פרוטוקול בריאות לפי אזור

ים תיכון

דרישות בטיחות ובריאות של MSC

שייט על MSC LIRICA (לנוסעים שעולים בחיפה):

לכל הזמנה שתתבצע אחרי 1.07.22 ביטוח נסיעות לחו"ל עם הרחבה לקורונה לא יהיה יותר חובה, אך עדיין מומלץ

נוסעים מגיל 2 עד 12:

 • תוצאת PCR  או אנטיגן מוסדית שלילית החל מ48 שעות לפני שעת ההפלגה
 • הצגת ביטוח הכולל הרחבה לקורונה
 • למלא טופס הצהרת כניסה לישראל במהלך 48 שעות לפני שעת ההפלגה מחיפה: https://corona.health.gov.il/flights/

נוסעים מעל גיל 12:

 • תוצאת PCR  או אנטיגן מוסדית שלילית החל מ48 שעות לפני שעת ההפלגה
 • הצגת תעודת חיסון באנגלית שכוללת לפחות 2 חיסונים שמאושרים באירופה (פייזר, מודרנה, אסטרה זניקה, ג'ונסון&ג'ונסון), כאשר חלפו *לפחות 14 ימים מאז החיסון האחרון, ולא יותר מ9 חודשים מאז החיסון האחרון (תוקף החיסון חייב לכסות את כל ימי השייט)
 • ילדים בגיל 12 עד 17 עם 2 מנות חיסון – אין הגבלת תוקף
 • מי שמחוסן ב3 מנות חיסון או יותר – אין הגבלת תוקף (אין חובה לחכות 14 ימים אחרי קבלת החיסון השלישי או רביעי)
 • הצגת ביטוח הכולל הרחבה לקורונה
 • למלא טופס הצהרת כניסה לישראל במהלך 48 שעות לפני שעת ההפלגה מחיפה: https://corona.health.gov.il/flights/

*נוסעים לא מחוסנים שהחלימו מקורונה: יוכלו לעלות לשייט בתנאי שיש פחות מ6 חודשים מתאריך ההחלמה ועד היום ההאחרון של השייט

*נוסעים שהחלימו ועשו חיסון לאחר ההחלמה יוכלו לעלות לשייט עד 6 חודשים לאחר החיסון (6 חודשים מסתיימים ביום האחרון של השייט), ובתנאי שחלפו לפחות 14 ימים מאז קבלת החיסון

*נוסעים מתחת לגיל 18 שעשו רק 2 חיסונים או עשו חיסון אחד והחלימו מקורונה – יורשו לעלות לשייט, בלי הגבלת תוקף מתאריך החיסון או ההחלמה

*נוסעים שעשו 2 חיסונים והחלימו מקורונה ייחשבו כמחוסנים באופן מלא ויוכלו לעלות לשייט (בלי הגבלת תוקף החיסונים או ההחלמה)

קרוזים בים תיכון שלא עוגנים בישראל:

החל מ1.07.22 ביטוח נסיעות לחו"ל עם הרחבה לקורונה לא יהיה יותר חובה, אך עדיין מומלץ

נוסעים בגיל 2 עד 12:
– הצגת בדיקת PCR או אנטיגן מוסדי שלילית החל מ48 לפני שעת העלייה

נוסעים מעל גיל 12:
– הצגת בדיקת PCR או אנטיגן מוסדי שלילית שנעשתה במהלך 48 שעות לפני שעת ההפלגה

– הצגת תעודת חיסון באנגלית שכוללת לפחות 2 חיסונים שמאושרים באירופה (פייזר, מודרנה, אסטרה זניקה, ג'ונסון&ג'ונסון), כאשר חלפו *לפחות 14 ימים מאז החיסון האחרון, ולא יותר מ9 חודשים מאז החיסון האחרון (תוקף החיסון חייב לכסות את כל ימי השייט)

*ילדים בגיל 12 עד 17 עם 2 מנות חיסון – אין הגבלת תוקף

*מי שמחוסן ב3 מנות חיסון או יותר – אין הגבלת תוקף (אין חובה לחכות 14 ימים אחרי קבלת החיסון השלישי או רביעי)

– הצגת ביטוח הכולל הרחבה לקורונה

*נוסעים אשר החלימו מקורונה יידרשו להציג תעודת מחלים באנגלית עם חיסון אחד לפחות, כאשר חלפו לפחות 14 ימים מהחיסון האחרון ובתנאי שהחלימו או התחסנו (אחד מהשניים) לפני לא יותר מ6 חודשים לפני תאריך השייט (תוקף החיסון/החלמה חייב לכסות את כל ימי השייט)
בקרוזים שמתחילים / מסתיימים במלטה ייתכנו דרישות שונות, בהתאם לרגוליציות מקומיות

*נוסעים לא מחוסנים שהחלימו מקורונה: יוכלו לעלות לשייט בתנאי שיש פחות מ6 חודשים מתאריך ההחלמה ועד היום ההאחרון של השייט

*נוסעים שעשו 2 חיסונים והחלימו מקורונה ייחשבו כמחוסנים באופן מלא ויוכלו לעלות לשייט (בלי הגבלת תוקף החיסונים או ההחלמה)

