ביטוח נסיעות

במהלך השייט נוסעים עשויים להיחשף לסיכונים הקשורים לנגיף הקורונה (COVID-19) ו/או לנגיף עצמו, אשר בדרך כלל אינם מכוסים על ידי פוליסות הביטוח הבסיסיות לחו"ל. לכן,  על כל נוסע בהפלגות MSC חלה חובה לדאוג לביטוח נסיעות לחו"ל הכולל הרחבת כיסויים למקרה של הדבקות בקורונה. הרחבה זו כוללת כיסוי בגין ביטול או קיצור נסיעה במקרה של מגיפה, לרבות כיסוי בגין בידוד, הוצאות רפואיות, הוצאות אשפוז, והוצאות נלוות (כולל הוצאות חזרה למדינת המוצא). יש לוודא כי הפוליסה מכסה את הנוסע מרגע ביצוע ההזמנה ועד חזרתו למדינת המוצא.

כל  הנוסעים יידרשו להציג בעת העלייה לאונייה פוליסת ביטוח רפואי מתאימה בתוקף הכוללת פירוט באנגלית של הכיסויים הנדרשים. על הפוליסה לכלול בין היתר את פרטי המבוטח,  סכום הכיסוי לכל מקרה ביטוח ובמיוחד את פרטי וסכומי הכיסוי במקרה של הידבקות בקורונה. אסמכתא זו חייבת להיות באחת מהשפות: אנגלית, איטלקית, גרמנית, צרפתית או ספרדית.

לקבלת מידע נוסף, אנא צרו קשר עם מרכז המידע והמכירות שלנו או התייעצו עם סוכן הנסיעות שלכם.