אשר מנוטרות ללא הרף ובכפוף לשינויים. אורחים הנוסעים עם ילדים לא מחוסנים יכולים גם הם לרדת לחוף באופן עצמאי (החל מה-1 באפריל 2022). לקבלת החוויה הטובה ביותר על החוף, אנו ממליצים לכל האורחים לחקור יעדים עם הנוחות, הנוחות והבטיחות של טיול חוף של הפלגות MSC, ניתן להזמין לפני ההפלגה ועל הסיפון.

מועדון לקוחות2022-06-16T11:09:47+03:00
 • יש לבצע את הרישום באתר 
 • שימו לב, הפורמט הנכון של מיקוד הוא XXXXX XX (עם רווח). 
צ'ק אין2022-06-16T11:08:16+03:00
 • על מנת לקבל את כרטיס השייט חובה להשלים את תהליך ה –צ’ק אין 
 • ניתן לבצע את תהליך הצ'ק אין החל ממועד ביצוע ההזמנה ועד ל 48 שעות לפני מועד השייט. 
 • לקוחות שהזמינו ישירות בחברת  MSC  CRUISES שבהזמנתם  כבר מופיע מספר התא יוכלו להדפיס את הכרטיס בסיום  תהליך הצ'ק אין. לקוחות ללא מספר תא בהזמנה (תא מסוג  גרנטי) יש להדפיס הכרטיס שבוע לפני השייט.  
 • לקוחות שביצעו הזמנה מול סוכן יש להשלים תהליך הצ'ק אין באתר, כרטיסים ישלחו על ידי הסוכן בסמוך למועד השייט. 
 •  יש להגיע עם כרטיס מודפס לשייט. 
 • יש להגיע עם דרכון לטרמינל הקרוזים בנמל. 
 • מדריך לצק אין
כרטיסים2022-06-16T11:13:05+03:00
 • על מנת לקבל את כרטיס השייט יש להשלים את תהליך ה -צ’ק אין באתר – כאן. 
 • ניתן לבצע את תהליך הצ'ק אין החל ממועד ביצוע ההזמנה ועד ל 48 שעות לפני מועד השייט. 
 • לקוחות שהזמינו ישירות בחברת  MSC  CRUISES שבהזמנתם  כבר מופיע מספר התא יוכלו להדפיס את הכרטיס בסיום  תהליך הצ'ק אין. לקוחות ללא מספר תא בהזמנה (תא מסוג  גרנטי) יש להדפיס הכרטיס שבוע לפני השייט. 
 • מי שמסיבה כלשהיא לא הצליח להדפיס הכרטיס ישלח אילו הכרטיס כ 5 ימים לפני השייט בתנאי שהשלים את הליך הצ'ק אין.  
 • מדריך לצק אין – כאן 
 • לקוחות שביצעו הזמנה מול סוכן יש להשלים תהליך הצ'ק אין באתר וכרטיסים ישלח על ידי הסוכן בסמוך למועד השייט. 
 •  יש להגיע עם כרטיס מודפס לשייט. 
 • יש להגיע עם דרכון לטרמינל הקרוזים בנמל. 
הנחיות קורונה2022-06-16T17:39:34+03:00
אוכל כשר2022-06-16T11:13:45+03:00
ביטוח2022-06-16T17:48:04+03:00

• על כל נוסע להציג ביטוח נסיעות הכולל כיסוי לקיצור וביטול נסיעה במקרה קורונה (מגיפה) על סך 5000$ לאדם (הפלגות עם יציאות עד סוף יוני)
• יש להציג עותק פוליסת ביטוח באנגלית