*נוסעים מתחת לגיל 18 שעשו רק 2 חיסונים או עשו חיסון אחד והחלימו מקורונה – יורשו לעלות לשייט, בלי הגבלת תוקף מתאריך החיסון או ההחלמה

ירידה בחופים תתאפשר ירידה עצמאית בחופים לכלל הנוסעים (בהתאם למצב הפנדמיה)
דרישות נסיעות בינלאומיות יש להתעדכן מול רשויות של מדינות בהן מתקיימות עליה וירידה ולעמוד בדרישות (טופס הצהרת כניסה – PLF, בדיקת PCR וכו'). כמו כן, יש לבדוק דרישות לתושבי ישראל שיוצאים לחו"ל וחוזרים מחו"ל (טופס הצהרהת יציאה, טופס כניסה, בדיקות PCR וכו')

צפון אירופה

דרישות בטיחות ובריאות של MSC

לכל הזמנה שתתבצע אחרי 1.07.22 ביטוח נסיעות לחו"ל עם הרחבה לקורונה לא יהיה יותר חובה, אך עדיין מומלץ

נוסעים בגיל 2 עד 12:
– הצגת תוצאת PCR או אנטיגן מוסדי שלילית שנעשתה במהלך 48 שעות לפני שעת ההפלגה
– הצגת ביטוח הכולל הרחבה לקורונה

נוסעים מעל גיל 12:
– הצגת תוצאת PCR או אנטיגן מוסדי שלילית שנעשתה במהלך 48 שעות לפני שעת ההפלגה
– הצגת תעודת חיסון באנגלית שכוללת לפחות 2 חיסונים שמאושרים באירופה (פייזר, מודרנה, אסטרה זניקה, ג'ונסון&ג'ונסון), כאשר חלפו לפחות 14 ימים מאז החיסון השני ולא יותר מ 9 חודשים (תוקף החיסון חייב לכסות את כל ימי השייט)*

*ילדים בגיל 12 עד 17 עם 2 מנות חיסון – אין הגבלת תוקף
– הצגת ביטוח הכולל הרחבה לקורונה

*תעודת מחלים לא קבילה

*מי שמחוסן ב3 מנות חיסון או יותר – אין הגבלת תוקף, עם הצגת בדיקות קורונה וביטוח כנדרש לעיל (אין חובה לחכות 14 ימים אחרי קבלת החיסון השלישי או רביעי)

*נוסעים שהחלימו מקורונה ועשו רק חיסון אחד יוכלו לעלות לשייט בתנאי שיש פחות מ9 חודשים מתאריך ההחלמה או קבלת החיסון ועד יום האחרון של השייט, ובתנאי שעברו לפחות 14 ימים מאז קבלת החיסון  (עם הצגת בדיקות קורונה וביטוח כנדרש לעיל)

*נוסעים לא מחוסנים שהחלימו ב180 ימים לפני ההפלגה יוכלו לעלות לאונייה (עם הצגת בדיקות קורונה וביטוח כנדרש לעיל)

*נוסעים שעשו 2 חיסונים והחלימו מקורונה ייחשבו כמחוסנים באופן מלא ויוכלו לעלות לשייט (בלי הגבלת תוקף החיסונים או ההחלמה)

קרוזים שיוצאים או עוגנים בנמלי גרמניה:

 • נוסעים לא מחוסנים, או מחוסנים חלקית, שהחלימו בפחות מ90 ימים לפני היום האחרון של השייט יוכלו לעלות לאונייה עם הצגת PCR, תעודת מחלים וביטוח כפי שמפורט לעיל
 • נוסעים עם חיסון אחד בלבד, שהחלימו מקורונה, יוכלו לעלות לאונייה בתנאי שיש פחות מ90 ימים מתאריך ההחלמה או  מהחיסון עד ליום האחרון של השייט, עם הצגת PCR, תעודת מחלים וביטוח כפי שמפורט לעיל
ירידה בחופים נוסעים מחוסנים שעומדים בדרישות של MSC רשאים לרדת בחופים באופן עצמאי, כל עוד עומדים בדרישות הרגולציות המקומיות.
נוסעים עם ילדים מתחת לגיל 12 יכולים לרדת בחופים במסגרת SAFE BUBBLE: עם סיורי חוף של האונייה בלבד.החל מ1 באפריל 2022 תתאפשר ירידה עצמאית בחופים לכלל הנוסעים (בהתאם למצב הפנדמיה)
דרישות נסיעות בינלאומיות המבורג:
– על כל הנוסעים אשר מתחילים או מסיימים את השייט בהמבורג או בסאות'המפטון יש להגיש טופס PLF לגרמניה, גם אם נשארים באונייה בנמל זה-עלייה, ירידה או ירידה לחוף במהלך השייט בZEEBRUGE (בלגיה): חובה למלא טופס PLF
ירידה בחופים תתאפשר ירידה עצמאית בחופים (בהתאם למצב הפנדמיה ולמעט חריגות שצויינו לעיל)
דרישות נסיעות בינלאומיות יש להתעדכן מול רשויות של מדינות בהן מתקיימות עליה וירידה ולעמוד בדרישות (טופס הצהרת כניסה – PLF, בדיקת PCR וכו'). כמו כן, יש לבדוק דרישות לתושבי ישראל שיוצאים לחו"ל וחוזרים מחו"ל (טופס הצהרהת יציאה, טופס כניסה, בדיקות PCR וכו')
הערות בשל שינוי רגולציות מקומיות בתדירות גבוהה, מומלץ למלא טופס PLF לכל מדינת העגינה. מדובר בתהליך פשוט שלא עולה כסף.

