תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר2023-02-20T10:59:01+02:00

השימוש באתר זה ובמידע הכלול בו מותר, בהסכמה מוקדמת של תנאי השימוש העדכניים, הצהרת הפרטיות והאינדיקציות הנוספות ממנו, ומשתמע מכך ידיעה והסכמה מרומזת.
משתמשים שאינם מקבלים תנאים אלה או אינם מסכימים לתנאים המצוינים להלן אינם רשאים לגשת לאתר, או זכות להשתמש במידע ו/או בשירותים הכלולים בו. MSC Cruises & RSCC שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להוסיף או להסיר את התנאים הנוכחיים באופן חלקי או מלא, מבלי להיות מחויבת לספק הודעה מוקדמת. כל שינוי יכנס לתוקף בתאריך פרסומם באתר. המשתמש מחויב לעיין באופן שוטף בתנאים הנוכחיים ומודע לכך שהשימוש באתר בעקבות שינויים כאמור מרמז על הסכמה מוחלטת לכך.

אחריות משתמש2022-02-28T17:02:38+02:00

המשתמש מתחייב לפטור את MSC Cruises וסוכניה ועובדיה מכל אחריות או נזק לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש לא ראוי באתר זה.

חשוב
אתר MSC Cruises זמין באנגלית, ערבית, איטלקית, סינית, קרואטית, דנית, הולנדית, פלמית, צרפתית, גרמנית, יפנית, נורווגית, פורטוגזית, ספרדית, שוודית.

מגבלות אחריות2022-02-28T17:03:41+02:00

השימוש באתר זה, שהוא בחינם, הוא אך ורק למטרות אינפורמטיביות/מסחריות.

MSC Cruises אינה יכולה לשאת באחריות לכל בעיה ו/או תקלה הנובעת מהמחשב, מהמערכת המקוונת, מהשרת או מספק הגישה לאינטרנט.

MSC Cruises שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה וללא כל התחייבות לספק הודעה מוקדמת או כל אחריות מצידה לשנות, לנטרל את הגישה, או להשעות זמנית או סופית את האתר, חלק ממנו או כל מידע הנמצא בו.

זכויות קניין רוחני2022-01-17T11:06:32+02:00

הסימן המסחרי של MSC Cruises, הלוגו וכל שאר הסמלים הייחודיים של MSC Cruises רשומים ולפיכך הקניין הבלעדי של MSC Cruises. כל שימוש לא מורשה אסור. כל התוכן של אתר זה, לרבות התוכניות, הקודים הבינאריים, הפריסה, הטקסט, התיעוד, התמונות והרפרודוקציות הצילומים הם רכושה של MSC Cruises ולכן מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים בינלאומיים.

כללי התנהגות2022-02-28T17:06:38+02:00

המשתמש מאשר כי השימוש באתר יתבצע בהתאם לכללים והתקנות הקיימים. בפרט, המשתמש מסכים לא לשלוח, לצרף או לשדר בכל צורה אחרת לאתר זה, כל חומר שעשוי להיות:

i. לגיטימי, פוגעני, מאיים, מגונה או לשון הרע;
ii. פגיעה בזכויות קניין רוחני, בפרטיות או בכל זכות אחרת של צדדים שלישיים;
iii.  וירוסים רוגלות וכיוצא בזה;
המשתמש מתחייב שלא למכור את הגישה ו/או זכות השימוש באתר הנוכחי, לרבות כל חומר הכלול בו.

הודעת פרטיות2022-02-08T12:37:57+02:00

המשתמש קרא ומקבל את התנאים הכלולים בהצהרת הפרטיות שלנו כפי שצוין בהפלגות MSC ישראל.

אנשי קשר2022-02-28T17:07:53+02:00

בכל מקרה של בעיות או למידע נוסף באתר האינטרנט שלנו ובתנאי השימוש הנוכחיים, אנא צור קשר עם:

MSC Cruises
אבא הלל סילבר 12, רמת גן

2019*

כללי2022-01-17T11:06:59+02:00

אי תקפותם או אי יעילותם של כל חלק מהתנאים הנוכחיים לא תסכן את היעילות והתקפות של החלקים הנותרים. המשתמש מודע לעובדה שתנאי השימוש הנוכחיים, הצהרת הפרטיות וכל מידע אחר המתפרסם באתר זה זמינים באיטלקית-אנגלית וכי החוזה הנוכחי מוסדר על ידי החוק השוויצרי.

עבור למעלה