חדרים עם דלת מקשרת2022-06-16T17:46:01+03:00
 • נכון להיום כל הזמנה המבוצעת באתר מבוצעת לחדר אחד בלבד.
 • ללקוחות המעונינים להזמין 2 תאים עם דלת מקשרת, תאים קרובים או צמודים, סוגים שונים של תאים (תא פנימי ותא חיצוני) קיימות 2 אפשרויות.
 • להזמין במקביל ב 2 מחשבים (דפדפנים) ובכל הזמנה לבחור את החדר הרצוי לפי תרשים החדרים הזמין המופיע במהלך ביצוע ההזמנה ובכפיפות לזמינות החדרים , מרגע התחלת ההזמנה המערכת תשמור את החדר הרלוונטי ל 15 דקות הניתנות להארכה .
 •  לחילופין לבצע 2 הזמנות עוקבות תוך שבוחרים בכל הזמנת תא, את אחד מזוג התאים המבוקש , תאים עם דלת מקשרת מסומנים בסימון הזה . המופיע סמוך למספר התא. )
 • אם בכל זאת לא הצלחתם וברצונכם לשנות תא שהזמנת באתר אתם יכולים לפנו אלינו במייל il898-reservations.cruises@msc.com
מתי מגיעים לנמל לפני ההפלגה2022-06-16T12:08:07+03:00
 • זמן עלייה לאוניה מופיע בכרטיס השייט. יש להגיע בהתאם לשעה במצויינת בלבד. להזמנות היוצאות מחיפה אנו שולחים מעת לעת גם בנוסף הודעת SMS עם שעת ההגעה לנמל, במקרה זה יש להתחייס להודעת ה SMSבלבד גם אם היא שונה מזמן ההגעה המצויין בכרטיס  
שינוי הזמנה קיימת2022-06-16T12:13:43+03:00

 שדרוג חדר

 • נא לשלוח בקשה באתר והיא תטופל בהתאם לזמינות. שימו לב שקיים עומס רב על המוקד ולכן זמן המענה יכול להתארך. il898-reservations.cruises@msc.com 
 • חובה לציין מספר הזמנה

שינוי תאריך

 • ניתן לשנות לדחות את תאריך השייט למי שהזמין חדר מסוג Fantastica  עד 30 יום לפני מועד השייט. לתאריך שייט חדש עד שנה קדימה. כמו כן נכון לכרגע ישנה אופציה לדחיית מועד השייט עד 15 ימי עבודה לפני השייט למזמינים עד 15 ליולי יש לבדוק האם המבצע הוארך או לא באתר. הנה לקרוזים שיוצאים עד 30 מרץ 2023. 

שינוי שם

 • נכון לכרגע ישנה אופציה לשינוי שם עד 15 ימי  עבודה לפני השייט למזמינים עד 15 ליולי יש לבדוק האם המבצע הוארך באתר .  

להוסיף או להוריד נוסע מהחדר

 • יש לשלוח בקשה מפורטת עם פרטי הנוסע המצטרף \ יורד מהשייט , כולל שם ותאריך לידה. הורדת נוסע כרוכה בדמי ביטול על פי המפורט באתר הוספת נוסע כרוכה בתשלום על פי המחיר בתוקף ביום הבקשה. שינוי הרכב נןסעים בתא עלול גם הוא לשנות את העלויות.  
לא קיבלתי אישור הזמנה2022-06-16T12:17:17+03:00
 •  יש לבדוק לדואר זבל
 •   נא לשלוח מייל ל- msccruises.isr@gmail.com
אוכל ללא גלוטן2022-06-16T12:21:58+03:00
 • לגבי הפלגות ליריקה מחיפה ,ניתן לקבל את פרטי המזוןן ללא גלוטן הבאים  ארוזים  
נסיעת ילד מתחת ל 16 עם מבוגר שאינו ההורה שלו2022-06-16T12:23:25+03:00
 • ילדים מתחת לגיל 16 שאינם נוסעים עם הוריהם נדרשים להציג אישור נוטריון באנגלית מטעם ההורים המאשר את נסיעת הילד עם אדם שאינו ההורה  
טיפים2022-06-16T12:24:49+03:00
 • צוות האניה עמל ימים כלילות לספק לך את השירות המיטבי. כחלק ממדיניות החברה תשלום דמי השירות לצוות הנו חובה ולא רשות. ניתן לשלם את הסכום בכל אחד מימי השייט בקבלה או במתקון האוטומטי העומד לרשותכם תשלומים יתקבלו בכרטיס אשראי עלות דמי השירות משתנה בהתאם לאורך הקרוז ומיקומו ליוצאים מחיפה נכון להיום העלות הנה 10 יורו ליום למבוגר סהכ 7-0 לשייט ו 5 יורו ליום לילד סה"כ 35 יורו לשייט