ביטוח נסיעות

במהלך השייט נוסעים עשויים להיחשף לסיכונים הקשורים לנגיף הקורונה ו/או לנגיף עצמו, אשר בדרך כלל אינם מכוסים על ידי פוליסות הביטוח הבסיסיות לחו"ל. לכן,  לכל נוסע בהפלגות אנחנו מאוד ממליצים לדאוג לביטוח נסיעות לחו"ל הכולל הרחבת כיסויים למקרה של הדבקות בקורונה. הרחבה זו כוללת כיסוי בגין ביטול או קיצור נסיעה במקרה של מגיפה, לרבות כיסוי בגין בידוד, הוצאות רפואיות, הוצאות אשפוז, והוצאות נלוות (כולל הוצאות חזרה למדינת המוצא). יש לוודא כי הפוליסה מכסה את הנוסע מרגע ביצוע ההזמנה ועד חזרתו למדינת המוצא.

לקבלת מידע נוסף, אנא צרו קשר עם מרכז המידע והמכירות שלנו או התייעצו עם סוכן הנסיעות שלכם.