קריביים

דרישות בטיחות ובריאות של MSC

לכל הזמנה שתתבצע אחרי 1.07.22 ביטוח נסיעות לחו"ל עם הרחבה לקורונה לא יהיה יותר חובה, אך עדיין מומלץ

נוסעים מעל גיל 12:
– הצגת PCR או אנטיגן מוסדית שלילית שנעשתה לא יותר מיומיים לפני העלייה.
– הצגת תעודת חיסון באנגלית שכוללת לפחות 2 חיסונים שמאושרים בארצה"ב (פייזר, מודרנה, אסטרה זניקה, ג'ונסון&ג'ונסון, קובישילד, סינופארם, סינובאק), כאשר חלפו לפחות 14 ימים מאז החיסון האחרון*

נוסעים בגיל 2 עד 12:
– הצגת PCR שלילית שנעשתה לא יותר מ3 ימים לפני העלייה. נוסעים בתווך גילאים אלה יעברו בדיקה נוספת בטרמינל (על חשבון חברת השייט).
– ילדים מתחת לגיל 12 (לא מחוסנים) יידרשו להציג בדיקת PCR שלילית שנעשתה לא יותר מ 3 ימים לפני העלייה לאונייה. בנוסף, יעברו בדיקת קורונה בטרמינל לפני העלייה לאונייה.

*מי שמחוסן ב3 מנות חיסון או יותר – אין חובה לחכות 14 ימים אחרי קבלת החיסון השלישי או רביעי

*תעודת מחלים לא קבילה

ירידה בחופים תתאפשר ירידה עצמאית בחופים לכלל הנוסעים (בהתאם למצב הפנדמיה)
דרישות נסיעות בינלאומיות יש להתעדכן מול רשויות של מדינות בהן מתקיימות עליה וירידה ולעמוד בדרישות (טופס הצהרת כניסה – PLF, בדיקת PCR וכו'). כמו כן, יש לבדוק דרישות לתושבי ישראל שיוצאים לחו"ל וחוזרים מחו"ל (טופס הצהרהת יציאה, טופס כניסה, בדיקות PCR וכו')

איחוד האמירויות

דרישות בטיחות ובריאות של MSC

לכל הזמנה שתתבצע אחרי 1.07.22 ביטוח נסיעות לחו"ל עם הרחבה לקורונה לא יהיה יותר חובה, אך עדיין מומלץ

נוסעים מעל גיל 12:
– הצגת PCR שלילית שנעשתה במהלך 72 שעות לפני שעת העלייה

– הצגת תעודת חיסון באנגלית שכוללת לפחות 2 חיסונים שמאושרים באירופה (פייזר, מודרנה, אסטרה זניקה, ג'ונסון&ג'ונסון), כאשר חלפו לפחות 14 ימים מאז החיסון האחרון ולא יותר מ 9 חודשים (תוקף החיסון חייב לכסות את כל ימי השייט)*

*למחוסנים ב3 מנות חיסון או יותר: חלפו לפחות 14 ימים מאז החיסון האחרון ולא יותר מ 12 חודשים (תוקף החיסון חייב לכסות את כל ימי השייט ואין חובה לחכות 14 ימים אחרי קבלת החיסון השלישי או רביעי

– הצגת ביטוח הכולל הרחבה לקורונה
*תעודת מחלים לא קבילה

*נוסע עם לפחות 2 חיסונים כאשר עברו יותר מ9 חודשים מאז החיסון האחרון, אבל החלים מקורונה ב9 חודשים האחרונים (אם הוכחה על כך) – יורשה לעלות לאונייה. תוקף של 9 חודשים מאז ההחלמה חייב לכסות את כל ימי השייט

ירידה בחופים נוסעים מחוסנים שעומדים בדרישות של MSC רשאים לרדת בחופים באופן עצמאי, כל עוד עומדים בדרישות הרגולציות המקומיות.
תתאפשר ירידה עצמאית בחופים לכלל הנוסעים (בהתאם למצב הפנדמיה)
דרישות נסיעות בינלאומיות יש להתעדכן מול רשויות של מדינות בהן מתקיימות עליה וירידה ולעמוד בדרישות (טופס הצהרת כניסה – PLF, בדיקת PCR וכו'). כמו כן, יש לבדוק דרישות לתושבי ישראל שיוצאים לחו"ל וחוזרים מחו"ל (טופס הצהרהת יציאה, טופס כניסה, בדיקות PCR וכו')